• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Regulamin serwisu ogłoszenia Trojmiasto.pl

PORTAL TROJMIASTO.PL
poniższy regulamin dotyczy ogłoszeń zwykłych jak i płatnych.

 1. Ze względu na lokalny charakter portalu, Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do blokowania ofert, które nie dotyczą Trójmiasta i jego najbliższych okolic. Dopuszczalne jest zamieszczanie ofert z obszaru województwa pomorskiego.

 2. Portal Trojmiasto.pl nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.

 3. Portal Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.

 4. Portal Trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Portal Trojmiasto.pl w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.

 5. Portal Trojmiasto.pl, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego portalu Trojmiasto.pl, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.

 6. Portal Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, które naruszają którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: spam, reklama konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych oraz używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, oraz działania, które zostaną uznane za szkodliwe dla Portalu Trojmiasto.pl.

 7. W przypadku podmiotów gospodarczych, z automatycznego systemu płatności mogą korzystać jedynie podmioty polskie. W przypadku chęci zakupu usług jako kontrahent zagraniczny należy skontaktować się z ksiegowosc@trojmiasto.pl
 

UŻYTKOWNIK

 1. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 2. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zobowiązuje się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.

 3. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zrzeka się roszczeń wynikających z użytkowania serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia oraz konta użytkownika).

 4. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

 5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie zablokowane konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji Trojmiasto.pl podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

 6. Użytkownik powinien zadbać o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.

 7. Portal Trojmiasto.pl przetwarza dane Użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik, dodając ogłoszenie oświadcza, iż zagadza się na przekazanie adresu e-mail, oraz danych umożliwiających jego identyfikację (IP, host, cookie), organom uprawnionym, a także w uzasadnionych przypadkach przekazania adresu e-mail osobie/firmie, na której szkodę działa Użytkownik.

 8. Użytkownik powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. Treść ogłoszenia nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami. Zabrania się zamieszczania numeru telefonu w tytule ogłoszenia. Zabrania się również zamieszczania numeru telefonu w polu "cena". Zdjęcie tytułowe nie może zawierać numeru telefonu oraz haseł reklamowych.

 9. Użytkownik ma możliwość zarządzania czasem wyświetlania swoich ogłoszeń (czas wyświetlania ogłoszeń domyślnie ustawiony jest na miesiąc, w kategorii Towarzyskie na 7 dni).
  Po upływie terminu wyświetlania, ogłoszenia przechodzą w tryb archiwalny. Status ogłoszeń archiwalnych trwa 30 dni (w przypadku ogłoszeń zablokowanych przez administratora oraz usuniętych przez użytkownika), 150 dni (od daty zakończenia ogłoszenia, które nie było wyróżniane), 365 dni (od daty zakończenia ogłoszenia, które posiadało wyróżnienie premium).
  Po upływie tych terminów, ogłoszenia nie są dostępne na koncie użytkownika. Odzyskanie wyłącznie jego treści oraz parametrów możliwe jest jedynie przez administratora po wskazaniu numeru ogłoszenia.

POWIADOMIENIA

Z Powiadomień mogą bezpłatnie korzystać wszyscy Użytkownicy serwisu ogłoszenia (posiadający konto na ogloszenia.trojmiasto.pl lub nie).
W polu wyszukiwarki prezentowanej w każdej kategorii znajduje się funkcja „zapisz to wyszukiwanie”.

W celu uzyskania automatycznych powiadomień, należy wybrać kryteria interesujących ogłoszeń. Istnieje możliwość wyboru częstotliwości powiadamiania - "raz dziennie" lub "od razu". Powiadomienia z ofertami wskazującymi na wybrane kryteria będą wysyłane na adres mailowy podany przez Użytkownika.

Czas trwania subskrypcji jest nieoznaczony, a odstąpienie jest możliwe na każdym etapie. W otrzymanych mailach znajduje się link do rezygnacji z automatycznych powiadomień. Można zrezygnować również z poziomu założonego konta ogłoszeniowego w zakładce „Powiadomienia”. Dostęp do edycji Powiadomień znajduje się w każdej wiadomości mailowej z wynikami przeszukiwania ogłoszeń oraz po zalogowaniu się w  serwisie ogłoszeniowym. Istnieje możliwość korzystania z wielu Powiadomień jednocześnie.

