Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny

Wybierz numer

58 349-11-63
p...@gumed.edu.pl pokaż
 • Zdjęcie 1/14 - Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk 4
 • Zdjęcie 2/14 - Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk 3
 • Zdjęcie 3/14 - Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk 2
 • Zdjęcie 4/14 - Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk +11 1
 

TV Filmy

Studiuj z najlepszymi

O nas

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) według rankingu "Perspektyw" jest pierwszą uczelnią medyczną w kraju i plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich uczelni państwowych (7 miejsce). Ma też status uczelni badawczej.
 
Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to nowoczesny ośrodek akademicki, rozpoznawalny w kraju i na świecie. Od ponad 75 lat Uczelnia zapewnia wysoką jakość kształcenia we wszystkich zawodach medycznych i prowadzenie badań naukowych na najwyższym, światowym poziomie. Został wybrany do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Potwierdzeniem wiodącej roli w zakresie działalności naukowo-badawczej jest także wysoka pozycja GUMed w różnego rodzaju rankingach, plasujących Uczelnię w gronie jednostek, w których tworzy się wartościowe publikacje, chętnie cytowane w prestiżowych czasopismach. Jako jedna z kilku polskich uczelni GUMed jest rozpoznawalny w tzw. rankingu szanghajskim. Uczelnia intensywnie rozwija badania naukowe, czego dowodem są jej czołowe pozycje w rankingach oraz liczne wyróżnienia dla pracowników. W rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dziś Ministerstwa Edukacji i Nauki GUMed) oceniającego jakość działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych może pochwalić się prestiżową kategorią A+ przyznaną dla Wydziału Farmaceutycznego i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz kategorią A pozostałych Wydziałów (Wydział Lekarski, Wydział Nauk o Zdrowiu z IMMiT). Publikacje naukowców GUMed są jednymi z najczęściej cytowanych w prestiżowych czasopismach i wpływają na rozpoznawalność polskiej nauki na świecie. Znakomita kadra naukowa i nowoczesna infrastruktura pozwalają na specjalistyczną działalność naukową i kliniczną na najwyższym poziomie.  
GUMed to jeden z najlepszych uniwersytetów medycznych w Polsce, uczelnia z dynamicznie i coraz intensywniej rozwijającymi się w ostatnich latach badaniami o charakterze interdyscyplinarnym, często z istotnym udziałem współpracy międzynarodowej. Charakter międzynarodowy mają również wybrane projekty finansowane przez polskie instytucje, Narodowe Centrum Nauki oraz Fundację Nauki Polskiej.  
W ramach konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju bazy dydaktycznej, naukowej i klinicznej modernizacji doczekały się liczne pracownie badawcze i laboratoryjne, sale warsztatowe i dydaktyczne, jak również powstały sztandarowe obiekty GUMed – Centrum Symulacji Medycznej, Centrum Sportu oraz wchodzące w skład Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego budynki Centrum Medycyny Inwazyjnej i Nieinwazyjnej, które stanowią unikatowy w skali europejskiej kompleks medyczno-naukowy. Centrum Symulacji Medycznej wyposażone jest w najnowszej generacji fantomy, blok operacyjny oraz pracownię rzeczywistości wirtualnej. Tu studenci doskonalą praktyczne umiejętności zanim rozpoczną leczenie pacjentów. Gdański Uniwersytet Medyczny realizuje innowacyjny projekt Young Scientist Program (Młody Naukowiec), którego celem jest wsparcie studentów zainteresowanych rozwojem kompetencji osobistych i prowadzeniem prac o charakterze badawczym. Wysoko wykwalifikowana kadra, stale modernizowana infrastruktura oraz narzędzia diagnostyczne najnowszej generacji stwarzają doskonałe możliwości do tego, by w perspektywie najbliższych lat Gdański Uniwersytet Medyczny wzmocnił swoją pozycję uczelni badawczej. W Uczelni realizowanych jest wiele projektów krajowych i międzynarodowych. Poprzez transfer wiedzy do przemysłu i wzmacnianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelnia staje się coraz atrakcyjniejszym partnerem wspólnych inicjatyw badawczych. Potencjał naukowców w zakresie medycyny, biotechnologii czy nauk farmaceutycznych charakteryzuje się wysokim stopniem innowacyjności i dużym potencjałem komercyjnym. W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym dzięki środkom przekazanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) powstał ośrodek naukowy specjalizujący się w badaniach nad aberracjami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób.  
Podmioty lecznicze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego tj. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne i Centrum Medycyny Rodzinnej odnoszą znaczące sukcesy medyczne, szczególnie w zakresie wprowadzania nowatorskich metod diagnostyki i terapii. Są uznanymi ośrodkami, oferującymi niejednokrotnie unikatowe procedury medyczne, jak chociażby w chorobach rzadkich, udarach niedokrwiennych mózgu, onkologii, kardiologii, a także transplantologii, zwłaszcza w przeszczepach wielonarządowych. Nowe możliwości rozwoju, zwłaszcza w obszarze innowacyjnych badań klinicznych zawdzięczamy również Agencji Badań Medycznych. Gdański Uniwersytet Medyczny jest jednym z największych beneficjentów konkursów ABM wpierających akademickie badania kliniczne, pozyskując w ostatnich 2 latach blisko 200 mln zł na działalność badawczo-rozwojową. 
W najnowszym rankingu World’s Best Hospitals 2021 szpital kliniczny GUMed zajął 2 miejsce  kategorii „najlepszy szpital w Polsce”.  
Pod koniec 2020 r. Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański utworzyły Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita i zamierzają wspólnie budować pozycję Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą. Najważniejszym zadaniem Związku będzie jak najlepsze wykorzystanie zasobów i możliwości trzech uczelni, które mogłyby w przyszłości utworzyć jeden ośrodek akademicki. 
GUMed kształci ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest ponad 1000 studentów zagranicznych, co stanowi blisko 17 proc. wszystkich żaków w Uczelni. To także ponad połowa wszystkich obcokrajowców studiujących w Gdańsku. 
Wybitna kadra naukowa, ogromny potencjał badawczy i infrastrukturalny oraz najlepsi studenci to elementy stanowiące o obecnych i przyszłych sukcesach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.     

