Inicjatywa Miasto

s...@inicjatywamiasto.pl pokaż
  • Zdjęcie 1/6 - Inicjatywa Miasto Gdańsk 4
  • Zdjęcie 2/6 - Inicjatywa Miasto Gdańsk 3
  • Zdjęcie 3/6 - Inicjatywa Miasto Gdańsk 2
  • Zdjęcie 4/6 - Inicjatywa Miasto Gdańsk +3 1
 

O nas

Organizacja pozarządowa której celem jest rozwój przestrzeni publicznych oraz pogłębianie współpracy między mieszkańcami, samorządem i podmiotami komercyjnymi. Główne pola aktywności stowarzyszenia to: partycypacja, konsultacje i negocjacje, regeneracja przestrzeni zdegradowanych, rewitalizacja oraz placemaking.