Nowa Akropolis - Towarzystwo Kulturalne

Nowa Akropolis

Wybierz numer

604-527-508
g...@akropolis.edu.pl pokaż
Otwarte do 21:00 więcej
 

O nas

Nowa Akropolis jest międzynarodową organizacją non profit, niekomercyjnym ruchem działającym w obszarze filozofii i kultury oraz działalności społecznej. Została założona w 1957 roku w Buenos Aires przez historyka i filozofa Jorge Ángel Livragę.
Nowa Akropolis jest niekomercyjną organizacją działająca w obszarze filozofii i kultury oraz działalności społecznej. Została założona w 1957 roku w Buenos Aires (Argentyna) przez historyka i filozofa Jorge Ángel Livragę Rizzi (1930-1991). Działa pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji z siedzibą w Brukseli (M.O.N.A.) Zrzesza stowarzyszenia z różnych państw w oparciu o Statut założycielski i wynikających z niego celów i działań.
W Polsce rozpoczęła swoją działalność wykładów publicznych i kursów pokazowych w Warszawie w 2005 roku, co spotkało się z szerokim zainteresowaniem, przyciągając przyjaciół idei Nowej Akropolis, szkoły filozoficznej na sposób klasyczny. To sprawiło, że już w marcu 2006 roku została zarejestrowana jako organizacja non-profit w KRS (0000257223).

AKROPOLIS
to symboliczne miejsce dla naszej imaginacji, które sugeruje wejście do najwyższej części nas samych.
Wierzymy, że dzisiejszy świat potrzebuje nowego „Akropolis”, zrobionego nie z kamienia, ale z istot ludzkich, wzniesione w sercach naszych miast, gdzie ludzie mogą wewnętrznie wzrastać i przywrócić głęboką więź, która łączy nas z innymi i z naturą.
Dzisiaj Towarzystwo Kulturalne Nowa Akropolis obecne jest w ponad pięćdziesięciu krajach i zrzesza ponad 15 000 wolontariuszy i i setki tysięcy sympatyków, którzy mówią ponad 15 językami i reprezentują szeroką gamę grup wyznaniowych i kultur.
Ciągle poszerzamy zakres swoich aktywności, angażując się w szereg projektów, współpracując z różnymi instytucjami edukacyjnymi. 
Od 2009 roku Nowa Akropolis organizuje obchody Światowego Dnia Filozofii w Polsce, święta ustanowionego przez Międzynarodową Organizację UNESCO.

CELE
Jednolita masa w jaką zmienia się społeczeństwo wzbudza odczucie zaniepokojenia. Ludzie czują potrzebę manifestowania swoich marzeń i pragnień. Takie potrzeby stają się podstawą obecności Nowej Akropolis w społeczeństwie.
Według profesora Livragi przyspieszony rytm naszych miast, brak kontaktu z Naturą, zabobon w naszych relacjach i spotkaniach, błahe i utylitarystyczne cele wprowadzają ludzką duszę w letarg. Z tego powodu starał się za pośrednictwem Nowej Akropolis, wyciągnąć człowieka z ospałości i wprowadzić go w ruch tak, żeby każdy mógł wyrażać siebie w sposób autentyczny. Współczesna sytuacja potwierdza jego ówczesną wizję, dziś, bardziej niż kiedykolwiek, widzimy potrzebę by spełniać ten cel.
AUTENTYCZNY CZŁOWIEK
To ten, który potrafi słusznie ocenić to, co jest istotne i to, co jest banalne, odróżnić prawdziwe od fałszywego i harmonijnie zjednoczyć wewnętrzne przeżycia z zewnętrznym życiem. Filozofia rozszerza zdolności świadomości, umożliwia poznanie samego siebie i współżycie w społeczeństwie.
ODNOWIENIE CZŁOWIEKA
Obudzenie autentycznego człowieka pobudza do nowej kreatywności, pewności, wewnętrznej siły i opanowania samego siebie i przygotowuje go na trudy i szanse w jego życiu.
ODRODZENIE KULTURY
Potrzebne jest odejście od kultury konformizmu, która zmienia się wraz z modą, i skierowanie na dynamiczne wprowadzenie podstawowych wartości filozofii, nauk i sztuk z ich wizją przyszłości.