• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Regulamin dodawania opinii i ocen w Portalu Trojmiasto.pl

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dodawania opinii dotyczącyh Obiektów (firm) znajdujących się na stronach Portalu Trojmiasto.pl. (Obiekt: osoba fizyczna lub prawna, a także inna jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą i posiadająca wpis w katalogu firm prowadzonym przez Portal Trojmiasto.pl).
 2. Umieszczenie opinii internauty następuje przy użyciu formularza, znajdującego się na stronach Portalu Trojmiasto.pl oraz po akceptacji Regulaminu. Warunkiem zamieszczenia takiej opinii jest podanie przez internautę prawidłowego adresu e-mail.
 3. Podany adres e-mail autora opinii pozostaje tylko do wiadomości redakcji.
 4. Jeśli Obiekt posiada prezentację podstawową, opinia pojawi się natychmiast po jej potwierdzeniu przez autora.
 5. Jeżeli Obiekt posiada prezentację rozszerzoną, opinia pojawi się po 3 dniach roboczych od jej potwierdzenia przez autora. Obiekt może wydłużyć czas oczekiwania na publikację o kolejne 3 dni robocze, jeżeli skontaktuje się z autorem opinii za pomocą specjalnego formularza.
  1. Właściciel Obiektu może zapoznać się z opinią dotyczącą jego Obiektu oraz ustosunkować się do niej przez dopisanie swojego własnego wyjaśnienia do zamieszczonej opinii.
  2. W przypadku braku odpowiedzi od autora opinii w ciągu 6 dni, właściciel Obiektu może ubiegać się o zablokowanie takiej opinii. W sytuacjach wyjątkowych portal Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu wyjaśniania kwestii spornych oraz wstrzymania publikacji opinii do zakończenia sporu.
  3. Portal Trojmiasto.pl nie ma obowiązku każdorazowego informowania właściciela ocenianego Obiektu o pojawieniu się nowej opinii na jego temat. Monitorowanie czy taka opinia się pojawiła oraz ustosunkowanie się do niej należy wyłącznie do samego Obiektu, który może ze swojego prawa skorzystać, ale nie musi. Obiekt może nawiązać kontakt z autorem opinii w celu wyjaśnienia kwestii wątpliwych w ciągu 90 dni od daty dodania opinii.
  4. W przypadku braku porozumienia pomiędzy autorem opinii a właścicielem Obiektu, każda ze stron może skierować prośbę do moderatora o rozstrzygnięcie sporu.
  5. Autor może ocenić firmę w ciągu 3 miesięcy od daty skorzystania z usługi. Opiniodawca powinien posługiwać się konkretami umożliwiającymi zweryfikowanie jego osoby jako klienta opiniowanego Obiektu (np. data skorzystania z usługi, numer faktury lub paragonu, dane osobowe klienta, szczegóły zamówienia - tylko do wiadomości Obiektu oraz redakcji) lub być gotowym na przedstawienie tych danych po wezwaniu moderatora lub właściciela Obiektu. W przypadku nieprzedstawienia danych umożliwiających weryfikację, opinia jest blokowana.
  6. Portal Trojmiasto.pl nie ma obowiązku umieszczania na swoich stronach każdej zgłoszonej przez internautę opinii, jak również informować internautów o zablokowaniu lub usunięciu ich opinii.
 6. Portal Trojmiasto.pl ma prawo zablokować opinię jeżeli uzna ją za mało wiarygodną.
 7. Opinia dodana do konkretnej prezentacji musi dotyczyć właśnie tego Obiektu/firmy. Inne opinie nie będą publikowane.
 8. Niedopuszczalne jest umieszczanie w opiniach:
  1. treści obrażających inne osoby, które wyraziły opinię,
  2. treści sprzecznych z prawem,
  3. treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych czy naruszających zasady Netykiety,
  4. treści reklamowych,
  5. nieuzasadnionych pomówień i oskarżeń w kierunku właściciela lub obsługi, niemożliwych do udowodnienia,
  6. linków do prywatnych stron internetowych.
 9. W przypadku, gdy Opiniodawca dodaje kolejną opinię do tego samego Obiektu, to starsza opinia zostaje zablokowana. Wyjątek stanowią firmy świadczące usługi z różnych kategorii. W takim przypadku Opiniodawca może dodać jedną opinię w każdej kategorii pod tym samym Obiektem.
 10. Opinie w rażący sposób odbiegające pod względem merytorycznym od pozostałych opinii wystawionych przez internautów, mogą zostać zablokowane, jako niewiarygodne lub niezgodne z prawdą.
 11. Użytkownicy dodają swoje opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Trojmiasto.pl nie ponosi za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 12. Portal Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do autoryzacji i modyfikacji nadsyłanych opinii.
 13. Niezależnie od postanowień powyższych, Portal Trojmiasto.pl ma prawo do usuwania opinii, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z podanych poniżej okoliczności: 
  1.  opinia może zostać zablokowana na życzenie osoby, która ją wprowadziła, w przypadku kontaktu z nami z adresu e-mail, z którego opinia była potwierdzana. Adres kontaktowy opinie@trojmiasto.pl,
  2.  opinia zawiera treści, o których mowa w punkcie 8 niniejszego Regulaminu,
  3.  Portal Trojmiasto.pl otrzyma oficjalne zawiadomienie o konieczności usunięcia takiej opinii,
  4.  Portal Trojmiasto.pl otrzyma wiarygodną informację o bezprawnym charakterze opinii internauty.
 14. Opinie zablokowane, niewyświetlane zostają całkowiecie usunięte z naszej bazy po 10 latach od ostatniej modyfikacji.
 15. Portal Trojmiasto.pl udziela zgody na wykorzystanie opinii na własnych stronach www, pod warunkiem podania źródła pochodzenia wraz z linkiem do niniejszej strony z opiniami.
 16. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach Portalu Trojmiasto.pl. Portal trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania do niniejszego Regulaminu zmian, które również obowiązują od momentu ich opublikowania na stronach Portalu Trojmiasto.pl.

Aktualizacja 03.09.2019.