Regulamin serwisu ogłoszenia Trojmiasto.pl

PORTAL TROJMIASTO.PL
poniższy regulamin dotyczy ogłoszeń zwykłych jak i płatnych.

 1. Ze względu na lokalny charakter serwisu, portal Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do blokowania ofert, które nie dotyczą Trójmiasta i jego najbliższych okolic.

 2. Portal Trojmiasto.pl nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.

 3. Portal Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.

 4. Portal Trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Portal Trojmiasto.pl w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.

 5. Portal Trojmiasto.pl, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego portalu Trojmiasto.pl, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.

 6. Portal Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: spam, reklama konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych oraz używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, oraz działania, które zostaną uznane za szkodliwe dla Portalu Trojmiasto.pl.

UŻYTKOWNIK

 1. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 2. Użytkownicy serwisu ogłoszeniowego zobowiązują się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.

 3. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zrzeka się roszczeń wynikających z użytkowania serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia oraz konta użytkownika).

 4. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

 5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie zablokowane konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji Trojmiasto.pl podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

 6. Użytkownik powinien zadbać o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.

 7. Portal Trojmiasto.pl przetwarza dane Użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik, dodając ogłoszenie oświadcza, iż zagadza się na przekazanie adresu e-mail, oraz danych umożliwiających jego identyfikację (ip, host, cookie), organom uprawnionym, a także w uzasadnionych przypadkach przekazania adresu e-mail osobie/firmie, na której szkodę działa Użytkownik.

 8. Użytkownik powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. Treść ogłoszenia nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami.

ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ

 1. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.

 2. Użytkownikom, zabrania się umieszczania ogłoszeń których:

  • treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii;

  • treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;

  • treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;

  • treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć i filmów załączanych do ogłoszeń);

  • treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach);

  • treść ogłoszenia oferuje pracę w charakterze: - odbierania e-maili reklamowych - wypełnianie ankiet przez internet - zapisywanie się do programów partnerskich z linkami/numerami referencyjnymi;

  • treść ogłoszenia oferuje pracę w charakterze: modelki/tancerki/statysty, zawierająca tylko adres e-mail;

  • treść obraża, komentuje usługi, firmy, osoby;

  • treść reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.;

  • treść promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi;

  • treść oferuje sponsoring, odpłatne usługi seksualne (z wyłączeniem kategorii Towarzyskie: Płatny sex i sponsoring);

  • treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr;

  • treść namawia do podjęcia pracy w danej firmie/organizacji, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informacje pozwalające zidentyfikować daną firmę tj. pełna nazwa firmy z NIPem, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, adres siedziby;

  • treść wyraźnie proponuje bądź w jakikolwiek sposób sugeruje wynajem pokoju/nieruchomości w zamian za usługi seksualne (z wyłączeniem kategorii Towarzyskie: Płatny sex i sponsoring);

  • cena ogloszenia jest rażąco zaniżona.
 3. W kategorii "Towarzyskie" zabrania się umieszczania:

  • ogłoszeń zawierających treści pornograficzne (również zdjęcia);

  • ogłoszeń, których treść jest wulgarna;

  • ogłoszeń zawierających treści oraz zdjęcia łamiące prawo obowiązujące w Polsce (np. pornografia z udziałem dzieci);

  • ogłoszeń powtarzających się (treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach, również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ofertach, zawierających takie same dane kontaktowe);

  • W kategorii „Masaż i taniec erotyczny” w przypadku salonów jest możliwość zamieszczenia jednego zbiorczego ogłoszenia salonu lub osobnych ogłoszeń dla każdej z masażystek (nie ma wówczas możliwości zamieszczenia ogłoszenia salonu). W tym wypadku w tytule ogłoszenia musi znaleźć się imię masażystki i nazwa salonu. Zabrania się podawania w tytułach numerów telefonu.;

  • ogłoszeń użytkownikom poniżej 18. roku życia;
  • zawierających takie same dane kontaktowe oraz ogłoszeń zamieszczonych z jednego konta, ze wskazaniem różnych danych kontaktowych);
  • W przypadku naruszenia regulaminu w kategorii "Towarzyskie" dział moderacji wysyła ostrzeżenie i blokuje ogłoszenie. Przy kolejnym łamaniu regulaminu przez użytkownika zostanie nałożona na niego blokada.

