Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych

Wybierz numer

58 668-85-58
w...@gdynia.pl pokaż
Zamknięte - otwarte od 8:30 więcej
Działalność on-line 
 

O nas

Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia
Dodatek energetyczny
II piętro, pokój 223 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki

Dodatek Mieszkaniowy
II piętro, pokój 223 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki

Dysponowanie zajętymi lokalami
II piętro, pokój 220 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki

Fundusz alimentacyjny
- II piętro, sala 206 - przyjmowanie i wydawanie wniosków od poniedziałku do piątku 
- II piętro, pokoje 212 i 213 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)
- II piętro, sala 206 - przyjmowanie i wydawanie wniosków od poniedziałku do piątku 
- II piętro, pokoje 211, 214 i 221 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki 

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka (ustawa "Za życiem")​​​​​​​
II piętro, pokój 206 - przyjmowanie i wydawanie wniosków od poniedziałku do piątku 

Prowadzenie spraw realizacji prawomocnych wyroków eksmisyjnych ze wskazaniem tymczasowego pomieszczenia
II piętro, pokój 220 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki

Przyznanie Karty Dużej Rodziny​​​​​​​
- II piętro, sala 206 - przyjmowanie i wydawanie wniosków od poniedziałku do piątku 
- II piętro, pokój 211 - wydawanie Kart w poniedziałki i czwartki

Specjalny zasiłek opiekuńczy​​​​​​​
II piętro, pokój 222 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki

Świadczenie pielęgnacyjne
II piętro, pokój 222 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki

Świadczenie rodzicielskie
- II piętro, sala 206 - przyjmowanie i wydawanie wniosków od poniedziałku do piątku
- II piętro, pokoje 211, 214 i 221 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki 

Świadczenie wychowawcze (tzw. program Rodzina 500+)
 II piętro, sala 206 - przyjmowanie i wydawanie wniosków od poniedziałku do piątku
Interesanci są obsługiwani przy wykorzystaniu systemu biletowego.

Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
- II piętro, sala 206 - przyjmowanie i wydawanie wniosków od poniedziałku do piątku 
- II piętro, pokój 211 - wydawanie Kart w poniedziałki i czwartki 

Wynajem lokali socjalnych i komunalnych​​​​​​​
II piętro, pokój 220 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki

Wynajem lokali socjalnych osobom, którym sąd prawomocnym wyrokiem nakazał opróżnienie lokalu i orzekł o uprawnieniu do lokalu socjalnego​​​​​​​
II piętro, pokój 220 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki 

Zasiłek dla opiekuna
II piętro, pokój 222 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki

Zasiłek pielęgnacyjny​​​​​​​
- II piętro, sala 206 - przyjmowanie i wydawanie wniosków od poniedziałku do piątku 
- II piętro, pokoje 211, 214, i 221 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki

Zasiłek rodzinny​​​​​​​
- II piętro, sala 206 - przyjmowanie i wydawanie wniosków od poniedziałku do piątku 
- II piętro, pokoje 211, 214 i 221 - przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki