Fundacja Aktywności Zawodowej

Fundacja Aktywności Zawodowej

Wybierz numer

736-858-551
b...@faz.org.pl pokaż
Zamknięte - otwarte od 9:00 więcej
Działalność on-line Dowóz lub odbiór osobisty Po umówieniu telefonicznym
  • Zdjęcie 1/7 - Fundacja Aktywności Zawodowej Gdańsk 4
  • Zdjęcie 2/7 - Fundacja Aktywności Zawodowej Gdańsk 3
  • Zdjęcie 3/7 - Fundacja Aktywności Zawodowej Gdańsk 2
  • Zdjęcie 4/7 - Fundacja Aktywności Zawodowej Gdańsk +4 1
 

O nas

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, nie działającą dla zysku ani nie wykonującą działalności gospodarczej, której głównym celem jest wspieranie i aktywizacja Osób
z Niepełnosprawnościami na rynku pracy.
Fundacja Aktywności Zawodowej została utworzona w przekonaniu, że aktywność zawodowa jest Konstytucyjnie gwarantowanym prawem każdego człowieka, częścią jego człowieczeństwa, wyznacznikiem niezależności i upodmiotowienia.

Fundacja działa od 2008 roku, posiada status organizacji pożytku publicznego, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie działa dla zysku. Skupiamy swoją działalność wokół aktywizacji i rehabilitacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełnosprawnością. Nasze działania przede wszystkim polegają na pośrednictwie pracy, w tym doradztwie zawodowym, wsparciu psychologicznym, organizowaniu szkoleń zawodowych oraz staży. Organizujemy również giełdy pracy.

Obecnie realizujemy projekty finansowane lub współfinansowane ze środków publicznych:

INSPIRATORIUM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ - projekt współfinansowany ze środków PFRON. Celem projektu jest aktywizacja niepełnosprawnych mieszkańców województwa pomorskiego i śląskiego oraz wprowadzenie ich na rynek pracy m.in. dzięki stażom zawodowym, szkoleniom i kursom zawodowym czy spotkaniom z biznesem.
INSPIRATORIUM KARIERY - projekt realizowany ze środków PFRON. Jego celem jest zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych poprzez: określenie Indywidualnej Ścieżki Kariery, wsparcie psychologiczne, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pozyskiwanie ofert pracy pod konkretnego beneficjenta i wprowadzenie go na rynek pracy.
LATARNIK 2022 - projekt realizowany ze środków PFRON w ramach konkursu „Sięgamy po sukces”. Ideą projektu jest, oprócz udzielenia wsparcia psychologicznego i/lub psychoterapeutycznego, usamodzielnienie uczestników w sprawach życiowych i zawodowych. Pomocne będą tu trzyetapowe treningi radzenia sobie z załatwianiem spraw życiowych prowadzone przez mentora oraz praktyczny trening załatwiania konkretnych spraw (zwłaszcza przez Internet) podczas konsultacji z prawnikiem. W szczególnych sytuacjach zostanie zapewnione wsparcie psychiatry.

Zrealizowaliśmy i nadal realizujemy projekty:
„Aktywni mimo niepełnosprawności” Program Operacyjny FIO w 2009 roku. Miał on na celu podniesienie wiedzy beneficjentów o uprawnieniach i procedurach działania w środowisku instytucjonalnym i zawodowym. W ramach projektu prowadzone były również warsztaty komputerowe.
,,Pracodawco, znam swoje prawa” projekt finansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zrealizowany w 2012 roku polegał na podniesieniu świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw obywatelskich.
,,Administracja publiczna a polski rynek pracy” finansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zrealizowany w 2012 roku.  Projekt polegał na weryfikacji skuteczności podejmowanych działań przez administrację na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
"Dłoń - staże dla osób niepełnosprawnych" (jako partner Fundacji Sprawni Inaczej) finansowany w ramach Programu Operacyjnego FIS w 2013 roku. Celem projektu była aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
„Reintegrator zawodowy” – projekt realizowany ze środków PFRON, który zakładał realizację szkoleń adresowanych do kadry warsztatów terapii zajęciowej w całej Polsce. Łącznie zrealizowano 16 szkoleń – po jednym na każde województwo. Głównym tematem szkoleń było wprowadzenie Osoby Niepełnosprawnej na rynek pracy. Projekt był realizowany od 1.01.2020 do 31.03.2021 roku.
„Przystań” to projekt zrealizowany ze środków PFRON w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Realizując projekt udzieliliśmy wsparcia 56 osobom z niepełnosprawnościami, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z pandemią wirusa COVID19. Projekt zapewniał udział w jednej z 3 form wsparcia psychologicznego, w tym w psychoterapii. Wsparcie było udzielane głównie zdalnie. Projekt trwał 13 miesięcy – od 1.12.2020 do 31.12.2021 roku.
„Reintegrator zawodowy 2021” – projekt zrealizowany ze środków PFRONw ramach którego zorganizowaliśmy szkolenia adresowane do kadry warsztatów terapii zajęciowej dot. sytuacji na rynku pracy, sposobów docierania do pracodawców oraz metod wprowadzania uczestników WTZ na rynek pracy.

Biuro Fundacji znajduje się w centrum Trójmiasta, w doskonale skomunikowanej dzielnicy Gdańska (ul. Grunwaldzka 103 pok. 4.01.e), blisko przystanków: SKM, PKM, tramwaj, autobus. Lokal znajduje się w biurowcu z windą, dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Zapraszamy również do naszego biura w centrum Katowic.