Najczęściej zadawane pytania

Czy trudno jest znaleźć pracę po studiach na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym?
Kształcenie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym stwarza solidne podstawy do dalszej pracy zawodowej. Absolwenci GUMed mają wysokie kwalifikacje, poparte rzetelną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi, co sprawia, że są pożądanymi pracownikami na rynku pracy.
Ile kosztuje pokój jednoosobowy w akademiku GUMed?
Miesięczny koszt wynajmu pokoju jednoosobowego z łazienką wynosi 1 200 zł. Jest to oferta adresowana dla studentów i doktorantów GUMed oraz uczestników Premedical Course. Z zakwaterowania w Domach Studenckich GUMed mogą skorzystać również goście spoza Uczelni. Cennik dostępny jest na stronie internetowej uczelni. Z uwagi na sytuację epidemiczną, do września 2020 r. wstrzymano wynajem pokoi gościnnych.
Na jakich wydziałach można podjąć studia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym?
Gdański Uniwersytet Medyczny oferuje studia na trzech Wydziałach: Wydziale Lekarskim, Wydziale Farmaceutycznym, Wydziale Nauki o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Ponadto kształcenie realizowane jest na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed.
Czy rejestracja online kandydatów na studia w GUMed jest obowiązkowa?
Tak. Rejestracja online kandydatów na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym jest obowiązkowa. Przyszły student musi najpierw założyć KONTO KANDYDATA, a następnie zalogować się i krok po kroku wypełniać formularz lub formularze rejestracyjne online na wybrane studia. Należy postępować zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie.
Jakie są terminy rekrutacji na studia w GUMed?
System rekrutacji online dla kandydatów na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2022/2023 zostanie uruchomiony od czerwca. Terminy, w jakich odbywa się rejestracja kandydatów na poszczególne kierunki studiów, są opublikowane na stronach Uczelni w dziale oferta edukacyjna.

Opinie (1)

pyton
Termin skorzystania z usługi: listopad 2020 

Rozporządzenia Rektora to chyba odzwierciedlenie tego co dzieje się w rządzie. Szczyt pandemii a on odblokowuje nauczanie zdalne. Teraz wchodzimy do szpitali a od stycznia na wykłady. Jak to rozumieć?

w kategorii

Szkoły wyższe

2.4
 • poziom nauczania:
  3
 • zajęcia dodatkowe:
  3
 • wyposażenie:
  2
 • przystępność cen:
  1
 • ocena ogólna:
  3