InnoBaltica Sp. z o.o.

InnoBaltica

Wybierz numer

58 712-99-00
i...@innobaltica.pl pokaż
Otwarte do 16:00 więcej
  • Zdjęcie 1/1 - InnoBaltica Gdańsk 4
 

O nas

Celem działalności spółki jest kreowanie i wdrażanie na terenie województwa pomorskiego innowacyjnych, przyjaznych środowisku rozwiązań wspierających zrównoważony transport zbiorowy oraz inne formy zrównoważonej mobilności
Realizacja celu polegać będzie w szczególności na: 
- wdrożeniu na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów, operatorów i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w publicznym transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej; 
- realizacji projektu pn.: „InterConnect” w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014 – 2020 – w zakresie zadań Województwa Pomorskiego;
- realizacji innych powierzonych przez udziałowców zadań. 

WIZJA
Ponad stu przewoźników, zróżnicowane taryfy i rozmaite ceny biletów za przejazdy autobusami, pociągami, trolejbusami i tramwajami – tak aktualnie wygląda sytuacja komunikacyjna na Pomorzu. Jednolity system  płatności za przejazdy oraz jednolity system informacji pasażerskiej ma to zmienić. I to już w 2023 roku. Taka jest wizja, jaką InnoBaltica planuje zrealizować.

MISJA
Program zmierzający do utworzenia jednolitego biletu na wszystkie środki transportu publicznego nie jest wyizolowanym działaniem ograniczonym do terenu województwa pomorskiego. Osadzony jest on w szerszym kontekście strategicznych planów nie tylko województwa i kraju, ale także Europy. Głównym celem jest stworzenie takich warunków rozwoju komunikacji publicznej, aby stała się ona podstawowym sposobem docierania do celu – przede wszystkim w zakresie codziennych dojazdów do pracy, szkoły czy na uczelnię. Głównym skutkiem takiego działania ma być ograniczenie negatywnego wpływu komunikacji na środowisko naturalne.