Regulamin serwisu ogłoszenia Trojmiasto.pl

PORTAL TROJMIASTO.PL
poniższy regulamin dotyczy ogłoszeń zwykłych jak i płatnych.

 1. Ze względu na lokalny charakter portalu, Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do blokowania ofert, które nie dotyczą Trójmiasta i jego najbliższych okolic. Dopuszczalne jest zamieszczanie ofert z obszaru województwa pomorskiego.

 2. Portal Trojmiasto.pl nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.

 3. Portal Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.

 4. Portal Trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Portal Trojmiasto.pl w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.

 5. Portal Trojmiasto.pl, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego portalu Trojmiasto.pl, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.

 6. Portal Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, które naruszają którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: spam, reklama konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych oraz używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, oraz działania, które zostaną uznane za szkodliwe dla Portalu Trojmiasto.pl.

 7. W przypadku podmiotów gospodarczych, z automatycznego systemu płatności mogą korzystać jedynie podmioty polskie. W przypadku chęci zakupu usług jako kontrahent zagraniczny należy skontaktować się z ksiegowosc@trojmiasto.pl
 

UŻYTKOWNIK

 1. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 2. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zobowiązuje się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.

 3. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zrzeka się roszczeń wynikających z użytkowania serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia oraz konta użytkownika).

 4. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

 5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie zablokowane konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji Trojmiasto.pl podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

 6. Użytkownik powinien zadbać o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.

 7. Portal Trojmiasto.pl przetwarza dane Użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik, dodając ogłoszenie oświadcza, iż zagadza się na przekazanie adresu e-mail, oraz danych umożliwiających jego identyfikację (IP, host, cookie), organom uprawnionym, a także w uzasadnionych przypadkach przekazania adresu e-mail osobie/firmie, na której szkodę działa Użytkownik.

 8. Użytkownik powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. Treść ogłoszenia nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami. Zabrania się zamieszczania numeru telefonu w tytule ogłoszenia. Zabrania się również zamieszczania numeru telefonu w polu "cena".

POWIADOMIENIA

Z Powiadomień mogą bezpłatnie korzystać wszyscy Użytkownicy serwisu ogłoszenia (posiadający konto na ogloszenia.trojmiasto.pl lub nie).
W polu wyszukiwarki prezentowanej w każdej kategorii znajduje się funkcja „zapisz to wyszukiwanie”.

W celu uzyskania automatycznych powiadomień, należy wybrać kryteria interesujących ogłoszeń. Istnieje możliwość wyboru częstotliwości powiadamiania - "raz dziennie" lub "od razu". Powiadomienia z ofertami wskazującymi na wybrane kryteria będą wysyłane na adres mailowy podany przez Użytkownika.

Czas trwania subskrypcji jest nieoznaczony, a odstąpienie jest możliwe na każdym etapie. W otrzymanych mailach znajduje się link do rezygnacji z automatycznych powiadomień. Można zrezygnować również z poziomu założonego konta ogłoszeniowego w zakładce „Powiadomienia”. Dostęp do edycji Powiadomień znajduje się w każdej wiadomości mailowej z wynikami przeszukiwania ogłoszeń oraz po zalogowaniu się w  serwisie ogłoszeniowym. Istnieje możliwość korzystania z wielu Powiadomień jednocześnie.

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Powiadomień prosimy kierować na adres ogloszenia@trojmiasto.pl

ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ

 1. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.

 2. Użytkownikom, zabrania się umieszczania ogłoszeń których:

  • treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii;

  • treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;

  • treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;

  • treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć i filmów załączanych do ogłoszeń);

  • treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach);

  • treść ogłoszenia oferuje pracę w charakterze: - odbierania e-maili reklamowych - wypełniania ankiet przez internet - zapisywania się do programów partnerskich z linkami/numerami referencyjnymi;

  • treść ogłoszenia oferuje pracę w charakterze: modelki/tancerki/statysty, zawierająca tylko adres e-mail;

  • treść obraża, komentuje usługi, firmy, osoby;

  • treść reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.;

  • treść promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi;

  • treść oferuje sponsoring, odpłatne usługi seksualne (z wyłączeniem kategorii "Towarzyskie: Płatny sex i sponsoring");

  • treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr;

  • treść namawia do podjęcia pracy w danej firmie/organizacji, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informacje pozwalające zidentyfikować daną firmę tj. pełna nazwa firmy z NIPem, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, adres siedziby;

  • treść wyraźnie proponuje bądź w jakikolwiek sposób sugeruje wynajem pokoju/nieruchomości w zamian za usługi seksualne (z wyłączeniem kategorii "Towarzyskie: Płatny sex i sponsoring");

  • cena ogłoszenia jest rażąco zaniżona;
  • zawarty został numer telefonu w polu "cena".
 3. W kategorii "Towarzyskie" zabrania się umieszczania:

  • ogłoszeń zawierających treści pornograficzne (również zdjęcia, obrazy). Zdjęcia i obrazy niecenzuralne to takie, które przedstawiają w pełni lub częściowo widoczne narządy rozrodcze męskie lub damskie, a także zdjęcia aktów seksualnych z widocznymi wspomnianymi częściami ciała;

  • ogłoszeń, których treść jest wulgarna;

  • ogłoszeń zawierających treści oraz zdjęcia łamiące prawo obowiązujące w Polsce (np. pornografia z udziałem dzieci);

  • ogłoszeń powtarzających się (treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach, również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ofertach, zawierających takie same dane kontaktowe oraz ogłoszeń zamieszczonych z jednego konta, ze wskazaniem różnych danych kontaktowych);

  • W kategorii „Masaż i taniec erotyczny” w przypadku salonów jest możliwość zamieszczenia jednego zbiorczego ogłoszenia salonu lub osobnych ogłoszeń dla każdej z masażystek (nie ma wówczas możliwości zamieszczenia ogłoszenia salonu). W tym przypadku w tytule ogłoszenia musi znaleźć się imię masażystki i nazwa salonu. Zabrania się podawania w tytułach numerów telefonu;

  • ogłoszeń użytkownikom poniżej 18. roku życia; 
  • numeru telefonu w polu "cena"; 

  • W przypadku naruszenia regulaminu w kategorii "Towarzyskie" dział moderacji wysyła ostrzeżenie i blokuje ogłoszenie. Przy kolejnym łamaniu regulaminu przez Użytkownika zostanie nałożona na niego blokada.

  • Użytkownik może wybrać spośród trzech rodzajów ogłoszeń: ogłoszenie podstawowe (bezpłatne), ogłoszenie standardowe, ogłoszenie wyróżnione. Koszt ogłoszenia standardowego to 10 punktów lub od 10 zł do 11,07 zł brutto w zależności od formy płatności - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 5 punktów lub od 5 zł do 6,15 zł w zależności od formy płatności. Okres wyróżnienia to 7 dni. Koszt ogłoszenia wyróżnionego to 25 punktów lub od 25 zł do 30,75 zł brutto  w zależności od formy płatności - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia to 19 punktów lub od 19 zł do 23,37 zł brutto w zależności od formy płatności. Okres wyróżnienia to 14 dni.
 4. W kategorii "Nieruchomości":

  • ogłoszenia nadawane przez agencję pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, w tej kategorii, muszą być oznaczone poprzez wybór pola "pośrednictwo/agencja nieruchomości".

  • ogłoszenia dodane przez agencję nieruchomości, bez zaznaczonej opcji "pośrednictwo/agencja nieruchomości" będą blokowane. Kilkakrotne dodanie ogłoszeń bez zaznaczenia tej opcji, powoduje zablokowanie możliwości dodawania ogłoszeń do serwisu. Ewentualne płatności za wyróżnienie ogłoszeń nie będą zwracane.

  • Użytkownik może wybrać spośród trzech rodzajów ogłoszeń: w kategorii "Rynek pierwotny", "Rynek wtórny" ogłoszenie premium to koszt 90 punktów (90 zł brutto) dla użytkowników i firm bez prezentacji płatnej - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 45 punktów (45 zł brutto) - i 45 punktów (*cena za punkt) wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/  dla użytkowników i firm z płatną prezentacją - pierwsze wyróżnienie to koszt 60 zł brutto (60 punktów), ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia to 30 punktów (*cena za punkt) wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/, w kategorii "Mam do wynajęcia", "Poszukuję do wynajęcia", "Wynajem krótkoterminowy" ogłoszenie premium to koszt 50 punktów (50 zł brutto) dla użytkowników i firm bez prezentacji płatnej - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 25 punktów (25 zł brutto) - i 25 punktów (*cena za punkt) wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/ dla użytkowników i firm z płatną prezentacją - pierwsze wyróżnienie to koszt 40 zł brutto (40 punktów), ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia to 20 punktów (*cena za punkt) wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/, ogłoszenie standardowe to koszt 8 punktów lub od 9 zł do 11,07 zł brutto w zależności od formy płatności - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 4 punkty lub 5 zł do 6,15 zł brutto w zależności od formy płatności oraz ogłoszenia podstawowe (bezpłatne). Przy zmianie statusu ogłoszenia na premium, dotychczasowe ogłoszenie nie przechodzi w tryb archiwalny - nie prezentuje się w serwisie ogłoszenia - i jest dostępne na koncie użytkownika. Wybierając ten wariant wyróżnienia użytkownik traci możliwość powrotu do poprzedniego typu ogłoszenia. Po zrealizowanej płatności ogłoszenie premium jest aktywne 14 dni. 

