Kandelabry Multitap

Działalność zakończona
Gdynia 81-345, al. Jana Pawła II (na przeciwko parku Rady Europy)