Gdańska Szkoła Wyższa

80-875 Gdańsk, Biskupia 24B
(Gdańsk-Śródmieście, Biskupia Górka) Mapka
58 305-08-12 w.46, 58 305-08-89 w.49
r...@gsw.gda.pl pokaż
www.gsw.gda.pl
/gdanska.szkola.wyzsza
Godziny otwarcia
pn-wt9:00 - 15:00
śr9:00 - 18:00
czw-sob9:00 - 15:00
Gdańska Szkoła Wyższa - eXpert w naukach społecznych i inżynierskich

Napisali o nas

O nas

ADMINISTRACJA | KRYMINOLOGIA | PRAWO W BIZNESIE | ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

   
  Gdańska Szkoła Wyższa -  eXpert w naukach społecznych i inżynierskich


               Gdańsk | Tczew | Słupsk | Olsztyn | Braniewo

                         dzienne / zaoczne / e-learningowe- studia przez Internet

           licencjackie / inżynierskie / magisterskie / podyplomowe
 
         kursy językowe: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski |
                    kursy przygotowujące do matury  |  szkolenia

                                                  gsw.gda.pl


 
Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) z siedzibą w Gdańsku powstała    w 2002 roku. Do 2011r. Uczelnia była znana pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. Rozwój Uczelni i utworzenie nowych kierunków studiów, spowodowały zmianę nazwy. GSW wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 244. GSW jest uczelnią silną  i wiarygodną, czego dowodem są akredytacje PKA oraz uzyskiwane już od 14 lat certyfikaty "Wiarygodna Szkoła. Dobra Uczelnia. Dobra Praca". Oprócz tego posiadamy tytuł "Jakość Roku".  GSW to Uczelnia z tradycjami, działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci Uczelni mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach, klubach sportowych i wydawnictwie uczelnianym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich. Są wśród nich zarówno osoby o bogatym dorobku i doświadczeniu akademickim, jak też osoby o znaczącym dorobku zawodowym, zatrudnione na eksponowanych stanowiskach. W Gdańskiej Szkole Wyższej istnieje możliwość nauki w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz e-learningowym - nauka na odległość. Uczelnia korzystając z platformy Moodle wspiera tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji i umożliwia studiowanie osobom pracującym w trybie pracy nienormowanej, zmianowej i przebywającym za granicą. Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni kieruje Rektor.
 
 Naszym Studentom zapewniamy:
wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną - zarówno teoretyków jak i praktyków, dobrze wyposażone laboratoria zapewniające dostęp do najnowocześniejszej techniki i technologii, wyjazdy, płatne staże i praktyki z programu Erasmus+, rozbudowany system stypendialny, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, możliwość udziału w organizacji konferencji naukowych, zarówno wewnątrzszkolnych, jak i międzynarodowych, a także brania udziału w seminariach, imprezach kulturalnych i inicjatywach społecznych organizowanych przez GSW, liczne koła naukowe, działające pod kierunkiem wykładowców - pasjonatów własne wydawnictwo naukowe i bogate zbiory biblioteczne naukę w pięknym, zabytkowym obiekcie Reduty Koszarowej z 1828 r.

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi:
studia pierwszego stopnia (6-semestralne licencjackie i 7-semestralne inżynierskie), studia drugiego stopnia uzupełniające (3 i 4-semestralne magisterskie), studia podyplomowe (2 i 3-semestralne).

Studia I stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym), na wydziałach: Nauk Inżynierskich i Nauk Społecznych. Naukę można podjąć też w Wydziałach Zamiejscowych w: Tczewie, Słupsku, Olsztynie i Braniewie. Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera (w zależności od wybranego kierunku studiów).

Studia II stopnia odbywają się na dwóch wydziałach. Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk Inżynierskich w systemie niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym) i kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem magistra.
Studia podyplomowe nadają kwalifikacje i uprawnienia w danym zakresie, naukę można podjąć po studiach I lub II stopnia.
 
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy do roku:

na semestr zimowy, w okresie od maja do października, zajęcia rozpoczynają się w październiku,
na semestr letni, w okresie od grudnia do lutego, zajęcia rozpoczynają się w lutym.

Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych,  o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej, należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty.