 4. W kategorii "Nieruchomości":

  • ogłoszenia nadawane przez agencję pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, w tej kategorii, muszą być oznaczone poprzez wybór pola "pośrednictwo/agencja nieruchomości".

  • ogłoszenia dodane przez agencję nieruchomości, bez zaznaczonej opcji "pośrednictwo/agencja nieruchomości" będą blokowane. Kilkakrotne dodanie ogłoszeń bez zaznaczenia tej opcji, powoduje zablokowanie możliwości dodawania ogłoszeń do serwisu. Ewentualne płatności za wyróżnienie ogłoszeń, nie będą zwracane.

  • Użytkownik może wybrać spośród trzech rodzajów ogłoszeń: ogłoszenie premium koszt 90 punktów (90zł brutto) dla użytkowników i firm bez prezentacji płatnej - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 45 punktów (45zł brutto) - i 50 punktów (*cena za punkt) wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/strona.php?action=wyroznianie_ogloszen  dla użytkowników i firm z płatną prezentacją - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 25 punktów (*cena za punkt) wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/strona.php?action=wyroznianie_ogloszen, ogłoszenie wyróżnione koszt 5 punktów lub od 5 zł do 6,15 zł brutto w zależności od formy płatności - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 2,5 punktu lub 2,5 zł do 3,69 zł brutto w zależności od formy płatności oraz ogłoszenia drobne (bezpłatne). Przy zmianie statusu ogłoszenia na premium, dotychczasowe ogłoszenie nie przechodzi w tryb archiwalny - nie prezentuje się w serwisie ogłoszenia - i jest dostępne na koncie użytkownika. Wybierając ten wariant wyróżnienia użytkownik traci możliwość powrotu do poprzedniego typu ogłoszenia. Po zrealizowanej płatności ogłoszenie premium jest aktywne 14 dni. 

 5. W kategorii "Motoryzacja":

  • Użytkownik może wybrać spośród trzech rodzajów ogłoszeń: ogłoszenie premium koszt 25 punktów (25zł brutto) dla użytkowników i firm bez prezentacji płatnej - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 12 punktów (12zł brutto) - i 25 punktów (*cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/strona.php?action=wyroznianie_ogloszen dla użytkowników i firm z płatną prezentacją - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 12 punktów *cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/strona.php?action=wyroznianie_ogloszen, ogłoszenie wyróżnione koszt 5 punktów lub od 5 zł do 6,15 zł brutto w zależności od formy płatności - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 2,5 punktu lub 2,5 zł do 3,69 zł brutto w zależności od formy płatności oraz ogłoszenia drobne (bezpłatne). Przy zmianie statusu ogłoszenia na premium, dotychczasowe ogłoszenie przechodzi w tryb archiwalny - nie prezentuje się w serwisie ogłoszenia - i jest dostępne na koncie użytkownika. Wybierając ten wariant wyróżnienia użytkownik traci możliwość powrotu do poprzedniego typu ogłoszenia. Po zrealizowanej płatności ogłoszenie premium jest aktywne 14 dni. 
 6. Wyróżnienia ogłoszeń w kategoriach: "Społeczność", "Pomagamy", "Dla domu", "Sprzęt elektroniczny", "Usługi", "Nauka", "Różne":

  • Użytkownik może wybrać spośród trzech rodzajów ogłoszeń: ogłoszenie premium koszt 15 punktów (15zł brutto) dla użytkowników i firm bez prezentacji płatnej - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 8 punktów (8 zł brutto) - i 15 punktów *cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/strona.php?action=wyroznianie_ogloszen dla użytkowników i firm z płatną prezentacją - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 8 punktów *cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/strona.php?action=wyroznianie_ogloszen, ogłoszenie wyróżnione koszt 5 punktów lub od 5 zł do 6,15 zł brutto w zależności od formy płatności - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 2,5 punktu lub 2,5 zł do 3,69 zł brutto w zależności od formy płatności oraz ogłoszenia drobne (bezpłatne). Przy zmianie statusu ogłoszenia na premium, dotychczasowe ogłoszenie przechodzi w tryb archiwalny - nie prezentuje się w serwisie ogłoszenia - i jest dostępne na koncie użytkownika. Wybierając ten wariant wyróżnienia użytkownik traci możliwość powrotu do poprzedniego typu ogłoszenia. Po zrealizowanej płatności ogłoszenie premium jest aktywne 14 dni. 
  • Ogłoszenie premium: czas publikacji ogłoszenia premium to 14 dni od momentu zaksięgowania wpłaty.
  • Oferta Specjalna: rodzaj wyróżnienia ogłoszenia gwarantujący stałą pozycję oferty na liście ogłoszeń (pozycja od 1 do 3) w wybranym dziale - nie dotyczy kategorii "Towarzyskie". Cena oferty specjalnej dostępna na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/strona.php?action=wyroznianie_ogloszen. Oferta Specjalna jest dostępna tylko dla firm z wykupioną prezentacją.
  • Aby dodać zdjęcie, film do serwisu ogłoszenia.trojmiasto.pl Użytkownik musi posiadać do niego prawa autorskie.
 7. W kategorii "Praca":

