ZEUS S.A.

adres
83-000 Pruszcz Gdański, Obrońców Westerplatte 1
telefon
58 304-40-10, 606-298-605  fax:  58 304-40-19
e-mail
b...@zeus.pl pokaż
www
zeus.pl
Godziny otwarcia
pn-pt7:00 - 15:00

O nas

ZEUS S. A. działa na rynku energetyki, automatyki i zabezpieczeń teletechnicznych od 1991 roku. Specjalizujemy się w kompleksowym świadczeniu usług w zakresie instalacji elektrycznych i słaboprądowych, sieci elektroenergetycznych i obiektów wojskowych

ZAKRES USŁUG

• instalacje elektryczne
• sieci elektroenergetyczne
• rozdzielnice elektryczne
• instalacje słaboprądowe
• obiekty wojskowe

1. Instalacje elektryczne:

• stacje transformatorowe SN/nn,
• rozdzielnie zasilające,
• sieci rozdzielcze średniego i niskiego napięcia,
• instalacje siłowe,
• instalacje oświetleniowe wewnętrzne,
• instalacje oświetleniowe zewnętrzne i drogowe,
• oświetlenie nawigacyjne i lotniskowe,
• instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem,
• instalacje odgromowe i uziemiające,
• automatykę i sterowanie

2. Sieci elektroenergetyczne:

• Kompleksową modernizację i budowę linii napowietrznych oraz
kablowych SN, WN
• Kompleksową modernizację i budowę stacji elektroenergetycznych
SN/nn, SN/SN,WN/SN
• Projektowanie, modernizację, rekonfigurację automatyki EAiZ
• Kompleksowe badania oarz rozruchy pól SN/WN
• Projektowanie I modernizację systemów SSiN dla niezależnych
obiektów elektroeneregtyczncyh (stacje abonenckie, elektrownie
wodne)
• Projektowanie, budowę, modernizację instalacji potrzeb własnych
AC/DC
• Projektowanie, budowę i modernizację systemów CCTV, KD, SSWiN na
potrzeby obiektów elektroenergetycznych

3. Rozdzielnice elektryczne:

• główne rozdzielnice rozdzielcze do 6300A,
• rozdzielnice odbiorcze,
• rozdzielnice zasilająco - sterujące,
• rozdzielnice modułowe,
• rozdzielnice automatyki,
• rozdzielnice telemechaniki,
• rozdzielnice sygnalizacji.

4. Instalacje słaboprądowe

• Kompleksowe systemy zabezpieczenia technicznego CCTV, SSWiN, KD,
SAP
• Systemy sygnalizacji pożaru - gaszenie aerozolem
• Systemy integracji sieci i instalacji
• Obiekty typu Data Center
• Jawne i niejawne sieci komputerowe, telekomunikacyjne i
łączności przewodowej

5. Obiekty wojskowe

• Kompleksowe systemy zabezpieczenia technicznego
• Systemy infrastruktury elektrycznej i teleinformatycznej
kompleksów
• Systemy integracji sieci i instalacji
• Obiekty przetwarzania danych typu Data Center
• Obiekty szkoleniowe, trenażery, symulatory
• Kancelarie tajne, kryptograficzne i pomieszczenia łączności
specjalnej,
• Jawne i niejawne sieci komputerowe, telekomunikacyjne i
łączności przewodowej
• Systemy hamowania samolotów
• Oświetlenie nawigacyjne lotniskowe
• Hangary typu lekkiego

Zdjęcia