L-Advisers - Kancelarie Radców Prawnych

L-Advisers

Wybierz numer

691-619-191
b...@l-advisers.pl pokaż
Dziś nieczynne więcej
Działalność on-line Po umówieniu telefonicznym
  • Zdjęcie 1/1 - L-Advisers Gdańsk 4

O nas

Świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Zespół składa się z wykwalifikowanych prawników, których wspierają doradcy podatkowi. Założycielami Kancelarii są r.pr. Bartosz Giełczyński oraz r.pr. Dawid Szadaj.
Nasi prawnicy specjalizują się i pomogą w poniższych sprawach. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową www.l-advisers.pl oraz do bezpłatnego kontaktu. 

Sprawy rodzinne i spadkowe
- rozwody
- alimenty
- kontakty z dziećmi
- władza rodzicielska
- podziały majątku
- sprawy o zachowek
- sprawy o stwierdzenie nabycia spadku

Sprawy odszkodowawcze
- wypadki komunikacyjne
- błędy medyczne
- śmierć osoby bliskiej
- za wypadek przy pracy
- zniszczenie mienia
- naruszenie dóbr osobistych
- niesłuszne pozbawienie wolności
- inne z ubezpieczenia OC 

Sprawy frankowe
- ocena umowy w tym klauzul abuzywnych
- wycena roszczenia przez współpracującego z Kancelarią finansistę
- sporządzenie oraz złożenie skutecznego pozwu 
- reprezentacja przed sądem

Upadłość konsumencka
- ocena zasadności upadłości konsumenckiej i przedstawienie alternatywnych rozwiązań
- sporządzenie skutecznego wniosku
- reprezentacja przed sądem
- reprezentacja przed syndykiem
- ochrona przed agresywną windykacją
- negocjacje z wierzycielami

Windykacja
- negocjacje z dłużnikiem
- sporządzenie bezpiecznej ugody
- przeprowadzenie postępowania sądowego
- przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego
- złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika
- postępowania dot. zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w organach spółek przez dłużnika
- postępowania karne przeciwko dłużnikom

Sprawy pracownicze
- reprezentacja pracownika przed pracodawcą oraz sądem pracy
- wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy
- sprawy dot. bezprawnego rozwiązania/wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
zwolnienia grupowe
- ocena postanowień umowy o pracę
- zakaz konkurencji
- powierzenie mienia
- sprawy związków zawodowych
- sprawy dot. nierównego traktowania
- mobbing
- obrona przed roszczeniami pracodawcy

Sprawy karne
- obrona w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym
- występowanie jako pełnomocnik pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego
- prywatne akty oskarżenia
- powództwa adhezyjne
- wnioski o naprawienie szkody 
- wnioski o wznowienie postępowania
- wnioski o odroczenie, przerwę w karze, o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców (w tym przedsiębiorców zagranicznych)
- kompleksowa reprezentacja przed sądami i organami
- pisanie oraz opiniowanie umów
- pomoc prawna przy negocjacjach handlowych
- wydawanie opinii prawnych
- doradztwo podatkowe
- audyty działania przedsiębiorcy, w tym RODO i BDO
- prawo pracy (w tym tworzenie regulaminów, zwolnienia grupowe i związki zawodowe)
- prawo internetu
- doradztwo prawne na rzecz podmiotów publicznych w tym spółek Skarbu Państwa

Sprawy handlowe i gospodarcze
- reprezentacja przed KRS
- organizowanie zgromadzeń
- obsługa organów
- tworzenie projektów uchwał, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych
- obniżenie/podwyższenie kapitału w tym emisje akcji 
- crowdfunding
- obsługa oferty publicznej w tym reprezentacja przed KNF
- fuzje, przejęcia, przekształcenia
- spory między wspólnikami
- sprawy dot. uchylenia oraz stwierdzenia nieważności uchwał
- rozwiązanie oraz likwidacja podmiotów
- obsługa upadłości oraz postępowań restrukturyzacyjnych
- pozwy oraz obrona obrona przed odpowiedzialnością Członków Zarządu za zobowiązania Spółek 

Tworzenie podmiotów, zakładanie spółek
- doradztwo przy wyborze odpowiedniej formy prawnej (w tym doradztwo podatkowe)
- spółki jawne
- spółki partnerskie
- spółki komandytowe 
- spółki komandytowo – akcyjne 
- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
- spółki akcyjne
- stowarzyszenia i fundacje

Rejestracja praw własności przemysłowej
- wstępna weryfikacja
- sporządzanie wniosków (patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne - na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne)
- reprezentacja przed Urzędem Patentowym
- postępowania sporne