Gdańska Szkoła Wyższa

Gdańska Szkoła Wyższa

Wybierz numer

58 305-08-12 w.46 58 305-08-89 w.49
r...@gsw.gda.pl pokaż
Zamknięte - otwarte od 9:00 więcej
  • Zdjęcie 1/30 - Gdańska Szkoła Wyższa Gdańsk 4
  • Zdjęcie 2/30 - Gdańska Szkoła Wyższa Gdańsk 3
  • Zdjęcie 3/30 - Gdańska Szkoła Wyższa Gdańsk 2
  • Zdjęcie 4/30 - Gdańska Szkoła Wyższa Gdańsk +27 1
 

TV Filmy

Gdańska Szkoła Wyższa w Gdańsku
339

Gdańska Szkoła Wyższa w Gdańsku

O nas

ADMINISTRACJA | KRYMINOLOGIA | PRAWO W BIZNESIE | ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
   
  Gdańska Szkoła Wyższa -  eXpert w naukach społecznych i inżynierskich


               Gdańsk | Tczew | Słupsk | Olsztyn | Braniewo

                         dzienne / zaoczne / e-learningowe- studia przez Internet

           licencjackie / inżynierskie / magisterskie / podyplomowe
  |  szkolenia

                                                  gsw.gda.pl


 
Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) z siedzibą w Gdańsku powstała    w 2002 roku. Do 2011r. Uczelnia była znana pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. Rozwój Uczelni i utworzenie nowych kierunków studiów, spowodowały zmianę nazwy. GSW wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 244. GSW jest uczelnią silną  i wiarygodną, czego dowodem są akredytacje PKA oraz uzyskane certyfikaty "Wiarygodna Szkoła. Dobra Uczelnia. Dobra Praca". Oprócz tego posiadamy tytuł "Jakość Roku".  GSW to Uczelnia z tradycjami, działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci Uczelni mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach, klubach sportowych i wydawnictwie uczelnianym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich. Są wśród nich zarówno osoby o bogatym dorobku i doświadczeniu akademickim, jak też osoby o znaczącym dorobku zawodowym, zatrudnione na eksponowanych stanowiskach. W Gdańskiej Szkole Wyższej istnieje możliwość nauki w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz e-learningowym - nauka na odległość. Uczelnia korzystając z platformy TEAMS  wspiera tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji i umożliwia studiowanie osobom pracującym w trybie pracy nienormowanej, zmianowej i przebywającym za granicą. Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni kieruje Rektor.
 
 Naszym Studentom zapewniamy:
wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną - zarówno teoretyków jak i praktyków, dobrze wyposażone laboratoria zapewniające dostęp do najnowocześniejszej techniki i technologii, wyjazdy, płatne staże i praktyki z programu Erasmus+, rozbudowany system stypendialny, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, możliwość udziału w organizacji konferencji naukowych, zarówno wewnątrzszkolnych, jak i międzynarodowych, a także brania udziału w seminariach, imprezach kulturalnych i inicjatywach społecznych organizowanych przez GSW, liczne koła naukowe, działające pod kierunkiem wykładowców - pasjonatów własne wydawnictwo naukowe i bogate zbiory biblioteczne naukę w pięknym, zabytkowym obiekcie Reduty Koszarowej z 1828 r.

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi:
studia pierwszego stopnia (6-semestralne licencjackie i 7-semestralne inżynierskie), studia drugiego stopnia uzupełniające (3 i 4-semestralne magisterskie), studia podyplomowe (2 i 3-semestralne).

Studia I stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym), na wydziałach: Nauk Inżynierskich i Nauk Społecznych. Naukę można podjąć też w Wydziałach Zamiejscowych w: Tczewie, Słupsku, Olsztynie i Braniewie. Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera (w zależności od wybranego kierunku studiów).

Studia II stopnia odbywają się na dwóch wydziałach. Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk Inżynierskich w systemie niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym) i kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem magistra.
Studia podyplomowe nadają kwalifikacje i uprawnienia w danym zakresie, naukę można podjąć po studiach I lub II stopnia.
 
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy do roku:

na semestr zimowy, w okresie od kwietnia do października, zajęcia rozpoczynają się w październiku,
na semestr letni, w okresie od grudnia do lutego, zajęcia rozpoczynają się w marcu.

Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych,  o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej, należy złożyć w Biurze Rekrutacji wymagane dokumenty.

KONTAKT:
Gdańska Szkoła Wyższa
GDAŃSK
ul. Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
tel. (58) 305 08 12, (58) 305 08 89 
gsw@gsw.gda.pl
rekrutacja@gsw.gda.pl
dziekanat@gsw.gda.pl
gsw.gda.pl
 

Wydziały Zamiejscowe Gdańskiej Szkoły Wyższej:
TCZEW ul. Parkowa 1 tel. 58 53 00 129, 696 023 554, tczew@ gsw.gda.pl
OLSZTYN ul. Jagiellońska 47 tel. 89 533 04 29, olsztyn@gsw.gda.pl
SŁUPSK ul. Koszalińska 9 tel. 59 841 47 45, slupsk@ gsw.gda.pl
BRANIEWO ul. Wiejska 2, tel. 604 051 736, braniewo@gsw.gda.pl

  www.gsw.gda.pl

Oferta edukacyjna Gdańskiej Szkoły Wyższej:

 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (6-semestralne)

Kierunek: ADMINISTRACJA
Moduły:
Administracja publiczna  - Administrowanie informacją - Administracja zdrowia publicznego  - Zarządzanie w Administracji

Kierunek PRAWO W BIZNESIE – nowość

Wybrane przedmioty

Podstawy prawoznawstwa
Mikro- i makroekonomia
Podstawy organizacji i zarządzania
Prawo i postępowanie administracyjne
Publiczne prawo gospodarcze
Prawo cywilne w obrocie gospodarczym
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Podatki i prawo podatkowe
Finanse przedsiębiorstw
Bankowość i ubezpieczenia
Finanse publiczne i rynki finansowe
Postawy statystyki i ekonometrii
Analiza ekonomiczno-finansowa
Przedsiębiorczość gospodarcza
Organizacja zamówień publicznych
Public relations
Zarządzanie zasobami ludzkimi

 
Kierunek: KRYMINOLOGIA
Moduły:
Kryminalistyka - Patologie społeczne

STUDIA INŻYNIERSKIE (7-semestralne)

Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Moduły:
Informatyka w zarządzaniu - Inżynieria budownictwa - Inżynieria ochrony środowiska - Mechatronika - Inżynieria produkcji - Logistyka i zarządzanie transportem

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (4-semestralne)

Kierunek: ADMINISTRACJA
Moduły:
 Administracja - Zarządzanie - Bezpieczeństwo wewnętrzne

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
(3 semestralne dla osób z dyplomem inżyniera i 4 semestralne dla osób tytułem licencjata)

Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Moduły:
Zarządzanie logistyką - Odnawialne źródła energii - Inżynieria zarządzania - Zarządzanie jakością - Zarządzanie zasobami ludzkimi

STUDIA PODYPLOMOWE

Bezpieczeństwo i higiena pracy - Master of Public Administration - Uwarunkowania i organizacja rolnictwa - Zarządzanie administracją publiczną - Zarządzanie placówkami oświatowymi - Zarządzanie projektami - Zarządzanie w ochronie zdrowia - Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Strategia kryminalistyczna w zapobieganiu przestępczości - Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni - Prawo medyczne  - Prawo budowlane dla inżynierów - Zarządzanie w transporcie drogowym

KONTAKT:
Gdańska Szkoła Wyższa, ul. Biskupia 24 B,  Gdańsk
Rekrutacja GSW
tel.  (58) 305 08 12, (58) 305 08 89 w.46, w. 49
rekrutacja@gsw.gda.pl

                                           ZAPRASZAMY !

Nowości: Kierunek Prawo w biznesie

 

 

Oceny (14)

Ami
Termin usługi: luty 2024 

Świetni wykładowcy na Kryminologii, ciekawe wykłady otwarte organizowane przez koło naukowe. Polecam GSW

Szkoły wyższe

6.0
Haha
Termin usługi: luty 2024 

Ta "uczelnia" to żart. Niski poziom nauczania, zwykłe zajęcia na siłę zdalne a o odzyskaniu pieniędzy nadpłaconych można pomarzyć. xd scam nie uczelnia.

Szkoły wyższe

1.0
Jola
Termin usługi: styczeń 2024 

Świetna uczelnia, kompetentni wykładowcy i pomocne Panie w dziekanacie. Polecam

Szkoły wyższe

6.0
Paula
Termin usługi: wrzesień 2023 

Rekrutacja przebiegła dość nieprzyjemnie. Kontakt z uczelnią utrudniony. Nie polecam, szkoda czasu na cały proces...

Szkoły wyższe

1.0
Natalia J.
Termin usługi: czerwiec 2023 

Jestem na kierunku Administracji. Przedmioty są interesujące a wykłady naprawdę ciekawe , często przydatne w życiu codziennym. Podejście wykładowców do studentów bardzo życzliwe, zawsze można liczyć na ich pomoc i cenne wskazówki. Opłaty za czesne są niewielkie a jest możliwość uzyskania stypendium. Jeśli chodzi o pomoc ze strony dziekanatu to jeszcze nie spotkałam się z tak miłą, profesjonalną i szybką reakcją na kontakt ze strony studenta. Naprawdę mogę szczerze polecić studiowanie na GSW.

Szkoły wyższe

6.0
Dariusz Sarnik
Termin usługi: czerwiec 2023 

Moje wrażenia z poziomu nauczania jest na bardzo dobrym poziomie. Kadra dydaktyczna jest wymagająca aczkolwiek wyrozumiała. Jestem mega zadowolony że trafiłem do owej placówki nauczania.

Szkoły wyższe

6.0
Tomek
Termin usługi: styczeń 2023 

jest tu zarządzanie produkcją inżynierskie, co mi odpowiada

Szkoły wyższe

6.0
Martyna
Termin usługi: styczeń 2023 

Wysokie stypendia i wsparcie w kompletowaniu dokumentacji, szczególnie przy styp. socjalnym. Dobry kontakt z administracją. Dobra kadra wykładowców.

Szkoły wyższe

6.0
Jola
Termin usługi: styczeń 2023 

Studiuję na GSW kryminologię. Oprócz zajęć, organizowane są mega ciekawe wykłady z ekspertami z zewnątrz uczelni. Koło naukowe kryminalistyki prężnie działa i na środowych spotkaniach zawsze coś się dzieje. Bardzo polecam uczelnie i kryminologię. Tym bardziej, że jest to jedyna uczelnia niepubliczna w Trójmieście, która ten kierunek ma.

Szkoły wyższe

6.0
edi
Termin usługi: wrzesień 2022 

Genialna uczelnia, super zajęcia i bardzo mili wykładowcy oraz administracja. Dziekanat, genialny, bardzo pomocne Panie. Co najważniejsze, sprawdzone zero dodatkowych opłat dodatkowych.

Szkoły wyższe

6.0
Agata
Termin usługi: czerwiec 2022 

W tym roku skończyłam studia w GSW, jestem niesamowicie zadowolona i mam miłe wspomnienia ze szkoły, kontakt z dziekanatem na duży plus. Ciekawie prowadzone zajęcia przez wykwalifikowaną kadrę. Przyzwoite czesne. Polecam.

Szkoły wyższe

6.0
Violetta Strzelecka
Termin usługi: lipiec 2022 

Bardzo dobra uczelnia. Wysoki poziom nauczania, wykładowcy wymagający, ale przychylni studentom. Studiowanie w przyjaznej atmosferze.

Szkoły wyższe

6.0
Ewa
Termin usługi: lipiec 2022 

Szkoła przyjazna studentom. Wysoki poziom nauczania.

Szkoły wyższe

5.6
Jakub
Termin usługi: maj 2022 

Przed zapisywaniem na studia porównałem czesne we wszystkich trójmiejskich szkołach wyższych, okazało się, że w GSW jest najniższe. Świetni wykładowcy i naprawdę pomocne panie z dziekanatu. Dodatkowo otrzymałem stypedium :) bardzo zadowolony student studiów inżynierskich

Szkoły wyższe

6.0