Gdańska Szkoła Wyższa

adres
80-875 Gdańsk, Biskupia 24B
(Gdańsk-Śródmieście, Biskupia Górka) pokaż na mapie
telefon
58 305-08-12 w.46
e-mail
r...@gsw.gda.pl pokaż
www
www.gsw.gda.pl
godziny otwarcia
pn-sob9:00 - 16:00
Gdańska Szkoła Wyższa - eXpert w nauczaniu zaocznym

Napisali o nas

O nas

ADMINISTRACJA| KRYMINOLOGIA| SOCJOLOGIA| PEDAGOGIKA| EKONOMIA| STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE| TURYSTYKA I REKREACJA| ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU| GOSPODARKA PRZESTRZENNA| ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI| EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

   
  Gdańska Szkoła Wyższa -  eXpert w nauczaniu zaocznym


               Gdańsk, Tczew, Słupsk, Koszalin, Olsztyn

                         dzienne / zaoczne / e-learningowe

           licencjackie / inżynierskie / magisterskie / podyplomowe
 

 
Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) z siedzibą w Gdańsku powstała  w 2002 roku. Do 2011r. Uczelnia była znana pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. Rozwój Uczelni i utworzenie nowych kierunków studiów, spowodowały zmianę nazwy. GSW wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 244. GSW jest uczelnią silną i wiarygodną, czego dowodem są akredytacje PKA oraz uzyskiwane już od 12 lat certyfikaty "Wiarygodna Szkoła. Dobra Uczelnia. Dobra Praca". Oprócz tego posiadamy tytuł "Jakość Roku".  GSW to Uczelnia z tradycjami, działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci Uczelni mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach, klubach sportowych i wydawnictwie uczelnianym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich. Są wśród nich zarówno osoby o bogatym dorobku i doświadczeniu akademickim, jak też osoby o znaczącym dorobku zawodowym, zatrudnione na eksponowanych stanowiskach. W Gdańskiej Szkole Wyższej istnieje możliwość nauki w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz e-learningowym - nauka na odległość. Uczelnia korzystając z platformy Moodle wspiera tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji i umożliwia studiowanie osobom pracującym w trybie pracy nienormowanej, zmianowej i przebywającym za granicą. Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni kieruje Rektor.
 

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi:
- studia pierwszego stopnia
   (6-semestralne licencjackie i 7-semestralne inżynierskie),
- studia drugiego stopnia
   uzupełniające (3 i 4-semestralne magisterskie),
- studia podyplomowe (2 i 3-semestralne).

Studia I stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym)   i niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym), na  wydziałach: Nauk Inżynierskich i Nauk Społecznych. Naukę można podjąć też   w  Wydziałach Zamiejscowych w: Tczewie, Słupsku, Koszalinie i     Olsztynie.  Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera (w zależności od wybranego kierunku studiów).

Studia II stopnia odbywają się na dwóch wydziałach. Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk Inżynierskich w systemie niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym). Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem magistra.
 
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy do roku:
na semestr zimowy, w okresie od maja do października, zajęcia rozpoczynają się w październiku,
na semestr letni, w okresie od grudnia do lutego, zajęcia rozpoczynają się w lutym.

Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych,       o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej, należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty.

KONTAKT:

Gdańska Szkoła Wyższa
GDAŃSK
ul. Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
tel. (58) 305 08 12, (58) 305 08 89 
gsw@gsw.gda.pl
rekrutacja@gsw.gda.pl
dziekanat@gsw.gda.pl
gsw.gda.pl
 
Wydziały Zamiejscowe GSW:
TCZEW ul. Parkowa 1 tel. 58 53 00 129, 696 023 554,
tczew@ gsw.gda.pl
OLSZTYN ul. Piłsudskiego 61 tel. 89 533 04 29, olsztyn@gsw.gda.pl
SŁUPSK ul. Koszalińska 9 tel. 59 841 47 45, slupsk@ gsw.gda.pl
KOSZALIN ul. Chałubińskiego 15 (budynek Europejskiego Centrum Edukacyjnego) tel. 6000 11 672, 94 345-43-95, koszalin@gsw.gda.pl

  www.gsw.gda.pl

Oferta edukacyjna Gdańskiej Szkoły Wyższej:

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (6-semestralne)
Kierunek: ADMINISTRACJA
Specjalności:

administracja europejska
administracja publiczna 
administracja zdrowia publicznego
administrowanie informacją 
bezpieczeństwo publiczne
finanse i rachunkowość
gospodarowanie bazami danych
polityka ludnościowa (demograficzna)
zarządzanie w administracji
Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
Kierunek: EKONOMIA
Specjalności:

finanse i rachunkowość
polityka ludnościowa (demograficzna)
projekty unijne 
zarządzanie   
Kierunek: KRYMINOLOGIA
Specjalności:

kryminalistyka 
kuratorska
patologie społeczne
penitencjarna
Kierunek: PEDAGOGIKA
Specjalności:

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
psychopedagogika z terapią pedagogiczną
Kierunek: SOCJOLOGIA
Specjalności:

socjologia administracji 
socjologia bezpieczeństwa
Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:

administracja europejska
biznes międzynarodowy
Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalność: zarządzanie w turystyce


