Fundacja Lubię To

Fundacja Lubię To

Wybierz numer

570-432-888
b...@fundacjalubieto.org pokaż
Zamknięte - otwarte od 9:00 więcej
  • Zdjęcie 1/2 - Fundacja Lubię To Gdańsk 4
  • Zdjęcie 2/2 - Fundacja Lubię To Gdańsk 3
 

O nas

Oszczędzamy - pomagamy
Cele Fundacji 
W wyniku obserwacji rynku i wielu rozmów z przedstawicielami HoReCa powołaliśmy fundację Lubię To, która ma na celu:
– pomaganie osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem ze społeczeństwa,
– szkolenie i naukę osób niepełnosprawnych z zakresu działalności gastronomicznej i kulinarnej,
– edukację  na temat poszanowania i niemarnowania jedzenia,
– wspieranie polskich produktów,
– tworzenie sieci kontaktów bezpośrednich pomiędzy producentami żywności i konsumentami,
– zapobieganie zjawisku niedożywienia poprzez wspieranie żywnością lokalnych organizacji i instytucji,
– organizowanie akcji społecznych w postaci zbiórki żywności,
– upowszechnianie oraz promocję przedsiębiorczości,
– propagowanie i rozwijanie turystyki ekologicznej i turystyki kulinarnej,
– wspieranie rozwoju społeczności wiejskiej,
– promocja dziedzictwa naturalnego i kulturalnego miast i regionu.