 5. W kategorii "Motoryzacja":

  • Użytkownik może wybrać spośród trzech rodzajów ogłoszeń: ogłoszenie premium koszt 35 punktów (35 zł brutto) dla użytkowników i firm bez prezentacji płatnej - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 20 punktów (20 zł brutto) - i 20 punktów (*cena za punkt) wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/, dla użytkowników i firm z płatną prezentacją - pierwsze wyróżnienie to koszt - 25  zł brutto (25 punktów), ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 12 punktów (*cena za punkt) wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/, ogłoszenie standardowe koszt 8 punktów lub od 9 zł do 11,07 zł brutto w zależności od formy płatności - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 4 punkty lub 5 zł do 6,15 zł brutto w zależności od formy płatności oraz ogłoszenia podstawowe (bezpłatne). Przy zmianie statusu ogłoszenia na premium, dotychczasowe ogłoszenie nie przechodzi w tryb archiwalny - nie prezentuje się w serwisie ogłoszenia - i jest dostępne na koncie użytkownika. Wybierając ten wariant wyróżnienia użytkownik traci możliwość powrotu do poprzedniego typu ogłoszenia. Po zrealizowanej płatności ogłoszenie premium jest aktywne 14 dni.
 6. Wyróżnienia ogłoszeń w kategoriach: "Dom i Ogród",  "Elektronika", "Nauka", "Dzieci", "Usługi", "Zwierzęta", "Ślub", "Społeczność", "Sport i Hobby", "Moda i Uroda":

  • Użytkownik może wybrać spośród trzech rodzajów ogłoszeń: ogłoszenie premium koszt 20 punktów (20 zł brutto) dla użytkowników i firm bez prezentacji płatnej - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 10 punktów (10 zł brutto)  *cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/, dla użytkowników i firm z płatną prezentacją - pierwsze wyróżnienie to koszt 18 zł brutto (18 punktów), ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 9 punktów *cena za punkt wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/,ogłoszenie standardowe koszt 8 punktów lub od 9 zł do 11,07 zł brutto w zależności od formy płatności - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 4 punkty lub 5 zł do 6,15 zł brutto w zależności od formy płatności oraz ogłoszenia podstawowe (bezpłatne). Przy zmianie statusu ogłoszenia na premium, dotychczasowe ogłoszenie nie przechodzi w tryb archiwalny - nie prezentuje się w serwisie ogłoszenia - i jest dostępne na koncie użytkownika. Wybierając ten wariant wyróżnienia użytkownik traci możliwość powrotu do poprzedniego typu ogłoszenia. Po zrealizowanej płatności ogłoszenie premium jest aktywne 14 dni.
 7. W kategorii "Praca":

  • firma umieszczająca ogłoszenie o zatrudnieniu ma obowiązek podania numeru NIP,

  • zabrania się umieszczania ogłoszeń dotyczących świadczenia usług seksualnych, erotycznych i towarzyskich,

  • administracja portalu Trojmiasto.pl zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń o niskiej wiarygodności.

  • użytkownik może wybrać spośród trzech rodzajów ogłoszeń: ogłoszenie premium koszt 180 punktów (180 zł brutto) dla użytkowników i firm bez prezentacji płatnej - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 90 punktów (90 zł brutto) (*cena za punkt) wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/ dla użytkowników i firm z płatną prezentacją - pierwsze wyróżnienie to koszt 70 zł brutto (70 punktów), ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 40 punktów (*cena za punkt) wg. obowiązującej stawki dostępnej na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/, ogłoszenie standardowe koszt 8 punktów lub od 9 zł do 11,07 zł brutto w zależności od formy płatności - ponowne wyróżnienie tego samego ogłoszenia 4 punkty lub 5 zł do 6,15 zł brutto w zależności od formy płatności oraz ogłoszenia podstawowe (bezpłatne). Przy zmianie statusu ogłoszenia na premium, dotychczasowe ogłoszenie nie przechodzi w tryb archiwalny - nie prezentuje się w serwisie ogłoszenia - i jest dostępne na koncie użytkownika. Wybierając ten wariant wyróżnienia użytkownik traci możliwość powrotu do poprzedniego typu ogłoszenia. Po zrealizowanej płatności ogłoszenie premium jest aktywne 14 dni.
  • W kategorii "Praca" (dotyczy firm i instytucji zajmujących się pośrednictwem pracy, doradztwem personalnym, rekrutacyjnym i konsultingowym):

   • ogłoszenia nadawane przez w/w firmy muszą być oznaczone poprzez wybór pola "pośrednictwo/agencja pracy";

   • ogłoszenia dodane przez w/w firmy i instytucje w tej kategorii bez zaznaczonej opcji "pośrednictwo/agencja pracy" będą blokowane;

   • kilkakrotne dodanie ogłoszeń bez zaznaczenia tej w/w opcji, powoduje zablokowanie możliwości dodawania ogłoszeń do serwisu. Ewentualne płatności za wyróżnienie ogłoszeń, nie będą zwracane;

   • w/w firmy i instytucje mają obowiązek dodawać ogłoszenia do serwisu tylko i wyłącznie za pośrednictwem panelu, do którego dana firma lub instytucja otrzymuje indywidualny login i hasło;

  • W kategorii "Praca" - Ogłoszenia premium nie mogą być zamieszczane oferty z branży około erotycznej, ani ogłoszenia stanowiące reklamę firmy.

   • Jedno dodane ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego oferowanego stanowiska.

   • Akceptowane jest ogłoszenie, w którym rekrutowane są osoby na jedno stanowisko do wielu oddziałów danej firmy.

   • W ogłoszeniu należy podać miejscowość, w której będzie wykonywana praca.

   • W każdym ogłoszeniu premium może znaleźć się maksymalnie siedem zdjęć oraz jeden film.

   • W rubryce "stanowisko" należy wpisać tylko nazwę konkretnego stanowiska (dodatkowe informacje, takie jak miejsce zatrudnienia czy opis atrakcyjności firmy będą usuwane).

   • Dodając ogłoszenie przez firmę należy wpisać nr NIP, ogłoszenia dodawane w imieniu firmy bez podanego numeru NIP będą blokowane.

   • Ogłoszenia dodane przez firmy, które oznaczone są jako dodane przez osoby prywatne będą blokowane.

   • Zablokowanie ogłoszenia z powodu nieprzestrzegania regulaminu nie uprawnia do zwrotu poniesionych kosztów.

   • Trojmiasto.pl zastrzega sobie możliwość moderacji w celu zwiększenia czytelności i wiarygodności ogłoszenia.

 8. Ogłoszenie premium: czas publikacji ogłoszenia premium to 14 dni od momentu zaksięgowania wpłaty.
 9. Oferta Specjalna: rodzaj wyróżnienia ogłoszenia gwarantujący stałą pozycję oferty na liście ogłoszeń (pozycja od 1 do 3) w wybranym dziale - nie dotyczy kategorii "Towarzyskie". Cena oferty specjalnej dostępna na stronie https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/. Oferta Specjalna jest dostępna tylko dla firm z wykupioną prezentacją.
 10. Wyróżnienie na stronie głównej: umożliwia wyróżnianie ogłoszeń na głównej stronie Trojmiasto.pl, możliwość wyróżnienia dla kategorii: Praca, Nieruchomości. Tytuł ogłoszenia nie powinien być wprowadzony wyłącznie wielkimi literami. Zdjęcie tytułowe nie może zawierać numeru telefonu, haseł rekmawoych. Zabrania się zamieszczania pliku graficznego wyłącznie w formie tekstu.
  Cena wyróżnienia na stronie głównej dostępna na stronie: https://www.trojmiasto.pl/reklama/ogloszenia/.

 11. W kategoriach społecznościowych "Sport i wyjazdy" zabrania się zamieszczania ogłoszeń, które dotyczą ofert firm, klubów, fundacji, biur podróży i innych, nie będących inicjatywami osób prywatnych.

