Saudi Aramco, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11, to firma z branży produkcji przemysłowej. Specjalizuje się w udziały w rafinerii gdańskiej, znanej jako Lotos. Saudi Aramco odgrywa kluczową rolę w rozwoju i funkcjonowaniu rafinerii gdańskiej, przyczyniając się do jej efektywności i konkurencyjności na rynku.

Tekst wygenerowany automatycznie