Gdańska Szkoła Wyższa

80-875 Gdańsk, Biskupia 24B
(Gdańsk-Śródmieście, Biskupia Górka) Mapka
58 305-08-12 w.46, 58 305-08-89 w.49
r...@gsw.gda.pl pokaż
www.gsw.gda.pl
Godziny otwarcia
pn-wt9:00 - 15:00
śr9:00 - 18:00
czw-sob9:00 - 15:00
Gdańska Szkoła Wyższa - eXpert w naukach społecznych i inżynierskich

Napisali o nas

O nas

ADMINISTRACJA | KRYMINOLOGIA | kierunek PRAWNO BIZNESOWY | ZDROWIE PUBLICZNE | ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

   
  Gdańska Szkoła Wyższa -  eXpert w naukach społecznych i inżynierskich


               Gdańsk | Kartuzy | Tczew | Słupsk | Olsztyn

                         dzienne / zaoczne / e-learningowe- studia przez Internet

           licencjackie / inżynierskie / magisterskie / podyplomowe
 
         kursy językowe: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski |
                    kursy przygotowujące do matury  |  szkolenia

                                                  gsw.gda.pl


 
Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) z siedzibą w Gdańsku powstała    w 2002 roku. Do 2011r. Uczelnia była znana pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. Rozwój Uczelni i utworzenie nowych kierunków studiów, spowodowały zmianę nazwy. GSW wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 244. GSW jest uczelnią silną  i wiarygodną, czego dowodem są akredytacje PKA oraz uzyskiwane już od 14 lat certyfikaty "Wiarygodna Szkoła. Dobra Uczelnia. Dobra Praca". Oprócz tego posiadamy tytuł "Jakość Roku".  GSW to Uczelnia z tradycjami, działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci Uczelni mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach, klubach sportowych i wydawnictwie uczelnianym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich. Są wśród nich zarówno osoby o bogatym dorobku i doświadczeniu akademickim, jak też osoby o znaczącym dorobku zawodowym, zatrudnione na eksponowanych stanowiskach. W Gdańskiej Szkole Wyższej istnieje możliwość nauki w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz e-learningowym - nauka na odległość. Uczelnia korzystając z platformy Moodle wspiera tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji i umożliwia studiowanie osobom pracującym w trybie pracy nienormowanej, zmianowej i przebywającym za granicą. Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni kieruje Rektor.
 

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi:
- studia pierwszego stopnia
   (6-semestralne licencjackie i 7-semestralne inżynierskie),
- studia drugiego stopnia
   uzupełniające (3 i 4-semestralne magisterskie),
- studia podyplomowe (2 i 3-semestralne).

Studia I stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym)   i niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym), na  wydziałach: Nauk Inżynierskich i Nauk Społecznych. Naukę można podjąć też   w  Wydziałach Zamiejscowych w: Kartuzach, Tczewie, Słupsku i    Olsztynie.  Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera (w zależności od wybranego kierunku studiów).

Studia II stopnia odbywają się na dwóch wydziałach. Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk Inżynierskich w systemie niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym). Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem magistra.
 
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy do roku:
na semestr zimowy, w okresie od maja do października, zajęcia rozpoczynają się w październiku,
na semestr letni, w okresie od grudnia do lutego, zajęcia rozpoczynają się w lutym.

Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych,  o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej, należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty.

KONTAKT:
Gdańska Szkoła Wyższa
GDAŃSK
ul. Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
tel. (58) 305 08 12, (58) 305 08 89 
gsw@gsw.gda.pl
rekrutacja@gsw.gda.pl
dziekanat@gsw.gda.pl
gsw.gda.pl
 

Wydziały Zamiejscowe Gdańskiej Szkoły Wyższej:
TCZEW ul. Parkowa 1 tel. 58 53 00 129, 696 023 554, tczew@ gsw.gda.pl
KARTUZY ul. Mściwoja II 24 tel. 58 681 21 80, 6000 11 673, kartuzy@gsw.gda.pl
OLSZTYN ul. Jagiellońska 47 tel. 89 533 04 29, olsztyn@gsw.gda.pl
SŁUPSK ul. Koszalińska 9 tel. 59 841 47 45, slupsk@ gsw.gda.pl

  www.gsw.gda.pl

Oferta edukacyjna Gdańskiej Szkoły Wyższej:

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (6-semestralne)
Kierunek: ADMINISTRACJA
Specjalności:

administracja biznesowa
administracja europejska
administracja publiczna
administrowanie informacją
bezpieczeństwo publiczne
finanse i rachunkowość

Kierunek Prawno-Biznesowy

Kierunek: Zdrowie publiczne
Specjalności:

zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia
zarządzanie bezpieczeństwem żywności
zarządzanie i organizacja ochrony zdrowia
zdrowie psychiczne i terapia uzaleznień
organizacja i zarządzanie pomocą społeczna

