Poradnia Kardiochirurgii dla dorosłych UCK

Poradnia Kardiochirurgii

Wybierz numer

58 584-42-26
 

O nas

Zaplecze diagnostyczne - budynek 1, I piętro:
- pracownia EKG
- pracownia 24 godzinnego zapisu EKG metodą Holtera
- pracownia prób wysiłkowych - bieżnia, rower
- pracownia testu "pochylniowego"
- pracownia echokardiograficzna z głowicą przezprzełykową (TEE)