Adres mailowy podnany w formularzu powadomień wykorzystywany jest tylko do wysłania określonych w formularzu powiadomień.

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Powiadomień prosimy kierować na adres ogloszenia@trojmiasto.pl

ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ

 1. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.

 2. Użytkownikom, zabrania się umieszczania ogłoszeń których:

  • treść ogłoszenia dotyczy ofert sprzedaży maseczek i środków dezynfekcyjnych (w związku z rozporządzeniem blokowane były oferty od 13.03.2020, od dnia 10.04.2020 oferty sprzedaży oraz usług szycia maseczek są dopuszczalne);
  • treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii;

  • treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;

  • treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;

  • treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć i filmów załączanych do ogłoszeń);

  • treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach);

  • treść ogłoszenia oferuje pracę w charakterze: - odbierania e-maili reklamowych - wypełniania ankiet przez internet - zapisywania się do programów partnerskich z linkami/numerami referencyjnymi;

  • treść ogłoszenia oferuje pracę w charakterze: modelki/tancerki/statysty, zawierająca tylko adres e-mail;

  • treść obraża, komentuje usługi, firmy, osoby;

  • treść reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.;

  • treść promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi;

  • treść oferuje sponsoring, odpłatne usługi seksualne (z wyłączeniem kategorii "Towarzyskie: Sex i sponsoring");

  • treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr;

  • treść namawia do podjęcia pracy w danej firmie/organizacji, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informacje pozwalające zidentyfikować daną firmę tj. pełna nazwa firmy z NIPem, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, adres siedziby;

  • treść wyraźnie proponuje bądź w jakikolwiek sposób sugeruje wynajem pokoju/nieruchomości w zamian za usługi seksualne (z wyłączeniem kategorii "Towarzyskie: Sex i sponsoring");

  • cena ogłoszenia jest rażąco zaniżona;

  • zawarty został numer telefonu w polu "cena".

  • Ogłoszenia dodawane automatycznie przez nieautoryzowany przez Portal Trojmiasto.pl program będą blokowane. W przypadku nagminnych naruszeń tej zasady, konto może zostać zablokowane.

 3. W kategorii "Towarzyskie" zabrania się umieszczania:
  • ogłoszeń zawierających treści pornograficzne (również zdjęcia, obrazy). Zdjęcia i obrazy niecenzuralne to takie, które przedstawiają w pełni lub częściowo widoczne narządy rozrodcze męskie lub damskie, a także zdjęcia aktów seksualnych z widocznymi wspomnianymi częściami ciała;

  • ogłoszeń, których treść jest wulgarna;

  • ogłoszeń zawierających treści oraz zdjęcia łamiące prawo obowiązujące w Polsce (np. pornografia z udziałem dzieci);

  • ogłoszeń powtarzających się (treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach, również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ofertach, zawierających takie same dane kontaktowe oraz ogłoszeń zamieszczonych z jednego konta, ze wskazaniem różnych danych kontaktowych);

  • W kategorii „Masaż i taniec erotyczny” w przypadku salonów jest możliwość zamieszczenia jednego zbiorczego ogłoszenia salonu lub osobnych ogłoszeń dla każdej z masażystek (nie ma wówczas możliwości zamieszczenia ogłoszenia salonu). W tym przypadku w tytule ogłoszenia musi znaleźć się imię masażystki i nazwa salonu. Zabrania się podawania w tytułach numerów telefonu;

  • ogłoszeń użytkownikom poniżej 18. roku życia; 
  • numeru telefonu w polu "cena"; 

  • W przypadku naruszenia regulaminu w kategorii "Towarzyskie" dział moderacji wysyła ostrzeżenie i blokuje ogłoszenie. Przy kolejnym łamaniu regulaminu przez Użytkownika zostanie nałożona na niego blokada.

 4. W kategorii "Nieruchomości":

  • ogłoszenia nadawane przez agencję pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, w tej kategorii, muszą być oznaczone poprzez wybór pola "pośrednictwo/agencja nieruchomości".