Kierunek: KRYMINOLOGIA
Specjalności:

kryminalistyka 
kuratorska
patologie społeczne
penitencjarna

STUDIA INŻYNIERSKIE (7-semestralne)

Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:

inżynieria budownictwa
inżynieria ochrony środowiska
inżynieria produkcji 
logistyka i zarządzanie transportem
mechatronika

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (4-semestralne)
Kierunek: ADMINISTRACJA
Specjalności:

administracja
finanse i rachunkowość
psychopedagogika pracy
zarządzanie
zarządzanie projektami unijnymi


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
(3 semestralne dla osób z dyplomem inżyniera  i 4 semestralne dla osób tytułem licencjata)

Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:

inżynieria zarządzania
systemy mechatroniczne
odnawialne źródła energii
zarządzanie jakością
zarządzanie logistyką
zarządzanie zasobami ludzkimi
zarządzanie projektami innowacyjnymi - nowość


STUDIA PODYPLOMOWE
Bezpieczeństwo i higiena pracy - 2-semestralne
Dietetyka  - 2-semestralne
Master of Public Administration - 3- semestralne
Uwarunkowania i organizacja rolnictwa - 2-semestralne
Zarządzanie administracją publiczną - 2-semestralne
Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty -2-semestralne
Zarządzanie projektem - 2-semestralne
Zarządzanie w ochronie zdrowia -2-semestralne
Inspektor Ochrony Danych Osobowych IODO (Nowość!!!) -2-semestralne

 Kursy z języków obcych i kursy maturalne
Poszerzając swoją ofertę edukacyjną Studium Języków Obcych Gdańskiej Szkoły Wyższej
proponuje i zaprasza na całoroczne kursy z języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski i hiszpański oraz kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki, języka polskiego i wymienionych wcześniej języków obcych.

Kursy językowe zakładają rozwój umiejętności na wszystkich poziomach zaawansowania z naciskiem na poszerzenie umiejętności komunikacyjnych w języku obcym w szczególności w sytuacjach codziennych z uwzględnieniem czterech podstawowych kompetencji językowych t.j. mówienia, pisania, czytania  i słuchania ze zrozumieniem. Kursy dla maturzystów mają za zadanie przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z języka polskiego, matematyki oraz  języków obcych:  angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Na kursach będziemy koncentrować się na przećwiczeniu wszystkich technik egzaminacyjnych z uwzględnieniem podziału na egzamin pisemny i ustny. Kursy prowadzone są w oparciu  o repetytorium maturalne  i arkusze egzaminacyjne.


KONTAKT:
Gdańska Szkoła Wyższa, ul. Biskupia 24 B,  Gdańsk
Rekrutacja GSW
tel.  (58) 305 08 12, (58) 305 08 89 w.46, w. 49
rekrutacja@gsw.gda.pl

                                           ZAPRASZAMY !

Nowości: Kierunek Prawno-Biznesowy, Zdrowie publiczne

 
Naszym  Studentom  oferujemy:
wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną - zarówno teoretyków jak i praktyków, wyjazdy, płatne staże i  praktyki z programu Erasmus+ rozbudowany system stypendialny, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, możliwość udziału w organizacji konferencji naukowych, zarówno wewnątrzszkolnych, jak i międzynarodowych, a także brania udziału w seminariach, imprezach kulturalnych i inicjatywach społecznych organizowanych przez GSW, liczne koła naukowe, działające pod kierunkiem wykładowców - pasjonatów własne wydawnictwo naukowe i bogate zbiory biblioteczne dobrze wyposażone laboratoria zapewniające dostęp do najnowocześniejszej techniki i technologii, naukę w pięknym, zabytkowym obiekcie - budynek wybudowany w latach 1828 - 1833 jako Reduta Koszarowa .

 

Zdjęcia

Gdańska Szkoła Wyższa w rankingu trojmiasto.pl

Opinie + Oceń

opinia

5.2

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  5
   
 • wyposażenie:
  5
   
 • przystępność cen:
  5
   
 • ocena ogólna:
  5
   
średnia ocena (max 6)
5.2
 

Rewelacja - opinia

Jestem ogromnie zadowolony, uczelnia ma swoją renomę. Tuż po ukończonym licencjacie z administracji otworzyło się dla mnie wiele stanowisk zarządczych w dużych firmach o ugruntowanej reputacji, zarobki powyżej 8 koła w górę, ofert pracy mam tyle, że nie wiem w których to przebierać, bo nawet z Microsoftu do mnie dzwonili i się pytali, czy nie chce zarządzać ich firmą... Choć ja tam wolę wspierać polskich pracodawców za 2500zł na zleceniu.

 • Rewelacja
 • Termin skorzystania z usługi: czerwiec 2021
opinia

5.8

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  5
   
 • ocena ogólna:
  -
   
średnia ocena (max 6)
5.8
 

Gośka - opinia

Uważam, że warto studiować administrację w GSW. Jest to kierunek, który daje duże możliwości, które przydadzą się zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Uczelnia jest przyjazna studentom. Pozwala łączyć pracę zawodową z możliwością kształcenia. Wykładowcy sympatyczni. Polecam.

