Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Inrem Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Inrem

Wybierz numer

58 302-99-23 502-358-192
i...@inrem.gda.pl pokaż
Zamknięte - otwarte od 7:00 więcej
 

O nas

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane INREM Sp. z o.o. oferuje swoje usługi od 1989r.
Działamy w branży gazowniczej, ciepłowniczej, kanalizacyjnej oraz wodociągowej. Zajmujemy się realizacją zadań inwestycyjnych, remontowych oraz nadzorem technicznym, kosztorysami i projektowaniem.

Wykonujemy:
•sieci i instalacje gazowe
•sieci i instalacje wodociągowe i c.o. 
•kanalizacja deszczowa i sanitarna
•horyzontalne przewierty sterowane rurami typu PE oraz rurami stalowymi od 40mm do 300mm.

Spółka INREM posiada:
•uprawnienia do wykonywania gazociągów, wodociągów, kanalizacji, ciepłociągów
z rur PE i stalowych (UDT, PSG, INIG), zatwierdzoną decyzję środowiskową programu gospodarki odpadami, System Zażądania Jakości ISO 9001:2008,
•wyspecjalizowaną kadrę techniczną zarejestrowaną w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz doświadczony zespół fachowców,
•niezbędne zaplecze sprzętowe oraz warsztatowe,
•duże doświadczenie realizatorskie poparte referencjami w wykonawstwie tego rodzaju robót
i koordynowaniu ich z innymi wykonawcami.

"P.I.B. INREM Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Tytuł projektu : Wprowadzenie innowacyjnych technologii przewiertów sterowanych z wykorzystaniem wiertnicy horyzontalnej w Przedsiębiorstwie Inżynieryjno-Budowlanym INREM Sp. z o. o.".