Centrum Integracji Na Górce

Centrum Integracji Na Górce

Wybierz numer

Tel. 691-089-038 s.Jolant 500-510-789 s.Aleksandr
c...@vp.pl pokaż
  • Zdjęcie 1/30 - Centrum Integracji Na Górce Gdańsk 4
  • Zdjęcie 2/30 - Centrum Integracji Na Górce Gdańsk 3
  • Zdjęcie 3/30 - Centrum Integracji Na Górce Gdańsk 2
  • Zdjęcie 4/30 - Centrum Integracji Na Górce Gdańsk +27 1
 

O nas

Centrum Integracji Na Górce (CING) zostało utworzone przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) jako ośrodek wspierający działalność społeczną, charytatywną, kulturalną i historyczno-badawczą Zgromadzenia.

Siedziba Centrum Integracji (CING) znajduje się w Gdańsku przy ul. Malczewskiego 144 (80-114 Gdańsk, w zabytkowej Willi w górnej części posesji z możliwością bezpośredniego dojazdu kołowego "na górkę" od ul. Popradzkiej).

E-mail:      ci.ng@vp.pl 
E-mail:      alekpodl.epolish@gmail.com   --> Kursy języka polskiego dla obcokrajowców

REGON    006375994
NIP           5242218774

Nr konta:        27 1240 1268 1111 0010 9943 7322
      IBANPL 27 1240 1268 1111 0010 9943 7322,      kod SWIFT(BIC): "PKOPPLPW"
 

--> DOJAZD do Centrum Integracji Na Górce i Ogrodu Biblijnego 


" 1. Działalność Centrum Integracji podlega bezpośrednio Zarządowi Prowincjalnemu Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) Prowincja Polska z siedzibą władz prowincjalnych w Warszawie ul. Płońska 20.

2. Funkcję osoby odpowiedzialnej za Centrum Integracji pełni Siostra koordynatorka mianowana przez Przełożoną Prowincjalną na czas określony.

3. Działalność Centrum Integracji wspomagają siostry delegowane przez Zarząd Prowincjalny Zgromadzenia oraz siostry wspólnoty lokalnej.

4. Działalność Centrum Integracji mogą wspomagać inne osoby."
                                                   (por. Statut Centrum Integracji Na Górce ...",  III, 1-4)

Główną koordynatorką odpowiedzialną za to dzieło jest (na mocy ww. nominacji) s. mgr Jolanta Groszczyk SAC, członkini zarządu Polskiej Prowincji Sióstr Pallotynek (j.w.) - tel. +48 691-089-038 

Współ-koordynatorkami delegowanymi przez Zarząd Prowincjalny Zgromadzenia są:
s. Aleksandra Podleżańska SAC, M.A. (Master of Arts) - tel. +48 500-510-789 (j. polski, niemiecki, angielski, włoski) alekpodl.epolish@gmail.com
s. mgr Beata Ostrówka SAC
s. inż. Danuta Jarosz SAC


Zadania Centrum Integracji
Podejmowanie działań zgodnie z misją apostolską Zgromadzenia. Wspieranie działalności kulturalnej, historyczno-badawczej oraz popularyzacja jej efektów. Prowadzenie różnorodnej działalności charytatywno-społecznej (w miarę możliwości i środków). Zapraszanie do współpracy poprzez organizację i wspieranie samopomocy oraz wolontariatu. Praca na rzecz społeczności lokalnej, wielodziedzinowej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym seniorów, osób niesamodzielnych). Organizacja spotkań integracyjnych, kursów oraz warsztatów na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem oraz innych (dzieci, młodzieży i dorosłych). Współpraca z diecezją, parafią, organizacjami religijnymi oraz władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rzecz społeczności lokalnej (w dziedzinach historyczno-badawczej, kulturalnej oraz zakresie wspierania rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych). Zabieganie o środki finansowe na bezpośrednią działalność Centrum Integracji, jego promocję i poszerzanie oferty oraz na pokrycie kosztów utrzymania środków trwałych. - Pod tym samym adresem Centrum Integracji Na Górce prowadzi również Ogród Biblijny.

             Centrum Integracji "Na Górce" - aktualności
             Centrum Integracji "Na Górce" - zapowiedź wydarzeń
             Centrum Integracji "Na Górce" - galeria zdjęć

        
             Ogród Biblijny - aktualności
             Ogród Biblijny - galeria zdjęć


Por. też Gdańska Strefa Prestiżu u Pallotynek na Malczewskiego

*** 

Kontynuacja NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCHODŹCÓW WOJENNYCH i POLITYCZNYCH od 18 września 2023

 

Продовження ВИВЧЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВІЙНИ ТА ПОЛІТИЧНИХ БІЖЕНЦІВ З 18 вересня 2023 року:


** UWAGA! Od 18 września 2023 roku kontynuujemy w Centrum Integracji Na Górce kursy języka polskiego dla uchodźców. Lekcje odbywają się w czterech grupach mieszanych (dorośli i młodzież) oraz w dwóch grupach dzieci szkolnych - grupa A: dzieci młodsze (7-9 lat), grupa B: dzieci starsze-grupa JUNIOR (10-14 lat). Grupy 1-2 kontynuują kurs na poziomie A2/B1; Grupa 5 kontynuuje kurs na poziomie A1; 4 grypa "JUNIOR" kontynuuje kurs na poziomie A1Link do pobrania plakatu polsko-ukraińskiego: Kurs języka polskiego dla Uchodźców

** УВАГА! З 18 вересня 2023 року продовжуємо курси польської мови для біженців в Інтеграційному центрі Na Górce. Заняття проводяться в чотирьох змішаних групах (дорослі та підлітки) та у двох групах дітей шкільного віку - група А: діти молодшого віку (7-9 років), група Б: діти старшого віку - група JUNIOR (10-14 років). Групи 1-2 продовжують курс на рівні А2/В1; 5 група продовжує курс на рівні А1; 4 грип «ЮНІОР» продовжує курс на рівні А1. Посилання для завантаження польсько-українського плакату: Kurs języka polskiego dla Uchodźców

Każda grupa spotykać się będzie raz w tygodniu na trzy-godzinnej lekcji:
     1 grupa - poziom A2-B1 - w poniedziałki, od 10:00-13:00
     2 grupa - poziom A2-B1 - w poniedziałki, od 14:00 -17:00
     3 grupa - poziom A2-B1 - w poniedziałki, od 18:00 -21:00.
     4 grupa - poziom A1 - w soboty, od 10:00 -13:00 - uczniowie szkół podstawowych:
          a) grupa dzieci młodszych (w wieku 6-9 lat)
          b) grupa JUNIOR (dzieci w wieku 10-14 lat)
     5 grupa - poziom A1-A2 - w środy, od 10:00-13:00 - grupa dla początkujących (od 19 kwietnia 2023)

Кожна група збиратиметься раз на тиждень на тригодинний урок:
      1 група - рівень A2-B1 - понеділок, з 10.00 до 13.00.
      2 група - рівень A2-B1 - понеділок, з 14.00 до 17.00.
      3 група - рівень A2-B1 -понеділок, з 18:00 до 21:00.
      4 група - рівень A1 -по суботах з 10.00 до 13.00 - учні початкової школи:
           а) група дітей молодшого віку (6-9 років)
           б) "grupa JUNIOR" - ЮНАЦЬКА група (учні 10-14 років)
      5 група - рівень A1-A2 - cереда, з 10.00 до 13.00 -> Новий курс для початківців (з 19 квітня 2023)

Lektorką tych 5 grup jest s. Aleksandra Podleżańska SAC, M.A. (magister artium). Młodszą grupę dzieci prowadzą s. mgr Danuta Jarosz SAC oraz Yelyzaveta Aleksandrova.
     Nowi kandydaci na kurs proszeni są zgłaszać się telefonicznie - tel. nr +48 500-510-789 (i SMS-em) lub elektronicznie na adres: alekpodl.epolish@gmail.com 


UWAGA! Telefonu nr 500 510 789 nie odbieramy z racji prowadzonych różnych zajęć w CING w poniedziałki (cały dzień), w niektórych godzinach w pozostałe dni tygodnia. Dlatego prosimy o zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną (e-mail: alekpodl.epolish@gmail.com ) lub SMS-em na tel. 500 510 789.

Вихователем цих 5 груп є старша Aлександра Подлежанська SAC, магістр (magister artium). Нових кандидатів на курс просимо подати заявку за телефоном або через SMS на тел.: +48 500-510-789 або в електронному вигляді за такою адресою: alekpodl.epolish@gmail.com
  
Zapraszamy do składania ofiar "na podręczniki do języka polskiego dla uchodźców ukraińskich" i inne materiały dydaktyczneNr konta:  27 1240 1268 1111 0010 9943 7322
                                                   
                                                                ***
Także w roku szkolnym 2023/2024 Centrum Integracji Na Górce organizuje KURS GRY NA GITARZE. Kurs
adresowany jest szczególnie do dzieci uchodźców z Ukrainy i Białorusi. Prowadzi go pan Aleksander Kuchau, wieloletni nauczyciel muzyki, w tym gry na różnych instrumentach. Kurs prowadzony jest w języku polskim (poziom A2) i rosyjskim.
Oprócz ćwiczeń praktycznych przewidziana jest też nauka podstaw teorii muzyki, zapisu muzycznego i improwizacji. Teoretyczne lekcje wstępne odbywać się mogą w grupie. Zajęcia praktyczne indywidualnie. 
Każda lekcja trwać będzie 2 godziny. Lekcje odbywać się będą za symboliczną opłatą: 10 zł za lekcję, to znaczy 5 zł za godzinę. 

Zapisy przyjmuje nauczyciel - pan Aleksander Kuchau
Tel. 666 706 407
e-mail: xuch321@gmail.com 

Miejsce spotkań lekcyjnych: Centrum Integracji Na Górce, Gdańsk-Siedlce, ul. Malczewskiego 144. Wszystkie terminy należy umawiać z nauczycielem – indywidualnie (telefon i e-mail jak wyżej).

Zapisy i dalsze informacje o kursie patrz: 
KURS GRY NA GITARZE dla dzieci              


***
Od 8 marca 2023 roku zapraszamy do zwiedzania WYSTAWY MOZAIKI i GRAFIKI autorstwa ukraińskich artystek - Cateriny i Tetiany Ocheredko "Ocheredko Art Twins".
Wystawa jest otwarta 8 marca 2023 roku i dostępna do 30 września 2023 roku. Centrum Integracji Na Góce udostępni zwiedzanie wystawy w dniach:
       środa:      10:00-17:00
       piątek:     12:00-19:00
       sobota:    12:00-19:00
       niedziela: 15:00-19:00
Zwiedzanie grupowe
można zgłaszać telefonicznie: +48 691-089-038 (s. Jolanta SAC) lub elektronicznie: ci.ng@vp.pl 
Dalsze informacje por. WYSTAWA MOZAIKI I GRAFIKI - "Ocheredko Art Twins"

***

Centrum Integracji Na Górce w Gdańsku nadal zaprasza do OGRODU BIBLIJNEGO
Gdańsk-Siedlce, ul. Malczewskiego 144
Sezon trwa od 1 maja do 31 października
każdego roku.
W tym sezonie OGRÓD BIBLIJNY otwarty jest w następujących dniach:
       środa:      10:00-17:00
       piątek:     10:00-17:00
       sobota:    10:00-17:00
       niedziela: 15:00-19:00
Poza tym na telefoniczne umówienie: +48 691-089-038
 (s. Jolanta SAC)
                                                                ***

DOJAZD "na Górkę" samochodem, autokarem, itp. -->   ”Link do mapy dojazdu do Ogrodu Biblijnego i Centrum Integracji Na Górce:

UWAGA!  Do DOMU ZAKONNEGO Sióstr Pallotynek samochodem można dojechać bezpośrednio od ul. Malczewskiego (równoległej do ul. Kartuskiej), natomiast do OGRODU BIBLIJNEGO i CENTRUM INTEGRACJI "na Górce" usytuowanych w górnej części posesji samochodem lub wózkiem inwalidzkim można dojechać bezpośrednio tylko od ul. Popradzkiej (np. poprzez ul. Lubuską, Stoczniowców i Bystrzycką).
BRAMA WJAZDOWA do Ogrodu Biblijnego i Centrum Integracji na Górce (CING) znajduje się na końcu ul. Popradzkiej: → w GPS nastawiać adresy ul. Bystrzycka 1, dalej - Nidzicka 1 i  Malczewskiego 135B/6, → a po osiągnięciu tego celu jechać dalej, aż do bramy wjazdowej na końcu ul. Popradzkiej.

Dojazd komunikacją miejską:
Centrum Integracji Na Górce i Ogród Biblijny znajdują się
* między przystankami Powstańców Warszawskich i Paska na ul. Kartuskiej (dojazd  tramwajami nr 10 i 12) oraz
* między przystankami Pohulanka i Odrzańska na al. Armii Krajowej ( dojazd tramwajami nr 2, 3, 4, 6, 7);

dalej dojście piesze ok. 3-7 minut:

* Z przystanków - Powstańców Warszawskich, Paska i Pohulanka do klasztoru przy ul. Malczewskiego 144, potem schodami ogrodowymi pod górkę do CING;
* Z przystanku Odrzańska dojście piesze bezpośrednio do Ogrodu Biblijnego i Centrum Integracji, poprzez ul. "na Zboczu", "Bystrzycką" i "Popradzką" do końca, do bramy wjazdowej do Ogrodu Biblijnego.

Dojazd lub dojście "na Górkę" od Ulicy Malczewskiego 144  -->   ”Link do map dojazdu i dojść pieszych do Ogrodu Biblijnego i Centrum Integracji Na Górce”
 

Oceny (3)

Mateusz
Termin usługi: marzec 2023

Przepiękne miejsce w środku Gdańska np. na niedzielny spacer, Przemiłe gospodynie, ciekawe wydarzenia. Perełka gdańska

Organizacje, fundacje i stowarzyszenia

6.0
Adam
Termin usługi: grudzień 2022

Piękni ludzie, piękne miejsce, piękne wydarzenia, piękna przyroda. Pan jest piękny!

Organizacje, fundacje i stowarzyszenia

6.0
AP
Termin usługi: sierpień 2022

Bardzo ciekawe inicjatywy i goscinność. Przyjazne dla młodych i starych, zdrowych i niepełnosprawnych ...

Organizacje, fundacje i stowarzyszenia

6.0