Netz Data Sp. z o.o.

Netz Data Sp. z o.o.

Wybierz numer

58 770-12-89 509-638-434
s...@netzdata.pl pokaż
Zamknięte - otwarte od 8:00 więcej
 

O nas

Spektrum to nowoczesny, w pełni mobilny system wspomagający zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie.

Elektroniczny obieg dokumentów
Zarządzasz przepływem dokumentów z każdego miejsca na świecie, wyposażonego w komputer i internet..
- Rejestracja i administracja dokumentów
- Zarządzanie danymi kontrahentów
- Zarządzanie czasem pracy oraz zadaniami pracowników

Zarządzanie projektami
- Kontrola czasu pracy w projekcie
- Rozliczanie kosztów
- Rentowność projektu

Pracownicy
- Planowanie urlopów
- Kontrola nieobecności pracowników
- Zarządzanie zastępstwami

Zarządzanie flotą
- Kontrola kosztów utrzymania pojazdów
- Kalendarz przeglądów i opłat
- System rezerwacji pojazdów
 

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega elektroniczny obieg dokumentów?
Elektroniczny obieg dokumentów umożliwia zarządzanie dokumentami z jednego miejsca w firmie. Pozwala na wygodne przeszukiwanie zgromadzonych materiałów, przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy oraz całkowicie bezkontaktową pracę zdalną.

Funkcjonalność systemu Spektrum dopasowana jest do procesów biznesowych przedsiębiorstwa, zmniejsza koszty, pozwala na bezpieczny i szybki dostęp do dokumentów oraz danych.

System usprawnia umożliwia automatyczną rejestrację dokumentów, rozprowadzanie ich w firmie, archiwizację i integrację z systemami zewnętrznymi oraz automatyzację kilku procesów jednocześnie.

Spektrum doskonale radzi sobie z obiegiem dokumentów w różnych formatach. Obsługuje dokumenty sporządzone nie tylko po polsku i po angielsku.
Czym jest system Spektrum?
Spektrum jest mobilnym systemem elektronicznego obiegu dokumentów, zarządzania informacjami i zarządzania projektami przedsiębiorstwa, który pozwala na wykonywanie pracy zdalnej oraz optymalizację zadań i pracy w firmie.

Elektroniczny obieg dokumentów Spektrum znacząco ułatwia pracę przez:

- rejestrowanie wchodzących, wychodzących oraz wewnętrznych dokumentów w firmie,
- tworzenie ewidencji danych kontrahentów,
- raportowanie pracy i zadań pracownika, tworzenie listy obecności i czasu pracy,
- zarządzanie składnikami majątku przedsiębiorstwa,
- organizację projektów,
- zarządzanie pojazdami służbowymi.

Wpływa to na wygodniejszą i efektywniejszą pracę całego zespołu. Aby korzystać ze Spektrum, wystarczy dostęp do komputera i internetu.
Jak działa Spektrum?
System Spektrum umożliwia elektroniczny obieg dokumentów w firmie, dodatkowo usprawniając procesy zarządzania:

- projektami i ofertami,
- flotą firmową,
- zasobami ludzkimi,
- wyposażeniem firmy.

Spektrum skraca czas rejestracji i wprowadzania faktur do systemu oraz archiwizuje materiały niezbędne do kontroli księgowych. Spektrum generuje listy płatności i automatycznie weryfikuje białą listę płatników VAT.

System Spektrum posiada moduł OCR EXTRACTO, który odczytuje kluczowe dane z dokumentu i wprowadza je automatycznie do systemu.
Jaka jest podstawowa funkcjonalność systemu Spektrum?
Podstawową funkcjonalnością jest zautomatyzowanie procesu obiegu dokumentów w firmie.

Spektrum jest przede wszystkim wykorzystywany przez działy finansowe i księgowe przedsiębiorstw, np. do generowania list płatności. System nie tylko przygotuje listę faktur do zapłaty, ale pozwoli również zweryfikować zbiorczo (na białej liście) wszystkie dokumenty kontrahentów i ich rachunki bankowe, które wskazują na wystawionych dokumentach.

System automatycznie weryfikuje, czy rachunek bankowy kontrahenta umieszczony jest na białej liście podatników VAT. Dodatkową funkcjonalnością jest automatyczne generowanie informacji o weryfikacji rachunku wraz z dokładną datą i godziną wysłania zapytania oraz tak zwanym ID transakcji. Taki dokument zostanie automatycznie zapisany w bazie obiegu dokumentów Spektrum.
Czy Spektrum automatycznie pobiera dane kontrahentów?
Tak. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji w systemie elektronicznego obiegu dokumentów systemu Spektrum, już od pierwszego użycia modułu EXTRACTO zostają rozpoznane i pobrane podstawowe dane z faktury (elektronicznej lub skanu, także w formacie PDF):

- NIP sprzedawcy,
- numer faktury,
- data wystawienia dokumentu,
- data płatności,
- numer konta bankowego,
- kwoty z podsumowania faktury.
Czy system Spektrum obsługuje e-faktury?
Tak. System Spektrum obsługuje dokumenty elektroniczne dzięki wykorzystywaniu algorytmów odczytujących tekst m.in z plików PDF. System sam identyfikuje poszczególne elementy dokumentu elektronicznego i odpowiednio nimi zarządza.

Obsługa e-faktury i zaciąganie z niej danych do systemu jest jedną z podstawowych funkcjonalności systemu Spektrum.
Jak działa moduł EXTRACTO?
Jakie technologie wykorzystuje moduł EXTRACTO systemu Spektrum?

Moduł EXTRACTO elektronicznego obiegu dokumentów systemu Spektrum wykorzystuje aż trzy nowoczesne technologie, które minimalizują możliwość popełnienia pomyłki przy ręcznym obiegu dokumentów:

- AI (Artificial Intelligence – sztucznej inteligencji),

- ML (Machine Learning – uczenia maszynowego),

- OCR (Optical Character Recognition – optycznego rozpoznawania tekstu).
Czy Spektrum pozwala na kontrolę dokumentów księgowych?
Tak. Spektrum jako narzędzie w procesie dekretacji i akceptacji dokumentów w elektronicznym obiegu, pomaga w sprawniejszym przeprowadzeniu kontroli dokumentów księgowych.

Dzięki predefiniowanym na etapie wdrożenia opisom dokumentów, osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli wybierają opis dokumentu z wcześniej przygotowanej listy. Opisy dokumentów są ściśle powiązane z kontami księgowymi, dzięki czemu dział księgowości nie ma problemów z zapisem dokumentu lub pozycji dokumentu na odpowiednim koncie księgowym.

System Spektrum pozwala, by osoba opisująca dokument miała możliwość wprowadzania dodatkowych zapisów do opisu. Automatyzacja procesu opisu dokumentów pozwala na zautomatyzowanie dekretacji dokumentów w systemie finansowo-księgowym, co nazywa się komendą automatycznego zapisu w systemie.
Ile kosztuje korzystanie z systemu Spektrum?
Używanie systemu Spektrum opiera się na opłacie abonamentowej.

Aktualny cennik znajduje się na stronie https://netzdata.pl/cennik/

W cenę abonamentu wliczona jest pomoc telefoniczna i help-desk, bieżące aktualizacje oraz 1 GB przestrzeni dyskowej.
Jak rozpocząć korzystanie z systemu Spektrum?
Aby rozpocząć korzystanie z elektronicznego obiegu dokumentów Spektrum, należy skontaktować się z nami:

pisząc wiadomość "SPEKTRUM TROJMIASTO.PL" na adres spektrum@netzdata.pl

lub

wypełnić krótki formularz kontaktowy, znajdujący się na stronie internetowej https://spektrumonline.pl/