STDIA INŻYNIERSKIE (7-semestralne)
Kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Specjalność: inżynieria krajobrazu

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalności:

gospodarka nieruchomościami 
urbanistyka
Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:

informatyka w przemyśle
inżynieria budownictwa
inżynieria ochrony środowiska
inżynieria produkcji 
logistyka i zarządzanie transportem
mechatronika

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (4-semestralne)
Kierunek: ADMINISTRACJA
Specjalności:

administracja
finanse i rachunkowość
psychopedagogika pracy
zarządzanie

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
(3 semestralne dla osób z dyplomem inżyniera  i 4 semestralne dla osób tytułem licencjata)

Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:

inżynieria zarządzania
mechatronika
odnawialne źródła energii
zarządzanie jakością
zarządzanie logistyką
zarządzanie zasobami ludzkimi

STUDIA PODYPLOMOWE
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo zawodowe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- oligofrenopedagogika
Finansowanie inwestycji i innowacji ze źródeł zewnętrznych
Grafika w reklamie – nowość*
Gry dydaktyczne – nowość*
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia biznesu dla menedżerów
Rachunkowość i doradztwo podatkowe – nowość*
Ratownictwo i opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną Socjologia bezpieczeństwa
Socjoterapia
Zamówienia publiczne
Zarządzanie administracją publiczną
Zarządzanie antykryzysowe
Zarządzanie gamedevelopmentem – nowość*
Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa
Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych Zarządzanie projektem
Zarządzanie przemysłem kreatywnym –nowość*
Zarządzanie w ochronie zdrowia  

                          ZAPRASZAMY NA STUDIA!

Nowości: Kryminologia, Ekonomia, Stosunki Międzynarodowe, Socjologia, Zarządzanie  i Inżynieria produkcji - studia magisterskie, Rachunkowość i doradztwo podatkowe - studia podyplomowe

 
Naszym  Studentom  oferujemy:
- wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną - zarówno teoretyków     jak i praktyków;
rozbudowany system stypendialny;
- udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;
- możliwość udziału w organizacji konferencji naukowych, zarówno      wewnątrzszkolnych, jak i międzynarodowych, a także brania udziału   w seminariach, imprezach kulturalnych i inicjatywach społecznych  organizowanych przez GSW;
- liczne koła naukowe, działające pod kierunkiem wykładowców –    pasjonatów;
- własne wydawnictwo naukowe i bogate zbiory biblioteczne;
dobrze wyposażone laboratoria zapewniające dostęp do najnowocześniejszej techniki i technologii;
- naukę w pięknym, zabytkowym obiekcie - budynek wybudowany      w latach 1828 - 1833 jako Reduta Koszarowa.

 

Galeria zdjęć

Opinie + dodaj ocenę


4.8

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  5
   
 • zajęcia dodatkowe:
  5
   
 • wyposażenie:
  4
   
 • przystępność cen:
  5
   
 • ocena ogólna:
  5
   
średnia ocena (max 6)
4.8
 

Warto studiować na GSW

Jestem absolwentką tej uczelni, zdobylam tytuł inzyniera na Wydziale Studiów Inżynierskich, polecam szczególnie osobom, które pracują. Podejście kadry uczącej i administrującej do studenta umożliwia ukończenie tych studiów z powodzeniem i z uzyskaniem odpowiedniego poziomu wiedzy do podejmowania nowych wyzwań na polu zawodowym i nie tylko, pozwala również na podjęcie studiów magisterskich.Ciekawy program oraz mozliwosci realizacji zaintersowań w kołach naukowych. Szeroki wachlarz specjalności.Polecam, spróbuj a napewno nie będziesz żałować.

 • Katarzyna (kobieta, pow. 40 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: 15.02.2017
 • Polecam innym: tak
 • Status: jestem w trakcie nauki/szkolenia

5.8

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  5
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
5.8
 

Nie oceniaj książki po okładce

GSW to jedna z lepszych uczelni z jaką się spotkałam. Ukończyłam Wydział Nauk Inżynierskich. Kadra składa się z samych profesorów, rzadko spotyka się mgr (za moich czasów tylko jedna osoba) oraz z doktorów. Dodam, że większość tej kadry uczy na uczelniach technicznych w 3-mieście i należy do elity kadry akademickiej. W GSW traktują studenta, jako partnera, a nie jako zło konieczne, dają szacunek i dużą wiedzę. Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest prowadzony przez wspaniałego człowieka. Uczelnia warta tego, by skorzystać z jej usług. Gdybym miała znów wybierać między Politechniką a GSW, znów wybrałabym GSW.

 • Monika (kobieta, 31-40 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: wrzesień 2016
 • Polecam innym: tak
 • Status: absolwent

6.0

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Bardzo dobra szkoła

Wysoki poziom wydziału Nauk Inżynierskich, dobra kadra. Polecam jak najbardziej

 • Rafał (mężczyzna, 19-30 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: maj 2017
 • Polecam innym: tak
 • Status: absolwent
przejdź do pełnej mapy »
  • poziom nauczania:
   5.7
    
  • zajęcia dodatkowe:
   5.3
    
  • wyposażenie:
   5.3
    
  • przystępność cen:
   5.7
    
  • ocena ogólna:
   5.7
    
  średnia ocena (max 6)
  5.5