Czy obcokrajowcy powinni bez trudu podejmować pracę w Polsce?

  • oczywiście, powinni mieć możliwość podjęcia dowolnej pracy

    32%
  • tak, jednak pod ścisłą kontrolą i ochroną naszego rynku pracy

    37%
  • nie, bo konsekwencją będzie wyparcie rodzimych pracowników z rynku pracy

    31%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 1066

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę