Muzeum Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Muzeum Kryminalistyki

Wybierz numer

58 523-29-01
m...@prawo.ug.edu.pl pokaż
Zamknięte - otwarte od 8:00 więcej
 

O nas

Głównymi celami Muzeum jest gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej oraz dziedzin pokrewnych. Jednostka prowadzi w tym zakresie działalność edukacyjną oraz naukową.
Zbiory Muzeum Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji i Uniwersytetu Gdańskiego ze względu na swoje funkcje, wartość historyczną oraz materialną są unikalne w skali kraju. To jedyna tego rodzaju placówka w Polsce i żadna polska uczelnia nie może się poszczycić się takimi zbiorami. Gromadzone są od 30 lat. Wcześniej znajdowały się w Wieży Więziennej i Katowni na Targu Węglowym w Gdańsku, gdzie wówczas funkcjonowała Pracownia Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Później zostały przeniesione na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdyż służyły przede wszystkim w procesie dydaktycznym studentom UG.

W muzeum znajduje się dział broni i amunicji, gdzie zgromadzono m.in. broń palną, zabytkową, sportową, gazową, alarmową, sygnałową, broń pneumatyczną, przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, broń samodziałową, broń wojskową i wyposażenie wojskowe, umundurowanie. Można zobaczyć także eksponaty związane z medycyną sądową, dokumentację kryminalistyczną głośnych spraw, zbiory z zakresu fotografii kryminalistycznej, przedmioty służące do popełniania czynów zabronionych oraz pochodzące z przestępstw m.in. narzędzia włamań, przyrządy i sprzęt kryminalistyczny służący do ujawniania i zabezpieczania śladów na miejscach zdarzeń, sfałszowane banknoty i monety polskie oraz zagraniczne, przedmioty zarekwirowane osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych. Część zbiorów poświęcona jest jednemu z bardziej znanych przestępców związanych z Gdańskiem - "Skorpionowi".

Zbiory Muzeum  Kryminalistyki zostały zgromadzone dzięki pasji i zaangażowaniu byłego wieloletniego Kierownika Pracowni Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UG - dra Jerzego Wnorowskiego. Pomocni w tej działalności byli również pracownicy Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku.

Zbiory muzeum można obejrzeć podczas zorganizowanej wycieczki grupowej po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu (pon. - pt. w godz. 8:00-14:00). Wystawę prezentuje wykwalifikowany przewodnik Muzeum Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji. Wstęp jest bezpłatny.
Szczegóły na stronie internetowej Muzeum.