Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Wybierz numer

47 741-59-00
k...@gd.policja.gov.pl pokaż
 

TV Filmy

1257

Policja zatrzymuje samych taksówkarzy

O nas

WAŻNE TELEFONY:

- 9697 - alarmowy, płatny
- 800 677 777- STOP PRZESTĘPCZOŚCI - bezpłatny, anonimowy, całodobowy
- 800 467 997- policyjny telefon zaufania
- 58 321 54 54, 58 321 52 77 - telefon zaufania Centralnego Biura Śledczego
- 58 344 73 67 - policyjne pogotowie dziecięce
- 58 321 52 13 - w godz. 7:30 - 15:00 - zespół skarg KWP Gdańsk
- 58 321 62 90 - w godz. 7:00 - 15:00 - zespół skarg KMP Gdańsk,
- 58 321 59 80, 58 321 55 56 - Wydział Kadr
- 58 321 41 14, 58 321 43 73 - Wydział Postępowań Administracyjnych (pozwolenia na broń, licencje)
- 58 521 63 25 - telefon antykorupcyjny
- 58 321 52 88, 58 321 52 46 - informacje związane z przestępczością samochodową

INFOLINIE
- Telefon Zaufania KGP 0 800 120 226
- Turystyczna 0 800 200 300, 0608 599 999
- Błękitna Linia (przemoc w rodzinie) 0 801 120 002
- Wydział Kryminalny KWP w Gdańsku 0 800 677 777
- Dziecięcy Telefon Zaufania do Rzecznika Praw Dziecka 0 800 121 212
- SMS ratujący życie dla niepełnosprawnych 0 697 058 112