Uniwersytet Morski Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

Uniwersytet Morski

Wybierz numer

58 558-65-17 501-086-549
d...@wznj.umg.edu.pl pokaż
Dziś nieczynne więcej
  • Zdjęcie 1/4 - Uniwersytet Morski Gdynia 4
  • Zdjęcie 2/4 - Uniwersytet Morski Gdynia 3
  • Zdjęcie 3/4 - Uniwersytet Morski Gdynia 2
  • Zdjęcie 4/4 - Uniwersytet Morski Gdynia 1
 

TV Filmy

41

Laboratoria na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości

W tym obiekcie znajdują się:

O nas

Wydział kształci na poziomie europejskim na kierunkach i specjalnościach stwarzających absolwentom szansę kariery zawodowej w warunkach gospodarki globalnej na rynku pracy.
"Z tradycją w nowoczesność" to hasło odzwierciedlające blisko 50. letnie doświadczenie oraz cele strategiczne Wydziału uwzględniające potrzebę promocji przedsiębiorczości, rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz społeczeństwa opartego na wiedzy. Nasze oferty kształcenia, dostosowywane do potrzeb krajowego i międzynarodowego rynku pracy, gwarantują osiągnięcie przez absolwentów kompetencji do oczekiwań pracodawców.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty powinnam/ powinienem złożyć?
Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej:

1. Podanie (kwestionariusz osobowy) wydrukowane z IRK.
2. Dokument tożsamości do wglądu
3. Oryginał dowodu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł).
4.Jedno kolorowe zdjęcia wykonane na jasnym tle, podpisane nazwiskiem, imieniem i nr PESEL oraz zdjęcie dostarczone w formie elektronicznej.
5. Oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości.
6. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
7. Kserokopię ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub oryginał ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych - tylko dla kierunku Nauki o Jakości.
Czy opłatę rekrutacyjną muszę wnosić za każdy kierunek i specjalność?
Obowiązuje opłata rekrutacyjna na kierunek
Gdzie mogę złożyć dokumenty?
Dokumenty należy składać osobiście w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej w pokoju C-7 (rekrutacja w okresie zimowym) lub C-61 (rekrutacja w okresie letnim). Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
Uniwersytet Morski w Gdyni
Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
Komisja Rekrutacyjna
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Czy uczelnia wystawi mi skierowanie lekarskie na badania?
Uniwersytet Morski nie wystawia skierowań na badania lekarskie. Każdy kandydat robi badania we własnym zakresie.
Czy muszę robić badania?
Jeżeli zostałeś przyjęty na kierunek INŻYNIERIA JAKOŚCI musisz robić badania lekarskie lub dostarczyć ksero książeczki sanepidowskiej, oryginał do wglądu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć laboratoryjnych na Uczelni. Dokumenty dostarczasz do komisji rekrutacyjnej lub Dziekanatu.