KONTAKT:
Gdańska Szkoła Wyższa
GDAŃSK
ul. Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
tel. (58) 305 08 12, (58) 305 08 89 
gsw@gsw.gda.pl
rekrutacja@gsw.gda.pl
dziekanat@gsw.gda.pl
gsw.gda.pl
 

Wydziały Zamiejscowe Gdańskiej Szkoły Wyższej:
TCZEW ul. Parkowa 1 tel. 58 53 00 129, 696 023 554, tczew@ gsw.gda.pl
OLSZTYN ul. Jagiellońska 47 tel. 89 533 04 29, olsztyn@gsw.gda.pl
SŁUPSK ul. Koszalińska 9 tel. 59 841 47 45, slupsk@ gsw.gda.pl
BRANIEWO ul. Wiejska 2, tel. 604 051 736, braniewo@gsw.gda.pl

  www.gsw.gda.pl

Oferta edukacyjna Gdańskiej Szkoły Wyższej:

 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (6-semestralne)

Kierunek: ADMINISTRACJA
Moduły:
Administracja publiczna - Administracja Europejska - Administrowanie informacją - Administracja zdrowia publicznego - Bezpieczeństwo Publiczne - Zarządzanie w Administracji

Kierunek PRAWNO-BIZNESOWY – nowość

Wybrane przedmioty

Podstawy prawoznawstwa
Mikro- i makroekonomia
Podstawy organizacji i zarządzania
Prawo i postępowanie administracyjne
Publiczne prawo gospodarcze
Prawo cywilne w obrocie gospodarczym
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Podatki i prawo podatkowe
Finanse przedsiębiorstw
Bankowość i ubezpieczenia
Finanse publiczne i rynki finansowe
Postawy statystyki i ekonometrii
Analiza ekonomiczno-finansowa
Przedsiębiorczość gospodarcza
Organizacja zamówień publicznych
Public relations
Zarządzanie zasobami ludzkimi

 
Kierunek: KRYMINOLOGIA
Moduły:
Kryminalistyka - Patologie społeczne - Moduł penitencjarny - Moduł kuratorski

STUDIA INŻYNIERSKIE (7-semestralne)

Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Moduły:
Informatyka w przemyśle - Inżynieria budownictwa - Inżynieria ochrony środowiska - Mechatronika - Inżynieria produkcji - Logistyka i zarządzanie transportem

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (4-semestralne)

Kierunek: ADMINISTRACJA
Moduły:
Psychopedagogika pracy - Administracja - Zarządzanie - Finanse i rachunkowość

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
(3 semestralne dla osób z dyplomem inżyniera i 4 semestralne dla osób tytułem licencjata)

Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Moduły:
Zarządzanie logistyką - Odnawialne źródła energii - Inżynieria zarządzania - Zarządzanie jakością - Zarządzanie zasobami ludzkimi

STUDIA PODYPLOMOWE

Bezpieczeństwo i higiena pracy - Master of Public Administration - Uwarunkowania i organizacja rolnictwa - Zarządzanie administracją publiczną - Zarządzanie placówkami oświatowymi - Zarządzanie projektami - Zarządzanie w ochronie zdrowia - Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Strategia kryminalistyczna w zapobieganiu przestępczości - Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni - Prawo medyczne  - Prawo budowlane dla inżynierów.

KONTAKT:
Gdańska Szkoła Wyższa, ul. Biskupia 24 B,  Gdańsk
Rekrutacja GSW
tel.  (58) 305 08 12, (58) 305 08 89 w.46, w. 49
rekrutacja@gsw.gda.pl

                                           ZAPRASZAMY !

Nowości: Kierunek Prawo w biznesie

 

 

Zdjęcia

Gdańska Szkoła Wyższa w rankingu trojmiasto.pl

Opinie + Oceń

opinia

6.0

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Joanna - opinia

Bardzo jestem zadowolona z poziomu nauczania. Na uczelni wykładają wybitni wykładowcy,którzy są skierowani na pomoc i współpracę z studentami a przyjazna atmosfera sprawia, że można czerpać ogrom wiedzy. Bardzo znaczący jest dla mnie koszt podjęcia nauki, który nie jest wygórowany. Uczelnia ma w swojej ofercie również zniżki dla osób z jednej rodziny czy na kontynuację studiów. Dla osób w trudniej sytuacji można ubiegać się o stypendium jak również warto stypendium naukowe dla studentów z najwyższymi wynikami. Polecam GSW to szkoła na miarę dzisiejszych czasów idąca z duchem potrzeb.

 • Joanna
 • Termin skorzystania z usługi: czerwiec 2021
opinia

5.2

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  5
   
 • wyposażenie:
  5
   
 • przystępność cen:
  5
   
 • ocena ogólna:
  5
   
średnia ocena (max 6)
5.2
 

Rewelacja - opinia

Jestem ogromnie zadowolony, uczelnia ma swoją renomę. Tuż po ukończonym licencjacie z administracji otworzyło się dla mnie wiele stanowisk zarządczych w dużych firmach o ugruntowanej reputacji, zarobki powyżej 8 koła w górę, ofert pracy mam tyle, że nie wiem w których to przebierać, bo nawet z Microsoftu do mnie dzwonili i się pytali, czy nie chce zarządzać ich firmą... Choć ja tam wolę wspierać polskich pracodawców za 2500zł na zleceniu.