  • firma umieszczająca ogłoszenie o zatrudnieniu ma obowiązek podania numeru NIP,

  • zabrania się umieszczania ogłoszeń dotyczących świadczenia usług seksualnych, erotycznych i towarzyskich,

  • administracja portalu Trojmiasto.pl zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń o niskiej wiarygodności.

  • użytkownik może wybrać spośród trzech rodzajów ogłoszeń: ogłoszenie premium koszt 150 punktów (150zł brutto) dla użytkowników i firm bez prezentacji płatnej - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 75 punktów (75zł brutto) -  50 punktów (*cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/strona.php?action=wyroznianie_ogloszen dla użytkowników i firm z płatną prezentacją - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 25 punktów *cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/strona.php?action=wyroznianie_ogloszen, ogłoszenie wyróżnione koszt 5 punktów lub od 5 zł do 6,15 zł brutto w zależności od formy płatności - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 2,5 punktu lub 2,5 zł do 3,69 zł brutto w zależności od formy płatności oraz ogłoszenia drobne (bezpłatne). Przy zmianie statusu ogłoszenia na premium, dotychczasowe ogłoszenie przechodzi w tryb archiwalny - nie prezentuje się w serwisie ogłoszenia - i jest dostępne na koncie użytkownika. Wybierając ten wariant wyróżnienia użytkownik traci możliwość powrotu do poprzedniego typu ogłoszenia. Po zrealizowanej płatności ogłoszenie premium jest aktywne 14 dni. 
  • W kategorii "Praca" (dotyczy firm i instytucji zajmujących się pośrednictwem pracy, doradztwem personalnym, rekrutacyjnym i konsultingowym)

   • ogłoszenia nadawane przez w/w firmy muszą być oznaczone poprzez wybór pola "pośrednictwo / agencja pracy".

   • ogłoszenia dodane przez w/w firmy i instytucje w tej kategorii bez zaznaczonej opcji "pośrednictwo / agencja pracy" będą blokowane.

   • kilkakrotne dodanie ogłoszeń bez zaznaczenia tej w/w opcji, powoduje zablokowanie możliwości dodawania ogłoszeń do serwisu. Ewentualne płatności za wyróżnienie ogłoszeń, nie będą zwracane.

   • w/w firmy i instytucje mają obowiązek dodawać ogłoszenia do serwisu tylko i wyłącznie za pośrednictwem panelu, do którego dana firma lub instytucja otrzymuje indywidualny login i hasło.

  • W kategorii "Praca" - Ogłoszenia premium nie mogą być zamieszczane oferty z branży około erotycznej, ani ogłoszenia stanowiące reklamę firmy.

   • Jedno dodane ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego oferowanego stanowiska.

   • Akceptowane jest ogłoszenie, w którym rekrutowane są osoby na jedno stanowisko do wielu oddziałów danej firmy.

   • W ogłoszeniu należy podać miejscowość, w której będzie wykonywana praca.

   • W każdym ogłoszeniu premium może znaleźć się maksymalnie siedem zdjęć oraz jeden film.

   • W rubryce "stanowisko" należy wpisać tylko nazwę konkretnego stanowiska (dodatkowe informacje, takie jak miejsce zatrudnienia czy opis atrakcyjności firmy będą usuwane).