 12. W kategorii "Społeczność" (tj. kategorii "Darmowa pomoc"):

  • ze względu na lokalny charakter serwisu można zamieszczać jedynie ogłoszenia, w których miejsce zamieszkania potrzebującego/darczyńcy można wybrać z tych wskazanych w formularzu dodawania;

  • w kategorii "Darmowa pomoc" - "potrzebuję" zabrania się umieszczania ogłoszeń z prośbą o:

   • głosowanie w konkursach;

   • zatrudnienie/pomoc w znalezieniu zatrudnienia;

   • wynajem mieszkania/pomoc w znalezieniu mieszkania;

   • pożyczki finansowe, wsparcie finansowe (wyjątek stanowią fundacje i organizacje pożytku publicznego);

   • korepetycje;

   • ofiarowanie rzeczy materialnych (wyjątkami są: leki, żywność, odzież, meble i akcesoria domowe, artykuły pierwszej potrzeby);

   • dofinansowanie/pomoc lub przygarnięcie zwierząt, wyżej wymienione rodzaje ogłoszeń winny być umieszczane w przeznaczonych do tego kategoriach, w innym przypadku będą usuwane;

  • w kategorii "Darmowa pomoc" - "oferuję" w treści ogłoszenia musi znaleźć się czytelna informacja wskazująca na chęć pomocy bezpłatnej; wszelkie oferty o zabarwieniu erotycznym, propozycje pożyczek lub oferty jakkolwiek związane z należnością finansową będą usuwane.

 13. W kategorii "Zwierzęta" blokowane będą ogłoszenia, które w przypadku ofert sprzedaży nie będą zawierały informacji o zarejestrowanej hodowli, z której pochodzą zwierzęta. Zapis ten wynika z nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. i zakazuje się sprzedaży psów i kotów nieposiadających rodowodu. Zabrania się oferowania psów i kotów jako darmowy dodatek do sprzedawanego przedmiotu.

 14. Administracja portalu Trojmiasto.pl zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń niepełnych, ogólnikowych i tych o niskiej wiarygodności.

 15. Aby dodać zdjęcie, film do serwisu ogłoszenia.trojmiasto.pl Użytkownik musi posiadać do niego prawa autorskie.
 16. W przypadku złamania co najmniej jednego z wyżej wymienionych punktów regulaminu, portal Trojmiasto.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika jak i ogłoszeń. W przypadku blokady ogłoszeń płatnych, użytkownik zrzeka sie jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty.

 17. W sytuacji, w której jedno ogłoszenie łamie regulamin - blokowane są wszystkie ogłoszenia Użytkownika, a on sam jest informowany o ich zablokowaniu poprzez automatycznie generowaną wiadomość. Jeśli na koncie wciąż dodawane będą ogłoszenia łamiące regulamin - portal Trojmiasto.pl ma prawo zablokować dane konto, bez informowania o tym użytkownika, a w konsekwencji także ograniczyć możliwość korzystania z serwisu ogłoszeniowego.

FAKTURY

 • Każdorazowo przy dokonywaniu płatności za wyróżnienie / pakiet punktów użytkownik powinien zaznaczyć opcję, jeśli chce otrzymać fakturę VAT i podać aktualne dane do faktury. W przeciwnym razie faktura nie zostanie wystawiona. W przypadku nie zaznaczenia opcji "chcę fakturę VAT" może byc ona wystawiona przez Portal zgodnie z obowiązującym przepisami o VAT.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Portal Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.

 2. Przy złożonym systemie informatycznym, działającym na tak dużą skalę jak w przypadku Trojmiasto.pl, mogą wystąpić awarie techniczne, spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem.

 3. Trojmiasto.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.

 4. Zablokowanie ogłoszenia z powodu nieprzestrzegania regulaminu nie uprawnia do zwrotu poniesionych kosztów.
 5. Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta użytkownika ogłoszeń, w przypadku wielokrotnego łamania niniejszego regulaminu lub w sytuacjach próby jego obchodzenia. W przypadku zablokowania, blokowane są również wszelkie ogłoszenia dodane z tego konta. Portal Trojmiasto.pl nie zwraca kosztów usługi wyróżniania ogłoszeń, w przypadku zablokowania konta użytkownika. Portal Trojmiasto.pl nie zwraca zakupionych punktów.