 • Rewelacja
 • Termin skorzystania z usługi: czerwiec 2021
opinia

5.8

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  5
   
 • ocena ogólna:
  -
   
średnia ocena (max 6)
5.8
 

Gośka - opinia

Uważam, że warto studiować administrację w GSW. Jest to kierunek, który daje duże możliwości, które przydadzą się zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Uczelnia jest przyjazna studentom. Pozwala łączyć pracę zawodową z możliwością kształcenia. Wykładowcy sympatyczni. Polecam.

 • Gośka
 • Termin skorzystania z usługi: kwiecień 2021
opinia

6.0

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Tomek - opinia

GSW jest szkołą godną polecenia, w której warto studiować. Sam studiuję na Inżynierii Produkcji, gdzie jestem pozytywnie zaskoczony umiejętnością przekazywania wiedzy przez kadrę prowadzącą zajęcia.

 • Tomek
 • Termin skorzystania z usługi: luty 2021
opinia

6.0

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Justyna - opinia

Jestem studentką administracji II stopnia na GSW. Po skończonym licencjacie nie miałam wątpliwości, że naukę kontynuować będę właśnie na tej uczelni. Absolutnie profesjonalna kadra, kontakt z wykładowcami bezproblemowy, co uważam za jeden z największych atutów tej uczelni. Zajęcia prowadzone bardzo ciekawie, nie byle odklepać, tylko faktycznie przekazać wiedzę i to w taki sposób, żeby szybko z głowy nie wyparowała Wysokie stypendia, zarówno socjalne jak i naukowe, czesne przystępne. Szeroka oferta studiów licencjackich, magisterskich jak i podyplomowych.

 • Justyna
 • Termin skorzystania z usługi: luty 2021
opinia

6.0

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Tomasz - opinia

Polecam z całego serca tą uczelnię ! Już w trakcie studiów udało mi się złapać dobrze płatną pracę związaną z moim kierunkiem. Studiowanie,w trybie zaocznym można pogodzić spokojnie z pracą na etacie. Jestem obecnie na ostatnim semestrze i małymi krokami przygotowuje się do obrony tytułu inżyniera.

 • Tomasz
 • Termin skorzystania z usługi: luty 2020
opinia

6.0

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Weronika EM - opinia

Polecam tę uczelnie, wykładowcy bardzo w porządku, profesjonalne przekazują swoją wiedzę, nie ma problemu z zaliczaniem przedmiotu są dla studenta a nie przeciwko niemu. Przy uczelni duży bezpłatny parking.

 • Weronika EM
 • Termin skorzystania z usługi: luty 2020
opinia

6.0

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  -
   
 • wyposażenie:
  -
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  -
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Małgorzata - opinia

Gorąco polecam Gdańską Szkołę Wyższą. Wykłady prowadzone w ciekawy sposób, poziom nauczania wysoki. Ponadto bardzo pomocny Dziekanat.

 • Małgorzata
 • Termin skorzystania z usługi: luty 2020
opinia

6.0

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

lidia łożyńska - opinia

Jestem bardzo zadowolona, że zdecydowałam się na podjęcie nauki w GSW w Gdańsku. Szkoła pod każdy względem spełnia moje oczekiwania.

 • lidia łożyńska
 • Termin skorzystania z usługi: luty 2020
opinia

6.0

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Przemek R - opinia

Bardzo fajna uczelnia z profesjonalną kadrą. Jestem zadowolony z tego, że wybrałem GSW. Jeżeli chodzi o sposób przekazywania wiedzy przez wykładowców to muszę powiedzieć że nie spodziewałem się że można tak dużo wiedzy przekazać w tak zrozumiały i przystępny sposób. Wykłady prowadzone bardzo ciekawie, a kontakt z wykładowcami bezproblemowy, a to jest bardzo ważne. Dziekanat bardzo sprawny a Panie zawsze serdeczne i nigdy nie miałem problemu z uzyskaniem informacji na temat studiów. Polecam serdecznie

 • Przemek R
 • Termin skorzystania z usługi: luty 2020
opinia

6.0

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Wojciech B - opinia

Uczelnia z bardzo dobrym podejściem do studenta. Super kontakt z dziekanatem. Wykładowcy posiadający wiedzę i doświadczenie związane z poruszaną tematyką co przekłada się na wysoką jakość zajęć. Nie każda uczelnia potrafi przygotować studenta w taki sposób aby kreatywnie rozwiązywał problemy w wykonywanym zawodzie. GSW jest przykładem uczelni, która nauczy myśleć a nie wykuć i zapomnieć :)

 • Wojciech B
 • Termin skorzystania z usługi: listopad 2019
opinia

5.8

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  5
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
5.8
 

Radek - opinia

Dobra uczelnia z doborowa kadrą. Panie w dziekanacie i kwesturze bardzo przychylnie nastawione do studentow.

 • Radek
 • Termin skorzystania z usługi: listopad 2019
wyznacz trasę » przejdź do pełnej mapy »