• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Regulamin Portalu Trojmiasto.pl

 1. Możliwość założenia konta na Portalu Trojmiasto.pl mają wszyscy jego Użytkownicy. Konto daje możliwość korzystania z dodatkowych opcji poszczególnych serwisów.

 2. Użytkownik może przesłać do Portalu Trojmiasto.pl za pośrednictwem aplikacji, maila, formularza na stronie internetowej lub w jakikolwiek inny sposób wiadomość, tekst, film lub/i zdjęcie.

 3. Portal Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do moderacji t.j. usuwania, blokowania i modyfikowania zamieszczonych wiadomości, tekstów, filmów lub/i zdjęć oraz pytań lub ocen dotyczących redagowania tekstów oraz moderowania komentarzy. W celu otrzymania szczegółowej informacji prosimy wykorzystać dane z zakładki Kontakt.

 4. Portal Trojmiasto.pl może w każdej chwili usunąć przesłane wiadomości, teksty, filmy lub zdjęcia bez podawania przyczyny.

 5. Użytkownik, który za pośrednictwem aplikacji, maila, strony internetowej lub w jakikolwiek inny sposób przekazuje Portalowi Trojmiasto.pl filmy lub/i zdjęcia dokonuje tego w celu publikacji na Portalu Trojmiasto.pl i udziela tym samym Portalowi Trojmiasto.pl nieograniczonej czasowo, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych.

 6. Licencja upoważnia do korzystania z filmu i / lub zdjęcia, na każdym z poniższych pól eksploatacji obejmujących wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych; publiczne udostępnienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w szczególności w Internecie (m.in. na stronach Trojmiasto.pl oraz w ramach dowolnych stron internetowych), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych); do publicznego udostępniania filmu i / lub zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych w filmie lub i zdjęciu nadesłanym przez Użytkownika.

 7. Przesyłając film lub/i zdjęcie do Portalu Trojmiasto.pl Użytkownik oświadcza, że jest wyłącznym autorem przesłanego filmu lub/i zdjęcia, posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do filmu lub/izdjęcia, a także oświadcza, że posiada zgodę wszystkich osób znajdujących się na filmie lub/i zdjęciu na publikację ich wizerunku na stronach Portalu Trojmiasto.pl.

 8. Użytkownik przesyłając do Trojmiasto.pl film lub/i zdjęcie ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Portalu Trojmiasto.pl, zobowiązuje się zwolnić Portal Trojmiasto.pl z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej licencji oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

 9. Użytkownik, korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych wyraża zgodę na dokonywanie przez Portal Trojmiasto.pl obróbki cyfrowej w celu dostosowania materiału do wymogów portalu oraz oświadcza, że zezwala Portalowi Trojmiasto.pl na wykonywanie zależnych praw autorskich do filmu lub/i zdjęcia.

 10. Użytkownik zobowiązuje się zwrócić wszelkie poniesione przez Trojmiasto.pl Sp. z o.o. wydatki i koszty poniesione w związku ze zgłoszonymi roszczeniami, w tym m.in. koszty sądowe oraz koszty pełnomocnika.

 11. Użytkownik przesyłając film lub/i zdjęcie potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się go przestrzegać.

 1. Zdjęcia i pliki wideo dodane przez zalogowanego Użytkownika posiadającego konto w Portalu Trojmiasto.pl w serwisie galeria.trojmiasto.pl oraz tv.trojmiasto.pl zostaną przypisane do jego konta i mogą być przez niego zablokowane w każdej chwili.

 1. Niedopuszczalne są działania mogące destabilizować funkcjonowanie serwisów oraz utrudniające korzystanie z nich innym użytkownikom (np. dodawanie postów podpisując się różnymi nick'ami - zmniejsza to wiarygodność danego wpisu jak i jego autora) W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie odebrana mu możliwość korzystania z serwisów a tego typu posty, zdjęcia oraz pliki wideo zostaną zablokowane. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści, zdjęć oraz plików video:

  • zawierających wulgaryzmy;

  • zawierających treści pornograficzne

  • nawołujących do agresji lub obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie, itp.;

  • obrażających osoby publiczne i prywatne;

  • zawierających informacje obarczające zarzutami osoby trzecie;

  • przyczyniających się do łamania praw autorskich;

  • propagujących środki odurzające;

  • zawierających odsyłacze do serwisów o podobnej tematyce, stron z pornografią, cracków i seriali do gier oraz programów itd.;

  • zawierających w opisie, tytule oraz na samych zdjęciach znaków wodnych, podpisów ani adresów stron internetowych;

  • zawierających dane osobowe osób trzecich bez ich zgody;

 2. Reklamy/ogłoszenia:

  • zabrania się zakładania tematów reklamujących działalność gospodarczą (dotyczy to także zakładania wątków/tematów opiniujących na otwartym forum - właściwym miejscem na dodawanie takich wątków jest forum/wizytówka danej firmy, którą można odnaleźć w katalogu branżowym http://katalog.trojmiasto.pl/)

  • zabrania się notorycznego dodawania tematów dotyczących oferty sprzedaży oraz kupna przez osoby fizyczne;

 3. Rozmiar stopki (podpis + grafika) użytkownika forum nie może przekraczać 500 x 120 pikseli. Stopki przekraczające tą wielkość mogą zostać zablokowane.

 4. Warunkiem uczestnictwa w niektórych forach tematycznych może być posiadanie przez użytkownika konta na Portalu Trojmiasto.pl.

 5. Wszystkie pytania dotyczące Galerii, Forum i serwisu Trojmiasto.tv oraz zgłoszenia nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu należy kierować odpowiednio na adres:  forum@trojmiasto.plgaleria@trojmiasto.pl lub wideo@trojmiasto.pl.

 6. Portal Trojmiasto.pl ma prawo udostępnić dane użytkowników posiadających konto na Portalu wyłącznie na żądanie uprawnionych organów państwowych, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 7. Uporczywe i świadome łamanie regulaminu spowoduje zablokowanie konta oraz dostępu do serwisów Forum oraz Galerii Portalu Trojmiasto.pl.

 8. Wpisy niewyświetlane, zablokowane: z forum.trojmiasto.pl, opinie do zdjęć, newsów, inwestycji, imprez, spektakli, filmów, ankiet, motto, raportu są usuwane po 10 latach od ostatniej aktualizacji wpisu. 

 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach Portalu Trojmiasto.pl. Portal zastrzega sobie prawo wprowadzania do Regulaminu zmian, które również będą obowiązywały od momentu ich opublikowania.

 10. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem nie podlegają dowolnej interpretacji i będą rozpatrywane indywidualnie przez moderatorów właściwych serwisów.