• Zdjęcie 1/2 - Narodowy Stadion Rugby Gdynia 4
  • Zdjęcie 2/2 - Narodowy Stadion Rugby Gdynia 3
 

TV Filmy

Nowy stadion w Gdyni
9047

Nowy stadion w Gdyni

Imprezy

O nas

Obiekt wchodzi w skład Gdyńskiego Forum Sportu.
Stadion (z cechami specjalistycznymi do rugby, pobocza, rodzaj nawierzchni), zlokalizowany będzie na działce o powierzchni 16.000,00 m2 w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego. Od północy stadion sąsiadować będzie z nową halą widowiskowo-sportową.

Trybuna usytuowana będzie po południowej stronie płyty boiska i planowana jest na 2.425 miejsc siedzących. Pod środkową częścią trybun będzie znajdować się budynek zaplecza, w którym będą pomieszczenia sportowe, biurowe oraz rekreacyjne (w tym szatnie zawodników, pomieszczenia trenerów, magazyny, pomieszczenia odpraw, pomieszczenie dla kontroli antydopingowej, zespoły sanitarne dla widzów i zaplecza gastronomiczne).

Budynek składał się będzie z 2-ch kondygnacji. Na parterze znajdować się będzie większość pomieszczeń. Na piętrze przewidziane są pomieszczenia biurowe.
Trybuny wznoszą się od poziomu 2,24 m nad poziomem boiska do rzędnej 12,65 m. Komunikacja odbywać się będzie za pośrednictwem sześciu biegów schodowych otwartych, biegnących z poziomu terenu do poziomu przejścia między trybunami.
Trybuny będą zadaszone łukowymi dachami podwieszonymi linami do słupów nośnych trybuny.

Długość trybuny wnosi 104,00 m
Szerokość trybuny wynosi 22,00 m (w najszerszym miejscu)
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosi 1.322,60 m2
Powierzchnia użytkowa trybun wynosi 1.848,00 m2
Łącznie 3.170,60 m2

Obiekt wyposażony będzie w instalacje sanitarne, grzewcze, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalację elektryczną 220V i 380V, oświetlenie wewnętrzne, awaryjne, ewakuacyjne, instalację odgromową, instalację niskoprądową (w tym monitoring wizyjny, monitoring audio, "system" komentatora sportowego, stanowisko dla mediów, instalacja nagłośnienia imprez).
Przy wejściach na teren obiektu zostaną ustawione bramki obrotowe.
Widownia będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Parametry boiska:

Wymiary 120 x 74 m, siatki bezpieczeństwa wysokości 15 m.
Podbudowa przepuszczalna wraz z obrzeżami bezpiecznymi, z prefabrykowaną warstwą elastyczną "shock pad" o grubości 13 mm, spełniająca standardy zgodne z wymaganiami IRB (z możliwością certyfikacji).
Nawierzchnia ze sztucznej trawy o wysokości 67mm ± 2 łącznie z osnową (DETEX 15 000)

Oświetlenia płyty boiska (maszty oświetleniowe z projektorami montowanymi na maszcie i projektory montowane na koronie zadaszenia trybun) wraz z oświetleniem terenu działki. Przyjmuje się trzy poziomy natężenia oświetlenia płyty boiska:
dla treningu - 250lx
dla rozgrywek bez transmisji telewizyjnej - 550lx
dla rozgrywek transmitowanych przez telewizję - 1200 lx