Narodowy Fundusz Zdrowia Sala Obsługi Klientów

Narodowy Fundusz Zdrowia

Wybierz numer

58 751-25-20 800-190-590
p...@nfz-gdansk.pl pokaż
Zamknięte - otwarte od 8:00 więcej
 

O nas

Informacja telefoniczna:
infolinia:58 350-16-24 w godz. 16:00 – 8:00, a także w soboty, niedziele i święta:
możliwość uzyskania informacji o:
-zasadach korzystania i miejscach wykonywania świadczeń medycznych we wszystkich rodzajach świadczeń
-liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia
-dokumencie potwierdzającym prawo do świadczeń u świadczeniodawcy 
-uzyskaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
- umowy dobrowolne oraz informacje dla pacjenta dotyczące systemu eWUŚ tel.58 321-86-75 
-opieka zdrowotna w krajach UE/EFTA oraz informacje dot. kart EKUZ tel.58 321-85-71

W Punkcie Obsługi Ubezpieczonych można:
-uzyskać informacje związane z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;
- otrzymać informacje gdzie się leczyć;
- złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i ją otrzymać,
- uzyskać potwierdzenie zleceń na środki pomocnicze i otrzymać karty zaopatrzenia comiesięcznego (tj. pieluchomajtki, zestawy infuzyjne do pomp insulinowych, cewniki urologiczne,worki stomijne itp.);
-złożyć skargę lub wniosek;
- podpisać umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Ważne linki:
-Centrala NFZ http://nfz.gov.pl/
-Ministerstwo Zdrowia http://www.mz.gov.pl/
-Rzecznik Praw Pacjenta https://www.bpp.gov.pl/
-NROZ http://www.nil.org.pl