Imprezy

O nas

Największy, nowy cmentarz komunalny w Gdańsku. Zajmuje rozległy teren, około 50 ha, pomiędzy ul. Kartuską i aleją Armii Krajowej. Od strony południowo-zachodniej graniczy z ul. Cedrową. Główne wejście na cmentarz i parking prowadzi od ul. Łostowickiej. Administracja cmentarza znajduje się po lewej stronie głównego wejścia.
Założenie cmentarne zrealizowane zostało na podstawie wielobranżowego projektu wykonanego przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku.
Kompozycja przestrzenna cmentarza wykorzystuje naturalne, faliste ukształtowanie terenu. Poszczególne kwatery grzebalne których jest 79, mają różne wielkości i kształt wynikający z sieci głównych i bocznych dróg, pomiędzy którymi są zlokalizowane. Oprócz kwater przeznaczonych do bieżących pochówków na Cmentarzu Łostowickim znajduje się kilka innych wydzielonych kwater: Aleja Zasłużonych, Kwatera Żołnierzy Armii Krajowej, Kwatera Sybiraków z pomnikiem Golgoty Wschodu, kwatery domów opieki społecznej i kwatery wyznaniowe kościołów prawosławnego, greckokatolickiego, polskokatolickiego oraz kolumbaria.

Od głównego wejścia prowadzi w głąb cmentarza główna aleja obsadzona kolumnowymi tujami i jałowcami. Po jej bokach znajdują się nasadzenia izolacyjne złożone z modrzewi oraz jodeł, za którymi rozpościerają się kwatery grzebalne. Przy głównej alei usytuowany jest dwukondygnacyjny dom przedpogrzebowy, w którym oprócz dużej kaplicy znajdują się: kostnica oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne.