Politechnika Gdańska - Wydział Zarządzania i Ekonomii

adres
80-233 Gdańsk, Gabriela Narutowicza 11/12
(siedziba: R.Traugutta 79) pokaż na mapie
 
inne oddziały
telefon
58 347-14-37
e-mail
d...@zie.pg.gda.pl pokaż
www
www.zie.pg.edu.pl

Napisali o nas

O nas

Na wydziale obecnie uczy się 3117 studentów, przy czym prawie 1830 z nich stanowią kobiety.

Wydział oferuje następujące kierunki studiów:

Analityka gospodarcza
Ekonomia
Europeistyka
Zarządzanie
Zarządzanie inżynierskie


Studia I stopnia zapewnią ci tytuł inżyniera, a II stopnia magistra.

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

1. Analityka gospodarcza | 6 semestrów


Bycie w posiadaniu informacji to nie wszystko - trzeba jeszcze umieć je odpowiednio przeanalizować. Na wygranej pozycji są ci, którzy mają tę umiejętność. Swoje zdolności analityczne możesz wykorzystać na tym właśnie kierunku. Zdobędziesz tu wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, a podeprzesz ją znajomością systemów informatycznych. Wyedukujesz się w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu informacji, ich prezentacji i wizualizacji. Dokonasz analiz efektywności, współzależności zjawisk ekonomicznych, a dzięki pracy w zespołach projektowych przekonasz się, że co dwie głowy, to nie jedna.

PROFILE DYPLOMOWANIA
Analityk rynku
Analityk finansowy

CO PO STUDIACH?

Wybierz miejsce odpowiadające twoim zainteresowaniom - może być to sektor przedsiębiorstw, sektor bankowy, ubezpieczeniowy, działalność analityczna i doradcza. Jeśli cenisz sobie niezależność, a dobrze opanowałeś obsługę specjalistycznego oprogramowania wspomagającego wnioskowanie i podejmowanie decyzji, masz możliwość założenia własnej firmy.

2. Ekonomia | 6 semestrów

Podobno jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tutaj jednak nie zadowalamy się prostymi wyjaśnieniami. Wnikliwie przyglądamy się stosunkom międzynarodowym, lokalnym uwarunkowaniom, ludzkim skłonnościom i wszystkiemu temu, co wpływa na ciągły brak harmonii między potrzebami ludzi a ograniczonymi zasobami. To fascynująca analiza danych liczbowych, które znajdują odzwierciedlenie bezpośrednio w naszym codziennym życiu.

PROFILE DYPLOMOWANIA
Ekonomia społeczna
Ekonomia międzynarodowa
Ekonomia menadżerska

CO PO STUDIACH?

Szukaj zatrudnienia jako analityk ekonomiczny lub doradca inwestycyjny.Świetnie poradzisz sobie również w działach finansowych wszelkich przedsiębiorstw, administracji publicznej, ale także w instytucjach międzynarodowych i organizacjach pozarządowych (NGO).

3. Zarządzanie | 6 semestrów ( w języku angielskim)

Poczuj klimat zarządzania na światowym poziomie poznając zasady ekonomii, finansów, prawa i marketingu. Zdobywaj wiedzę w międzynarodowych grupach studentów, z którymi będziesz miał okazję realizować wiele projektów. To najlepszy sposób na to, by przygotować się do pracy w międzynarodowym środowisku zawodowym. By jeszcze bardziej ułatwić ci karierę menadżerską, oferujemy intensywny kurs języka chińskiego wraz z elementami chińskiej kultury.

Uwaga! Studia na tym kierunku są płatne.

CO PO STUDIACH?

Odważni i ambitni młodzi menadżerowie mogą zakładać własne biznesy. Ci, którzy chcą wtopić się w struktury już istniejących firm, mogą próbować swoich sił w bankach, przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach usługowych i handlowych oraz korporacjach międzynarodowych.

4. Zarządzanie inżynierskie | 7 semestrów

Proponujemy ci wyjątkowy zestaw naukowy - wiedzę menadżerską uzupełnioną umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych. To jedyne w swoim rodzaju połączenie dające ci biegłość zarówno na płaszczyźnie nauk społecznych i ekonomicznych, jak i ścisłych oraz technicznych. Wszystko to w połączeniu z biegłością w zarządzaniu projektami i opanowaniem narzędzi informatycznych daje w sumie sylwetkę absolwenta wszechstronnego, gotowego na podbój rynku pracy.

PROFILE DYPLOMOWANIA
Inżynieria systemów produkcji
Inżynieria środowiska pracy
Technologie informatyczne w zarządzaniu

CO PO STUDIACH?

Sprawdzisz się jako projektant procesów i systemów produkcyjnych. Możesz także zająć się inżynierią jakości, zarządzaniem bezpieczeństwem, zarządzaniem projektami, ergonomią procesów i sprawami związanymi ze środowiskiem baz danych i technologii
zespołów IT.

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

1. Analityka gospodarcza | 4 semestry


SPECJALNOŚCI
Analityk biznesowy
Analityk makroekonomiczny
Economic Analysis

CO PO STUDIACH?

Prognozowanie, modelowanie i analiza złożonych procesów gospodarczych to rzeczy, którymi możesz się zajmować jako absolwent tego kierunku. Ponadto będziesz zdolny do pracy przy sporządzaniu planów i prognoz gospodarczych, a także tworzenia raportów finansowych, sprzedażowych i innych.

2. Europeistyka | 4 semestry

SPECJALNOŚCI
Biznes na rynku światowym
Administracja w UE
Finanse

CO PO STUDIACH?

Twoją wiedzę i umiejętności chętnie spożytkują instytucje rządowe i samorządowe, a także organizacje krajowe i międzynarodowe. Przy odrobinie szczęścia znajdziesz zajęcie w organach struktury europejskiej. Możesz również zatrudnić się przedsiębiorstwach prowadzących działalność na rynku europejskim, w placówkach kulturalnych i środkach masowego przekazu. Będziesz gotowy do podjęcia pracy przy zabieganiu o fundusze unijne, ale także w administrowaniu programami unijnymi.

3. Zarządzanie | 3-4 semestry

SPECJALNOŚCI
Zarządzanie organizacją
Przedsiębiorczość i marketing
Zarządzanie jakością i projektami innowacyjnymi
Nowoczesne zarządzanie w bankowości i finansach
International Management
Small Business Economics and Management

CO PO STUDIACH?

Dobrze sprawdzisz się w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, firmach usługowych i handlowych, a nawet prowadząc własną działalność gospodarczą. Dzięki sprawności w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi usprawnisz funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa, organizacji publicznej i pozarządowej.

STUDIA NIESTACJONARNE

I stopień

1. Analityka gospodarcza | 6 semestró
w

PROFILE DYPLOMOWANIA
Analityk rynku
Analityk finansowy

2. Zarządzanie inżynierskie | 8 semestrów

PROFILE DYPLOMOWANIA
Inżynieria systemów produkcji
Inżynieria środowiska pracy
Technologie informatyczne w zarządzaniu

II stopień

1. Analityka gospodarcza | 4 semestry


SPECJALNOŚCI
Analityk biznesowy
Analityk makroekonomiczny

2. Zarządzanie | 3-4 semestry

SPECJALNOŚCI
Zarządzanie organizacją
Przedsiębiorczość i marketing
Zarządzanie jakością i projektami innowacyjnymi
Nowoczesne zarządzanie w bankowości i finansach
przejdź do pełnej mapy »