  • ogłoszenia dodane przez agencję nieruchomości, bez zaznaczonej opcji "pośrednictwo/agencja nieruchomości" będą blokowane. Kilkakrotne dodanie ogłoszeń bez zaznaczenia tej opcji, powoduje zablokowanie możliwości dodawania ogłoszeń do serwisu. Ewentualne płatności za wyróżnienie ogłoszeń nie będą zwracane.

  • Użytkownik może wybrać spośród czterech rodzajów ogłoszeń. W kategorii "Rynek pierwotny", "Rynek wtórny", “Kupię”, “Zamienię” dla użytkowników i firm bez prezentacji płatnej ogłoszenie Maxi to koszt 120 zł brutto / 120 punktów - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 60 zł brutto / 60 punktów (*cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/), ogłoszenie Premium to koszt 90 zł brutto / 90 punktów - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 45 zł brutto / 45 punktów (*cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/). W kategorii "Rynek pierwotny", "Rynek wtórny", “Kupię”, “Zamienię” dla firm z płatną prezentacją pierwsze wyróżnienie Maxi to koszt 90 zł brutto / 90 punktów - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 45 zł brutto / 45 punktów (*cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/), pierwsze wyróżnienie Premium to koszt 60 zł brutto / 60 punktów - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia to 30 zł brutto / 30 punktów (*cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/). W kategorii "Mam do wynajęcia", "Poszukuję do wynajęcia", "Wynajem krótkoterminowy", “Obsługa nieruchomości” dla użytkowników i firm bez prezentacji płatnej ogłoszenie Maxi to koszt 65 zł brutto / 65 punktów - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 35 zł brutto / 35 punktów (*cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/), ogłoszenie Premium to koszt 50 zł brutto / 50 punktów - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 25 zł brutto / 25 punktów (*cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/). W kategorii "Mam do wynajęcia", "Poszukuję do wynajęcia", "Wynajem krótkoterminowy", “Obsługa nieruchomości” dla firm z płatną prezentacją pierwsze wyróżnienie Maxi to koszt 60 zł brutto / 60 punktów - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 30 zł brutto / 30 punktów (*cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/), ogłoszenie Premium to koszt 40 zł brutto / 40 punktów - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia to 20 zł brutto / 20 punktów (*cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/). Ogłoszenie Standardowe to koszt 8 punktów lub od 9 zł do 11,07 zł brutto w zależności od formy płatności. Ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia Standardowego dla firm z wykupioną płatną prezentacją to 4 punkty lub 5 zł do 6,15 zł brutto w zależności od formy płatności, dla użytkowników i firm bez prezentacji płatnej ponowne wyróżnienie w tej samej cenie co pierwsze - 100% stawki. Przy zmianie statusu ogłoszenia na Premium lub Maxi, dotychczasowe ogłoszenie nie przechodzi w tryb archiwalny i jest dostępne na koncie użytkownika. Wybierając któryś z tych wariantów wyróżnień użytkownik traci możliwość powrotu do poprzedniego typu ogłoszenia. Po zrealizowanej płatności ogłoszenie Premium jest aktywne 10 dni, a ogłoszenie Maxi 14 dni. 

 5. W kategorii "Motoryzacja":

  • Użytkownik może wybrać spośród czterech rodzajów ogłoszeń. Dla użytkowników i firm bez prezentacji płatnej ogłoszenie Maxi to koszt 45 zł brutto / 45 punktów - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 25 zł brutto / 25 punktów (*cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/), ogłoszenie Premium to koszt 35 zł brutto / 35 punktów - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 20 zł brutto / 20 punktów (*cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/). Dla firm z płatną prezentacją pierwsze wyróżnienie Maxi to koszt 35 zł brutto / 35 punktów - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 20 zł brutto / 20 punktów (*cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/), pierwsze wyróżnienie Premium to koszt 25 zł brutto / 25 punktów - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia to 12 zł brutto / 12 punktów (*cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/). Ogłoszenie Standardowe to koszt 8 punktów lub od 9 zł do 11,07 zł brutto w zależności od formy płatności. Ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia Standardowego dla firm z wykupioną płatną prezentacją to 4 punkty lub 5 zł do 6,15 zł brutto w zależności od formy płatności, dla użytkowników i firm bez prezentacji płatnej ponowne wyróżnienie w tej samej cenie co pierwsze - 100% stawki. Przy zmianie statusu ogłoszenia na Premium lub Maxi, dotychczasowe ogłoszenie nie przechodzi w tryb archiwalny i jest dostępne na koncie użytkownika. Wybierając któryś z tych wariantów wyróżnień użytkownik traci możliwość powrotu do poprzedniego typu ogłoszenia. Po zrealizowanej płatności ogłoszenie Premium jest aktywne 10 dni, a ogłoszenie Maxi 14 dni.
 6. Wyróżnienia ogłoszeń w kategoriach: "Dom i Ogród",  "Elektronika", "Nauka", "Dzieci", "Usługi", "Zwierzęta", "Ślub", "Społeczność", "Sport i Hobby", "Moda i Uroda", "Szukam pracy":

  • Użytkownik może wybrać spośród czterech rodzajów ogłoszeń. Dla użytkowników i firm bez prezentacji płatnej ogłoszenie Maxi to koszt 20 zł brutto / 20 punktów - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 10 zł brutto / 10 punktów (*cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/), ogłoszenie Premium to koszt 14 zł brutto / 14 punktów - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 7 zł brutto / 7 punktów (*cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/). Dla firm z płatną prezentacją pierwsze wyróżnienie Maxi to koszt 20 zł brutto / 20 punktów - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 10 zł brutto / 10 punktów (*cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/), pierwsze wyróżnienie Premium to koszt 12 zł brutto / 12 punktów - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia to 6 zł brutto / 6 punktów (*cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/). Ogłoszenie Standardowe to koszt 8 punktów lub od 9 zł do 11,07 zł brutto w zależności od formy płatności. Ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia Standardowego dla firm z wykupioną płatną prezentacją to 4 punkty lub 5 zł do 6,15 zł brutto w zależności od formy płatności, dla użytkowników i firm bez prezentacji płatnej ponowne wyróżnienie w tej samej cenie co pierwsze - 100% stawki. Przy zmianie statusu ogłoszenia na Premium lub Maxi, dotychczasowe ogłoszenie nie przechodzi w tryb archiwalny i jest dostępne na koncie użytkownika. Wybierając któryś z tych wariantów wyróżnień użytkownik traci możliwość powrotu do poprzedniego typu ogłoszenia. Po zrealizowanej płatności ogłoszenie Premium jest aktywne 10 dni, a ogłoszenie Maxi 14 dni.
 7. W kategorii "Praca: Zatrudnię":

  • firma umieszczająca ogłoszenie o zatrudnieniu ma obowiązek podania numeru NIP,

  • zabrania się umieszczania ogłoszeń dotyczących świadczenia usług seksualnych, erotycznych i towarzyskich,

  • administracja portalu Trojmiasto.pl zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń o niskiej wiarygodności.

  • Użytkownik może wybrać spośród czterech rodzajów ogłoszeń. Dla użytkowników i firm bez prezentacji płatnej ogłoszenie Maxi to koszt 240 zł brutto / 240 punktów - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 120 zł brutto / 120 punktów (*cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/), ogłoszenie Premium to koszt 180 zł brutto / 180 punktów - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 90 zł brutto / 90 punktów (*cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/). Dla firm z płatną prezentacją pierwsze wyróżnienie Maxi to koszt 100 zł brutto / 100 punktów - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 50 zł brutto / 50 punktów (*cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie hhttps://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/), pierwsze wyróżnienie Premium to koszt 70 zł brutto / 70 punktów - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia to 40 zł brutto / 40 punktów (*cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/). Ogłoszenie Standardowe to koszt 8 punktów lub od 9 zł do 11,07 zł brutto w zależności od formy płatności. Ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia Standardowego dla firm z wykupioną płatną prezentacją to 4 punkty lub 5 zł do 6,15 zł brutto w zależności od formy płatności, dla użytkowników i firm bez prezentacji płatnej ponowne wyróżnienie w tej samej cenie co pierwsze - 100% stawki.Przy zmianie statusu ogłoszenia na Premium lub Maxi, dotychczasowe ogłoszenie nie przechodzi w tryb archiwalny i jest dostępne na koncie użytkownika. Wybierając któryś z tych wariantów wyróżnień użytkownik traci możliwość powrotu do poprzedniego typu ogłoszenia. Po zrealizowanej płatności ogłoszenie Premium jest aktywne 10 dni, a ogłoszenie Maxi 14 dni.
  • W kategorii "Praca" (dotyczy firm i instytucji zajmujących się pośrednictwem pracy, doradztwem personalnym, rekrutacyjnym i konsultingowym):

