Fundacja Inicjatyw Spolecznych i Zawodowych Perspektywa

Fundacja Inicjatyw Spolecznych i Zawodowych Perspektywa

Wybierz numer

664-521-904
b...@fundacjaperspektywa.org pokaż
 

O nas

- Fundacja Inicjatyw Społecznych i Zawodowych PERSPEKTYWA powstała z
inicjatywy osób, które dotychczas działały w różnych organizacjach,
instytucjach i biznesie. Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym w listopadzie 2014 roku.
- Wspieramy i promujemy rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Największym zasobem Fundacji są ludzie w niej działający, ich wiedza
i doświadczenie w realizacji różnorodnych zadań.
- Fundacja PERSPEKTYWA realizuje przedsięwzięcia samodzielnie oraz
udziela pomocy informacyjnej, organizacyjnej oraz merytorycznej innym
organizacjom oraz grupom nieformalnym, które prowadzą działania
zgodne z jej celami.