 • Gośka
 • Termin skorzystania z usługi: kwiecień 2021
opinia

6.0

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Tomek - opinia

GSW jest szkołą godną polecenia, w której warto studiować. Sam studiuję na Inżynierii Produkcji, gdzie jestem pozytywnie zaskoczony umiejętnością przekazywania wiedzy przez kadrę prowadzącą zajęcia.

 • Tomek
 • Termin skorzystania z usługi: luty 2021
opinia

6.0

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Justyna - opinia

Jestem studentką administracji II stopnia na GSW. Po skończonym licencjacie nie miałam wątpliwości, że naukę kontynuować będę właśnie na tej uczelni. Absolutnie profesjonalna kadra, kontakt z wykładowcami bezproblemowy, co uważam za jeden z największych atutów tej uczelni. Zajęcia prowadzone bardzo ciekawie, nie byle odklepać, tylko faktycznie przekazać wiedzę i to w taki sposób, żeby szybko z głowy nie wyparowała Wysokie stypendia, zarówno socjalne jak i naukowe, czesne przystępne. Szeroka oferta studiów licencjackich, magisterskich jak i podyplomowych.

 • Justyna
 • Termin skorzystania z usługi: luty 2021
opinia

6.0

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Tomasz - opinia

Polecam z całego serca tą uczelnię ! Już w trakcie studiów udało mi się złapać dobrze płatną pracę związaną z moim kierunkiem. Studiowanie,w trybie zaocznym można pogodzić spokojnie z pracą na etacie. Jestem obecnie na ostatnim semestrze i małymi krokami przygotowuje się do obrony tytułu inżyniera.

 • Tomasz
 • Termin skorzystania z usługi: luty 2020
opinia

6.0

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Weronika EM - opinia

Polecam tę uczelnie, wykładowcy bardzo w porządku, profesjonalne przekazują swoją wiedzę, nie ma problemu z zaliczaniem przedmiotu są dla studenta a nie przeciwko niemu. Przy uczelni duży bezpłatny parking.

 • Weronika EM
 • Termin skorzystania z usługi: luty 2020
opinia

6.0

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  -
   
 • wyposażenie:
  -
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  -
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Małgorzata - opinia

Gorąco polecam Gdańską Szkołę Wyższą. Wykłady prowadzone w ciekawy sposób, poziom nauczania wysoki. Ponadto bardzo pomocny Dziekanat.

 • Małgorzata
 • Termin skorzystania z usługi: luty 2020
opinia

6.0

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

lidia łożyńska - opinia

Jestem bardzo zadowolona, że zdecydowałam się na podjęcie nauki w GSW w Gdańsku. Szkoła pod każdy względem spełnia moje oczekiwania.

 • lidia łożyńska
 • Termin skorzystania z usługi: luty 2020
opinia

6.0

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Przemek R - opinia

Bardzo fajna uczelnia z profesjonalną kadrą. Jestem zadowolony z tego, że wybrałem GSW. Jeżeli chodzi o sposób przekazywania wiedzy przez wykładowców to muszę powiedzieć że nie spodziewałem się że można tak dużo wiedzy przekazać w tak zrozumiały i przystępny sposób. Wykłady prowadzone bardzo ciekawie, a kontakt z wykładowcami bezproblemowy, a to jest bardzo ważne. Dziekanat bardzo sprawny a Panie zawsze serdeczne i nigdy nie miałem problemu z uzyskaniem informacji na temat studiów. Polecam serdecznie

 • Przemek R
 • Termin skorzystania z usługi: luty 2020
opinia

6.0

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Wojciech B - opinia

Uczelnia z bardzo dobrym podejściem do studenta. Super kontakt z dziekanatem. Wykładowcy posiadający wiedzę i doświadczenie związane z poruszaną tematyką co przekłada się na wysoką jakość zajęć. Nie każda uczelnia potrafi przygotować studenta w taki sposób aby kreatywnie rozwiązywał problemy w wykonywanym zawodzie. GSW jest przykładem uczelni, która nauczy myśleć a nie wykuć i zapomnieć :)

 • Wojciech B
 • Termin skorzystania z usługi: listopad 2019
opinia

5.8

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  5
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
5.8
 

Radek - opinia

Dobra uczelnia z doborowa kadrą. Panie w dziekanacie i kwesturze bardzo przychylnie nastawione do studentow.

 • Radek
 • Termin skorzystania z usługi: listopad 2019
opinia

5.8

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  5
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
5.8
 

opinia

Uczelnia z bardzo dobrym podejściem do studenta. Umożliwia połączenie pracy ze studiami zachowując przy tym wysoki poziom nauczania oraz dobrze przygotowując do zawodu. Wykładowcy i dziekanat są zawsze pomocni.

 • Kacper B.
 • Termin skorzystania z usługi: czerwiec 2019
wyznacz trasę » przejdź do pełnej mapy »