Kancelaria Radcy Prawnego Michał Silski

Kancelaria Radcy Prawnego

Wybierz numer

601-611-573
k...@radcasilski.pl pokaż
 

O nas

Kancelaria świadczy pomoc prawną przede wszystkim w zakresie prawa karnego, prawa rodzinnego, służb mundurowych oraz prawa spadkowego.

Prawo karne
Usługi w ramach prawa karnego obejmują reprezentowanie Klienta jako obrońca na każdym etapie postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia. Pomoc prawna obejmuje również występowanie jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Uzyskają Państwo wsparcie zarówno jeśli chodzi o przesłuchanie na policji, w prokuraturze,  zatrzymanie czy też rozprawę sądową. Kancelaria specjalizuje się zwłaszcza w przestępstwach drogowych i narkotykowych.

Prawo rodzinne
Klienci otrzymają wsparcie przede wszystkim w sprawach o rozwód, alimenty, ustanowienie rozdzielności majątkowej. Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na etapie przed wystąpieniem z powództwem przed sądem jak i na etapie postępowania sądowego. Ponadto można uzyskać pomoc w sprawach o ograniczenie/ pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz ubezwłasnowolnienie.

Służby mundurowe
Pomoc prawna obejmuje w szczególności reprezentowanie Klienta w postępowaniu dyscyplinarnym oraz w postępowaniu dotyczącym świadczeń emerytalno-rentowych.

Prawo spadkowe
Kancelaria udziela pomocy prawnej w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek oraz dział spadku .