   • ogłoszenia nadawane przez w/w firmy muszą być oznaczone poprzez wybór pola "pośrednictwo/agencja pracy";

   • ogłoszenia dodane przez w/w firmy i instytucje w tej kategorii bez zaznaczonej opcji "pośrednictwo/agencja pracy" będą blokowane;

   • kilkakrotne dodanie ogłoszeń bez zaznaczenia tej w/w opcji, powoduje zablokowanie możliwości dodawania ogłoszeń do serwisu. Ewentualne płatności za wyróżnienie ogłoszeń, nie będą zwracane;

   • w/w firmy i instytucje mają obowiązek dodawać ogłoszenia do serwisu tylko i wyłącznie za pośrednictwem panelu, do którego dana firma lub instytucja otrzymuje indywidualny login i hasło;

  • W kategorii "Praca" - ogłoszenia Premium nie mogą być zamieszczane oferty z branży około erotycznej, ani ogłoszenia stanowiące reklamę firmy

   • Jedno dodane ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego oferowanego stanowiska.

   • Akceptowane jest ogłoszenie, w którym rekrutowane są osoby na jedno stanowisko do wielu oddziałów danej firmy.

   • W ogłoszeniu należy podać miejscowość, w której będzie wykonywana praca.

   • W każdym ogłoszeniu premium może znaleźć się maksymalnie siedem zdjęć oraz jeden film.

   • W rubryce "stanowisko" należy wpisać tylko nazwę konkretnego stanowiska (dodatkowe informacje, takie jak miejsce zatrudnienia czy opis atrakcyjności firmy będą usuwane).

   • Dodając ogłoszenie przez firmę należy wpisać nr NIP, ogłoszenia dodawane w imieniu firmy bez podanego numeru NIP będą blokowane.

   • Ogłoszenia dodane przez firmy, które oznaczone są jako dodane przez osoby prywatne będą blokowane.

   • Zablokowanie ogłoszenia z powodu nieprzestrzegania regulaminu nie uprawnia do zwrotu poniesionych kosztów.

   • Trojmiasto.pl zastrzega sobie możliwość moderacji w celu zwiększenia czytelności i wiarygodności ogłoszenia.

 8. Ogłoszenie Standardowe: czas publikacji ogłoszenia Standardowego to 3 dni od momentu zaksięgowania wpłaty.
 9. Ogłoszenie Premium: czas publikacji ogłoszenia Premium to 10 dni od momentu zaksięgowania wpłaty.
 10. Ogłoszenie Maxi: czas publikacji ogłoszenia Maxi to 14 dni od momentu zaksięgowania wpłaty.
 11. Oferta Specjalna: rodzaj wyróżnienia ogłoszenia gwarantujący stałą pozycję oferty na liście ogłoszeń (pozycja od 1 do 3) w wybranym dziale - nie dotyczy kategorii "Towarzyskie". Cena oferty specjalnej dostępna na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/. Oferta Specjalna jest dostępna tylko dla firm z wykupioną prezentacją.
 12. Wyróżnienie na stronie głównej: umożliwia wyróżnianie ogłoszeń na głównej stronie Trojmiasto.pl, możliwość wyróżnienia dla kategorii: Praca, Nieruchomości. Tytuł ogłoszenia nie powinien być wprowadzony wyłącznie wielkimi literami. Zdjęcie tytułowe nie może zawierać numeru telefonu, haseł reklamowych. Zabrania się zamieszczania pliku graficznego wyłącznie w formie tekstu.
  Cena wyróżnienia na stronie głównej dostępna na stronie: https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/.

 13. W kategoriach społecznościowych "Sport i wyjazdy" zabrania się zamieszczania ogłoszeń, które dotyczą ofert firm, klubów, fundacji, biur podróży i innych, nie będących inicjatywami osób prywatnych.

