Akademia Dobrej Edukacji Szkoła Podstawowa

Akademia Dobrej Edukacji

Wybierz numer

609-916-501
a...@dobraedukacja.edu.pl pokaż
Zamknięte - otwarte od 7:30 więcej
  • Zdjęcie 1/25 - Akademia Dobrej Edukacji Gdańsk 4
  • Zdjęcie 2/25 - Akademia Dobrej Edukacji Gdańsk 3
  • Zdjęcie 3/25 - Akademia Dobrej Edukacji Gdańsk 2
  • Zdjęcie 4/25 - Akademia Dobrej Edukacji Gdańsk +22 1
 

O nas

ADE to Szkoła, w której podchodzimy z szacunkiem do autentycznych zainteresowań i możliwości uczniów.


Jako nauczyciele i mentorzy, wykorzystujemy najnowszą wiedzę o edukacji, zmierzając do najwyższego poziomu rozwoju potencjału każdego ucznia/uczennicy. Kształcimy aktywnych i samodzielnie myślących ludzi. 
Dbamy o rozwój emocjonalny i edukacyjny dzieci. 
 

Kierujemy swoją ofertę do uczniów i ich rodziców, którzy pragną mieć realny wpływ na przebieg procesu kształcenia.


Dostosowujemy organizację nauki oraz metody wychowawcze do indywidualnych potrzeb uczniów. Uczniowie są zapisywani do poszczególnych roczników, czasem uczą się w grupach różnowiekowych, tworzonych zależnie od ich predyspozycji i zainteresowań.
Dowiedz się więcej o szkole!


Rekrutacja do ADE SP, na rok szkolny 2024/2025, jest otwarta!


Zgłoś swoje dziecko do:
- nowej 1 klasy SP
Wypełnij formularz zgłoszeniowy!

- istniejącej klasy 2-8 SP
 Jak wygląda rekrutacja do ADE? 

lub 
- edukacji domowej ze wsparciem ADE 
Dowiedz się więcej o ED. 
  

Zapraszamy do rozmowy! 


+48 609 916 501
rekrutacja@dobraedukacja.edu.pl

Dobra Edukacja czeka!