Rozwiąż quiz

Trójmiasto w liczbach

Sprawdź, czy coś cię zaskoczy
Pytanie
1/10
Ile wynosiła liczba cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku na koniec roku 2022?
Zaproponuj temat quizu
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian