Fundacja Aktywności Zawodowej

Fundacja Aktywności Zawodowej

Wybierz numer

736-858-551
b...@faz.org.pl pokaż
Dziś nieczynne więcej
Działalność on-line Dowóz lub odbiór osobisty Po umówieniu telefonicznym
  • Zdjęcie 1/7 - Fundacja Aktywności Zawodowej Gdańsk 4
  • Zdjęcie 2/7 - Fundacja Aktywności Zawodowej Gdańsk 3
  • Zdjęcie 3/7 - Fundacja Aktywności Zawodowej Gdańsk 2
  • Zdjęcie 4/7 - Fundacja Aktywności Zawodowej Gdańsk +4 1
 

O nas

Od 2008 roku wspieramy Osoby z Niepełnosprawnościami i ich pracodawców na rynku pracy. Zapraszamy do kontaktu!
Fundacja Aktywności Zawodowej została utworzona w przekonaniu, że aktywność zawodowa jest Konstytucyjnie gwarantowanym prawem każdego człowieka, częścią jego człowieczeństwa, wyznacznikiem niezależności i upodmiotowienia.

Fundacja działa od 2008 roku, posiada status organizacji pożytku publicznego, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie działa dla zysku. Skupiamy swoją działalność wokół aktywizacji i rehabilitacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełnosprawnością. Nasze działania przede wszystkim polegają na pośrednictwie pracy, w tym doradztwie zawodowym, wsparciu psychologicznym, organizowaniu szkoleń zawodowych oraz staży. Organizujemy również giełdy pracy. Ponadto jesteśmy wpisani do rejestru agencji zatrudnienia oraz rejestru instytucji szkoleniowych.

Obecnie realizujemy projekty finansowane lub współfinansowane ze środków publicznych:

✔ INSPIRATORIUM KARIERY II - projekt realizowany ze środków PFRON. Jego celem jest zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych studentów i absolwentów szkół wyższych z całej Polski poprzez: określenie Indywidualnej Ścieżki Kariery, szkolenia i staże zawodowe, finansowanie sprzętu ułatwiającego komunikację i rehabilitację, warsztaty kompetencji miękkich i cyfrowych, pozyskiwanie ofert pracy pod konkretnego beneficjenta i wprowadzenie go na rynek pracy. Wsparcie będzie udzielane w 100% zdalnie.
By zgłosić chęć udziału w projekcie wystarczy wypełnić formularz kontaktowy.

✔ LATARNIK 2023 - ogólnopolski projekt realizowany ze środków PFRON w ramach konkursu „Działamy razem”. Ideą projektu jest, oprócz udzielenia wsparcia psychologicznego i/lub psychoterapeutycznego, usamodzielnienie osób z niepełnosprawnościami w sprawach życiowych i zawodowych. Pomocne będą tu trzyetapowe treningi radzenia sobie z załatwianiem spraw życiowych prowadzone przez mentora oraz praktyczny trening załatwiania konkretnych spraw (zwłaszcza przez Internet) podczas konsultacji z prawnikiem. W szczególnych sytuacjach zostanie zapewnione wsparcie psychiatry. Wsparcie będzie udzielane w 100% zdalnie.
By zgłosić się do projektu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

✔ INSPIRATORIUM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ+ - projekt współfinansowany ze środków PFRON. Celem projektu jest określenie tożsamości zawodowej niepełnosprawnym mieszkańców województwa pomorskiego i śląskiego oraz wprowadzenie ich na rynek pracy m.in. dzięki stażom zawodowym, szkoleniom zawodowym, spotkaniom z biznesem, czy wizytom studyjnym w zakładach pracy.
By zgłosić chęć udziału w projekcie wystarczy wypełnić formularz kontaktowy

✔ INSPIRATORIUM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ - projekt współfinansowany ze środków PFRON. Celem projektu jest aktywizacja niepełnosprawnych mieszkańców województwa pomorskiego i śląskiego oraz wprowadzenie ich na rynek pracy m.in. dzięki stażom zawodowym, szkoleniom i kursom zawodowym czy spotkaniom z biznesem.
By zgłosić chęć udziału w projekcie wystarczy wypełnić formularz kontaktowy.

✔ INSPIRATORIUM KARIERY - projekt realizowany ze środków PFRON. Jego celem jest zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych z woj. pomorskiego poprzez: określenie Indywidualnej Ścieżki Kariery, wsparcie psychologiczne, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pozyskiwanie ofert pracy pod konkretnego beneficjenta i wprowadzenie go na rynek pracy.
By zgłosić chęć udziału w projekcie wystarczy wypełnić formularz kontaktowy.

Biuro Fundacji znajduje się Gdańsku-Wrzeszczu w doskonale skomunikowanej lokalizacji (ul. Grunwaldzka 103 pok. 4.01.e), blisko przystanków: SKM, PKM, tramwaj, autobus. Lokal znajduje się w biurowcu z windą, dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Zapraszamy również do naszego oddziału śląskiego w centrum Katowic.