Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Wybierz numer

58 506-51-20
g...@gcuw.edu.gdansk.pl pokaż
Zamknięte - otwarte od 7:30 więcej
 

Artykuły o nas

O nas

Misją Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych jest wspólne, terminowe i profesjonalne
świadczenie usług na rzecz jednostek obsługiwanych, zgodnie ze Statutem GCUW,
poprzez orientację na klienta, pracownika i procesy, najwyższe standardy działania.
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych zajmuje się obsługą finansowo – księgową i kadrowo – płacową jednostek oświatowych Gminy Miasta Gdańska. Powołanie GCUW usprawniło realizację zadań z zakresu finansów, księgowości, kadr i płac, które wcześniej rozproszone były w licznych placówkach oświatowych. 
Centralizacja usług przyczyniła się także do podniesienia jakości realizowanych usług publicznych. Ponadto umożliwiła m.in. ujednolicenieprocedur, podział obowiązków, czy optymalizację kosztów. 
Aktualnie obsługą GCUW objęte są wszystkie gdańskie przedszkola, szkoły podstawowe, średnie, zespoły szkół oraz pozostałe placówki oświatowe, łącznie 160 gdańskich jednostek oświatowych. Centralizację usług rozpoczętow 2016 roku i przeprowadzono ją etapami, by zakończyć w trzecim kwartale2021 roku.
GCUW zapewnia jednostkom oświatowym wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, m.in. prowadzenie rachunkowości, spraw kadrowych i płacowych pracowników, sporządzanie sprawozdawczości finansowej, budżetowej, w zakresie operacji finansowych i statystycznej jednostek obsługiwanych, prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami oraz prowadzenie obsługi prawnej jednostek oświatowych.