O nas

 Budynek jest znany jako "Dom Zarazy" ze względu na legendę, według której podczas epidemii dżumy w XVII wieku służył jako lazaret, czyli miejsce izolacji i leczenia chorych. Jest to jeden z najstarszych budynków w Oliwie, zbudowany prawdopodobnie pod koniec XV lub na początku XVI wieku. Jego architektura jest charakterystyczna dla epoki, z elementami gotyckimi.
 Dom Zarazy (Domem Bramnym) jest wpisany do rejestru zabytków. Jego oryginalna konstrukcja i detale architektoniczne zostały zachowane, co czyni go ważnym obiektem historycznym. Obecnie budynek pełni funkcję centrum kulturalnego, w którym organizowane są różnorodne wydarzenia, takie jak wystawy, warsztaty, koncerty i spotkania literackie. Domem Zarazy opiekuje się stowarzyszenie "Stara Oliwa", które działa na rzecz promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego Oliwy (obecnie w Domu Zarazy mieści się siedziba stowarzyszenia).
 Budynek znajduje się w sercu starej Oliwy, co sprawia, że jest łatwo dostępny zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających Gdańsk.

Dom Zarazy jest ważnym elementem lokalnej historii i współczesnej działalności kulturalnej, stanowiąc istotną część dziedzictwa Gdańska. Więcej informacji na stronie