Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnoksztalcące

Chrześcijańskie Autorskie

Wybierz numer

695-640-509
k...@montessori.gda.pl pokaż
 

O nas

LO w którym nie ma lekcji, klas, profili, dzwonków, a nawet nauczycieli. Tu proces jest ważniejszy od ostatecznego wyniku. Uczniom towarzyszą tutorzy, którzy pomagają zaprojektować indywidualny program edukacyjny, cykl uczenia i realizację projektów.
Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnokształcące CHALO to szkoła,  w której nie ma lekcji, klas, profili, dzwonków a nawet nauczycieli. To miejsce pozbawione gotowych odpowiedzi, gdzie proces i droga są ważniejsze od ostatecznego wyniku, a uczniowie sami decydują o wyborze przedmiotów. Towarzyszą im w tym tutorzy, którzy pomagają zaprojektować indywidualny program edukacyjny i cykl uczenia się, obejmujący pracę własną pod okiem specjalistów oraz realizację projektów. Gwarantuje to indywidualizację, usamodzielnienie się uczniów i stymulowanie ich motywacji w przestrzeni wolności i wzajemnego zaufania.

W CHALO wykorzystujemy najbardziej skuteczne metody nauki i narzędzia pracy takie jak: metoda Montessori, realizacja projektów metodą eduscrum, narzędzia krytycznego myslenia, tutoring wychowawczo-rozwojowy. Wspieramy uczniów w  komunikacji interpersonalnej z wykorzystaniem treningu skutecznej komuinikacji T.Gordona.

CHALO  uczeń :
- staje się bardziej samodzielny
- indywidualnie kieruje własną nauką
- selekcjonuje informacje
- dopasowuje tempo przyswajania informacji do własnych możliwości
- angażuje się w samokształcenie
- sam decyduje na jakim poziomie trudności chce opanować dane zagadnienie
- rozwija kreatywność, misyjność i wolontariat
- uczy się przedsiębiorczości