   • Dodając ogłoszenie przez firmę należy wpisać nr NIP, ogłoszenia dodawane w imieniu firmy bez podanego numeru NIP będą blokowane.

   • Ogłoszenia dodane przez firmy, które oznaczone są jako dodane przez osoby prywatne będą blokowane.

   • Zablokowanie ogłoszenia z powodu nieprzestrzegania regulaminu nie uprawnia do zwrotu poniesionych kosztów.

   • Trojmiasto.pl zastrzega sobie możliwość moderacji w celu zwiększenia czytelności i wiarygodności ogłoszenia.

 8. W kategoriach społecznościowych "Sport/Partnerzy do gry" oraz "Wspólne wyjazdy" zabrania się zamieszczania ogłoszeń, które dotyczą ofert firm, klubów, fundacji, biur podróży i innych, nie będących inicjatywami osób prywatnych.

 9. W kategorii "Pomagamy" (tj. kategorii "Społeczność": "Potrzebuję Pomocy", "Oferuję darmową pomoc", "Zostań Wolontariuszem"):

  • ze względu na lokalny charakter serwisu można zamieszczać jedynie ogłoszenia, w których miejsce zamieszkania potrzebującego/darczyńcy można wybrać z tych wskazanych w formularzu dodawania;

  • w kategorii "Potrzebuję pomocy" zabrania się umieszczania ogłoszeń z prośbą o:

   • głosowanie w konkursach;

   • zatrudnienie/pomoc w znalezieniu zatrudnienia;

   • wynajem mieszkania/pomoc w znalezieniu mieszkania;

   • pożyczki finansowe;

   • korepetycje;

   • ofiarowanie rzeczy materialnych (wyjątkami są: leki, żywność, odzież, meble i akcesoria domowe, artykuły pierwszej potrzeby);

   • dofinansowanie/pomoc lub przygarnięcie zwierząt, wyżej wymienione rodzaje ogłoszeń winny być umieszczane w przeznaczonych do tego kategoriach, w innym przypadku będą usuwane;

  • w kategorii "Oferuję darmową pomoc" w treści ogłoszenia musi znaleźć się czytelna informacja wskazująca na chęć pomocy bezpłatnej; wszelkie oferty o zabarwieniu erotycznym, propozycje pożyczek lub oferty jakkolwiek związane z należnością finansową będą usuwane.

 10. W kategorii "Zwierzęta" blokowane będą ogłoszenia, które w przypadku ofert sprzedaży nie będą zawierały informacji o zarejestrowanej hodowli, z której pochodzą zwierzęta. Zapis ten wynika z nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. i zakazuje się sprzedaży psów i kotów nieposiadających rodowodu. Zabrania się oferowania psów i kotów jako darmowy dodatek do sprzedawanego przedmiotu.

 11. Administracja portalu Trojmiasto.pl zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń niepełnych, ogólnikowych i tych o niskiej wiarygodności.

 12. W przypadku złamania co najmniej jednego z wyżej wymienionych punktów regulaminu, portal Trojmiasto.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika jak i ogłoszeń. W przypadku blokady ogłoszeń płatnych, użytkownik zrzeka sie jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty.

 13. W sytuacji, w której jedno ogłoszenie łamie regulamin - blokowane są wszystkie ogłoszenia Użytkownika, a on sam jest informowany o ich zablokowaniu poprzez automatycznie generowaną wiadomość. Jeśli na koncie wciąż dodawane będą ogłoszenia łamiące regulamin - portal Trojmiasto.pl ma prawo zablokować dane konto, bez informowania o tym użytkownika, a w konsekwencji także ograniczyć możliwość korzystania z serwisu ogłoszeniowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Portal Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.

 2. Przy złożonym systemie informatycznym, działającym na tak dużą skalę jak w przypadku Trojmiasto.pl, mogą wystąpić awarie techniczne, spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem.

 3. Trojmiasto.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.

 4. Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta użytkownika ogłoszeń, w przypadku wielokrotnego łamania niniejszego regulaminu lub w sytuacjach próby jego obchodzenia. W przypadku zablokowania, blokowane są również wszelkie ogłoszenia dodane z tego konta. Portal Trojmiasto.pl nie zwraca kosztów usługi wyróżniania ogłoszeń, w przypadku zablokowania konta użytkownika. Portal Trojmiasto.pl nie zwraca zakupionych punktów.