Działalność on-line Dowóz lub odbiór osobisty Po umówieniu telefonicznym

Fundacja Aktywności Zawodowej

80-244 Gdańsk, al. Grunwaldzka 103
(pok. 4.01.e) Mapka
736-858-551
b...@faz.org.pl pokaż
www.faz.org.pl
/fundacja
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
pn10:00 - 16:00
wt-czw8:00 - 16:00
pt10:00 - 16:00
Ze względu na obecną sytuację epidemiczną zalecamy kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych.
Działalność on-line Dowóz lub odbiór osobisty Po umówieniu telefonicznym

O nas

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, nie działającą dla zysku ani nie wykonującą działalności gospodarczej, której głównym celem jest wspieranie i aktywizacja Osób
z Niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Fundacja Aktywności Zawodowej została utworzona w przekonaniu, że aktywność zawodowa jest Konstytucyjnie gwarantowanym prawem każdego człowieka, częścią jego człowieczeństwa, wyznacznikiem niezależności i upodmiotowienia.

Fundacja działa od 2008 roku, posiada status organizacji pożytku publicznego, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie działa dla zysku. Skupiamy swoją działalność wokół aktywizacji i rehabilitacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełnosprawnością. Nasze działania przede wszystkim polegają na pośrednictwie pracy, w tym doradztwie zawodowym, wsparciu psychologicznym, organizowaniu szkoleń zawodowych oraz staży. Organizujemy również giełdy pracy.

Obecnie realizujemy projekty finansowane lub współfinansowane ze środków publicznych:

INSPIRATORIUM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ - projekt współfinansowany ze środków PFRON. Celem projektu jest aktywizacja niepełnosprawnych mieszkańców województwa pomorskiego i śląskiego oraz wprowadzenie ich na rynek pracy m.in. dzięki stażom zawodowym, szkoleniom i kursom zawodowym czy spotkaniom z biznesem.
INSPIRATORIUM KARIERY - projekt realizowany ze środków PFRON. Jego celem jest zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych poprzez: określenie Indywidualnej Ścieżki Kariery, wsparcie psychologiczne, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pozyskiwanie ofert pracy pod konkretnego beneficjenta i wprowadzenie go na rynek pracy.
PRZYSTAŃ - projekt realizowany ze środków PFRON w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Jest on skierowany dla Osób z Niepełnosprawnościami, u których pandemia negatywnie wpłynęła na sytuację zawodową, lub życiową danej osoby. Projekt zapewnia udział w jednej z 3 form wsparcia psychologicznego online: doraźnego, pogłębionego lub psychoterapii.
REINTEGRATOR ZAWODOWY 2021 – projekt realizowany ze środków PFRON. Organizujemy szkolenia adresowane do kadry warsztatów terapii zajęciowej dot. sytuacji na rynku pracy, sposobów docierania do pracodawców, metod wprowadzania uczestników WTZ na rynek pracy.

Zrealizowaliśmy i nadal realizujemy projekty:
„Aktywni mimo niepełnosprawności” Program Operacyjny FIO w 2009 roku. Miał on na celu podniesienie wiedzy beneficjentów o uprawnieniach i procedurach działania w środowisku instytucjonalnym i zawodowym. W ramach projektu prowadzone były również warsztaty komputerowe.
,,Pracodawco, znam swoje prawa” projekt finansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zrealizowany w 2012 roku polegał na podniesieniu świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw obywatelskich.
,,Administracja publiczna a polski rynek pracy” finansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zrealizowany w 2012 roku.  Projekt polegał na weryfikacji skuteczności podejmowanych działań przez administrację na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
"Dłoń - staże dla osób niepełnosprawnych" (jako partner Fundacji Sprawni Inaczej) finansowany w ramach Programu Operacyjnego FIS w 2013 roku. Celem projektu była aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
„Reintegrator zawodowy” – projekt realizowany ze środków PFRON, który zakładał realizację szkoleń adresowanych do kadry warsztatów terapii zajęciowej w całej Polsce. Łącznie zrealizowano 16 szkoleń – po jednym na każde województwo. Głównym tematem szkoleń było wprowadzenie Osoby Niepełnosprawnej na rynek pracy. Projekt był realizowany od 1.01.2020 do 31.03.2021 roku."

Biuro Fundacji znajduje się w centrum Trójmiasta, w doskonale skomunikowanej dzielnicy Gdańska (ul. Grunwaldzka 103 pok. 4.01.e), blisko przystanków: SKM, PKM, tramwaj, autobus. Lokal znajduje się w biurowcu z windą, dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Zapraszamy również do naszego nowo otwartego biura w centrum Katowic.

Zdjęcia

wyznacz trasę » przejdź do pełnej mapy »