 14. W kategorii "Społeczność" (tj. kategorii "Darmowa pomoc"):

  • ze względu na lokalny charakter serwisu można zamieszczać jedynie ogłoszenia, w których miejsce zamieszkania potrzebującego/darczyńcy można wybrać z tych wskazanych w formularzu dodawania;

  • w kategorii "Darmowa pomoc" - "potrzebuję" zabrania się umieszczania ogłoszeń z prośbą o:

   • głosowanie w konkursach;

   • zatrudnienie/pomoc w znalezieniu zatrudnienia;

   • wynajem mieszkania/pomoc w znalezieniu mieszkania;

   • pożyczki finansowe, wsparcie finansowe (wyjątek stanowią fundacje i organizacje pożytku publicznego);

   • korepetycje;

   • ofiarowanie rzeczy materialnych (wyjątkami są: leki, żywność, odzież, meble i akcesoria domowe, artykuły pierwszej potrzeby);

   • dofinansowanie/pomoc lub przygarnięcie zwierząt, wyżej wymienione rodzaje ogłoszeń winny być umieszczane w przeznaczonych do tego kategoriach, w innym przypadku będą usuwane;

  • w kategorii "Darmowa pomoc" - "oferuję" w treści ogłoszenia musi znaleźć się czytelna informacja wskazująca na chęć pomocy bezpłatnej; wszelkie oferty o zabarwieniu erotycznym, propozycje pożyczek lub oferty jakkolwiek związane z należnością finansową będą usuwane.

 15. W kategorii "Zwierzęta" blokowane będą ogłoszenia, które w przypadku ofert sprzedaży nie będą zawierały informacji o zarejestrowanej hodowli, z której pochodzą zwierzęta. Zapis ten wynika z nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. i zakazuje się sprzedaży psów i kotów nieposiadających rodowodu. Zabrania się oferowania psów i kotów jako darmowy dodatek do sprzedawanego przedmiotu.

 16. Administracja portalu Trojmiasto.pl zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń niepełnych, ogólnikowych i tych o niskiej wiarygodności.

 17. Aby dodać zdjęcie, film do serwisu ogłoszenia.trojmiasto.pl Użytkownik musi posiadać do niego prawa autorskie.
 18. W przypadku złamania co najmniej jednego z wyżej wymienionych punktów regulaminu, portal Trojmiasto.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika jak i ogłoszeń. W przypadku blokady ogłoszeń płatnych, użytkownik zrzeka sie jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty.

 19. W sytuacji, w której jedno ogłoszenie łamie regulamin - blokowane są wszystkie ogłoszenia Użytkownika, a on sam jest informowany o ich zablokowaniu poprzez automatycznie generowaną wiadomość. Jeśli na koncie wciąż dodawane będą ogłoszenia łamiące regulamin - portal Trojmiasto.pl ma prawo zablokować dane konto, bez informowania o tym użytkownika, a w konsekwencji także ograniczyć możliwość korzystania z serwisu ogłoszeniowego.

FAKTURY

   • Każdorazowo przy dokonywaniu płatności za wyróżnienie / pakiet punktów użytkownik powinien zaznaczyć opcję, jeśli chce otrzymać fakturę VAT i podać aktualne dane do faktury. W przeciwnym razie faktura nie zostanie wystawiona. W przypadku nie zaznaczenia opcji "chcę fakturę VAT" może byc ona wystawiona przez Portal zgodnie z obowiązującym przepisami o VAT.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Portal Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.

 2. Przy złożonym systemie informatycznym, działającym na tak dużą skalę jak w przypadku Trojmiasto.pl, mogą wystąpić awarie techniczne, spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem.

 3. Trojmiasto.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.

 4. Zablokowanie ogłoszenia z powodu nieprzestrzegania regulaminu nie uprawnia do zwrotu poniesionych kosztów.

 5. Trojmiasto.pl nie wyraża zgody na jakiekolwiek pobieranie danych bez wyraźnej zgody udzielonej na piśmie lub w mailu. 
 6. Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta użytkownika ogłoszeń, w przypadku wielokrotnego łamania niniejszego regulaminu lub w sytuacjach próby jego obchodzenia. W przypadku zablokowania, blokowane są również wszelkie ogłoszenia dodane z tego konta. Portal Trojmiasto.pl nie zwraca kosztów usługi wyróżniania ogłoszeń, w przypadku zablokowania konta użytkownika. Portal Trojmiasto.pl nie zwraca zakupionych punktów.

Ostatnia aktualizacja: 31.05.2021