Szkoła Przysposabiająca do Pracy - w Zespole Szkół Specjalnych nr 5

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Wybierz numer

58 551-18-15
z...@sopot.pl pokaż
 

Artykuły o nas

O nas

Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie może uczęszczać uczeń, posiadający orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, autyzmem.