Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej w Gdyni

Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej

Wybierz numer

58 662-00-11
b...@mopsgdynia.pl pokaż
Zamknięte - otwarte od 8:00 więcej
 

Artykuły o nas

O nas

Zespół udziela wszelkiego wsparcia osobom bezdomnym, monitoruje ich sytuację życiową w miejscu przebywania, wspiera w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych (schronienie, wyżywienie), prowadzi indywidualne programy wychodzenia z bezdomności.