• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Regulamin typowania

 • Zabawa polega na typowaniu rozstrzygnięć spotkań trójmiejskich drużyn. Uczestnictwo w zabawie jest bezpłatne, a do typowania można przystąpić w dowolnym momencie trwania rywalizacji.
 • Typować można dowolną ilość spotkań. Każdy mecz można typować tylko jeden raz. Po wytypowaniu danego spotkania nie będzie już można zmienić swojej decyzji.
 • Za każdy dobrze wytypowany wynik przyznawane są punkty w zależności od rangi oraz trudności typowanego meczu.
 • Dla meczów rozgrywanych po 1 stycznia 2020 roku została wprowadzona dodatkowa opcja "typowania z bonusem". Korzystanie z tej opcji jest nieobowiązkowe. Zaznaczenie jej podczas typowania skutkuje tym że w przypadku poprawnego trafienia rozstrzygnięcia zostanie przyznany dodatkowo 1 punkt, w przypadku błędnego typowania zostaną odjęte jednak 3 punkty.
 • Typować można do czasu rozpoczęcia danego spotkania.
 • Po zakończeniu meczu informacja o trafności typowania rozsyłana jest do uczestników zabawy. Poprawne wyniki typowania kolejnych meczów są podliczane i sumowane (na podstawie adresu e-mail).
 • O rozstrzygnięciu danego typowania decyduje wynik spotkania uzyskany w podstawowym czasie gry. Ewentualny doliczony czas meczu (dogrywka lub rzuty karne) nie jest brany pod uwagę.
 • Organizator zabawy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu danego spotkania w dowolnym momencie (w przypadku gdy wprowadzona wczesniej data lub godzina meczu ulegnie zmianie)

Klasyfikacje:

 • Są trzy rodzaje klasyfikacji: punktowa, skuteczności oraz zdobyte trofea.
 • Klasyfikacja punktowa wyliczana jest na podstawie ilości zdobytych punktów w danym okresie. O kolejności w tej klasyfikacji decydują kolejno: liczba zdobytych punktów, liczba poprawnie trafionych rozstrzygnięć, skuteczność trafień w danym okresie. Jeśli i to nie pomoże w rozstrzygnieciu, o wyższej pozycji zadecyduje moment oddania ostatniego typu w danym okresie (im szybciej tym wyższa pozycja). 
  Po zakończeniu każdego miesiąca najlepsza 10-tka tej klasyfikacji zostanie uhonorowana witrualnym trofeum. Każde z nich jest innej wartości, a posiadanie go umożliwia wzięcie udziału w klasyfikacji zdobytych trofeum. I tak:
  za 1 miejsce: puchar (wartość 15 punktów)
  za 2 miejsce: srebrny medal (wartość 12 punktów)
  za 3 miejsce: brązowy medal (wartość 10 punktów)
  za 4 i 5 miejsce: czerwona gwiazdka (wartość 8 i 7 punktów)
  za miejsca 6-10: niebieska gwiazdka (wartość odpowiednio 5, 4, 3, 2 i 1 punkt)
 • klasyfikacji skuteczności brane są pod uwagę tylko te osoby, które typowały w danym okresie przynajmniej 50% wszystkich możliwych meczów. Skuteczność jest wyliczana na podstawie stosunku trafionych wyników, do wszystkich typowań danej osoby. O miejscu w tej klasyfikacji decydują kolejno: skuteczność typowania, ilość trafionych rozstrzygnięć, liczba zdobytych punktów, czas oddania ostatniego typu w danym okresie.
 • klasyfikacji zdobytych trofeum biorą udział Ci którzy w danym roku zdobyli przynajmniej jedno wirtualne trofeum (zajęli jedno z miejsc od 1 do 10-go w punktowej klasyfikacji miesiącznej). O pozycji decydują kolejno: punktowa wartość wszystkich zdobytych trofeów, liczba trofeów.

Nagrody:

 • Nagrody otrzymają najlepsze osoby w obu klasyfikacjach rocznych (punktowej i skuteczności). W przypadku gdy jedna osoba zajmie czołowe miejsce, zostanie przyznana jej tylko jedna nagroda.
 • O otrzymanych nagrodach i sposobie ich odbioru uczestnicy zabawy zostaną poinformowani droga mailową.

Wszelkie sugestie i uwagi na temat naszej zabawy prosimy wysyłać na adres: typer@trojmiasto.pl

Zapraszamy do typowania!