Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu Cisza

Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu Cisza

Wybierz numer

58 625-33-23 600-291-716
c...@wp.pl pokaż
 

W tym obiekcie znajdują się:

Artykuły o nas

O nas

Zrzeszanie osób niesłyszących i in. z wadą słuchu oraz z upośledzeniem umysłowym, z uszkodzonym narządem ruchu, osób niepełnosprawnych, osób z rodzin dotkniętych patologią społeczną oraz osób słyszących, zapewnienie im pomocy we wszystkich sprawach.