Bazylika Św. Mikołaja

Bazylika Św. Mikołaja

Wybierz numer

58 301-35-77
g...@dominikanie.pl pokaż
  • Zdjęcie 1/1 - Bazylika Św. Mikołaja Gdańsk 4
 

TV Filmy

Zwiedzanie Kościoła Świętego Mikołaja
10634

Zwiedzanie Kościoła Świętego Mikołaja

O nas

Msze Święte:
w niedziele: 8. 00, 10.00, 11.30, 16.00, 19:00, 21.00
w dni powszednie: 8. 00, 12. 00, 19:00
Nabożeństwo różańcowe w dni powszednie: 11: 30
Przy kościele żyje i pracuje dziewięciu dominikanów, którzy prowadzą bardzo różnorodną działalność duszpasterską skupiając wokół Bazyliki duże środowisk gdańskich wiernych.

Od prawie sześćdziesięciu lat działa tu Duszpasterstwo Akademickie "Górka". Do nieco młodszych ludzi skierowane są propozycje Duszpasterstwo Młodzieży "Katamaran". Prowadzone jest także Duszpasterstwo Postakademickie oraz inne wspólnoty.
Organizowana jest także działalność charytatywna: regularne posiłki dla ubogich wydaje Kuchnia św. Mikołaja, potrzebujący zapraszani są także na Wigilię oraz Śniadanie Wielkanocne.

Kościół św. Mikołaja oo. Dominikanów w Gdańsku to miejsce niezwykłe. Jest on najstarszą świątynią w tym mieście, a tym samym jednym z najważniejszych świadków jego pięknej i dramatycznej historii. Świadkiem tym bardziej wiarygodnym, że ocalałym z zawieruchy ostatniej wojny. Gromadzone przez wieki elementy wyposażenia nadają mu niepowtarzalną atmosferę.

Historia:
Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja to jedna z najstarszych świątyń Gdańska. Jego historia rozpoczyna się w XII w. Został on zbudowany na skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków handlowych: starożytnej drogi kupców (via mercatorum) i traktu wiodącego z gdańskiego zamku do książęcych posiadłości na Pomorzu. Kościół od początku służył zarówno ludności miejscowej, jak i przybywającym tu licznie ze wszystkich stron świata kupcom i żeglarzom (św. Mikołaj był w średniowieczu właśnie ich patronem).

22 stycznia 1227 r. książę pomorski Świętopełk przekazał kościół braciom Dominikanom dopiero co przybyłym na tereny Polski. Natychmiast rozpoczęli oni intensywną działalność duszpasterską zarówno na terenie miasta, jak i w pobliskich Prusach. Przy rozbudowanym kościele powstał klasztor, w którym wkrótce mieszkało już prawie dwustu braci.

Przejście Gdańska pod panowanie Krzyżaków w 1308 r. to początek nowego rozdziału w historii kościoła św. Mikołaja. Dla intensywnie rozwijającego się i coraz bogatszego miasta dotychczaswowa świątynia okazała się zbyt mała. Dominikanie obok starego zbudowali więc nowy kościół - zachowany do dziś. (Pozostałości pierwotnego romańskiego założenia znajdują się pod halą targową.) Swoją kaplicę ufundowali w nim rycerze zakonu krzyżackiego (zachowała się płyta grobowa jednego z nich - pochodzącego z Turyngii - Kaspra Wulfsteina).

Najbardziej dramatycznym okresem w historii kościoła było XVI stulecie - wiek reformacji. Kościół kilkakrotnie był niszczony i plądrowany podczas tumultów. Zakonnicy zostali wypędzeni z klasztoru, kilku z nich straciło życie... W 1578 r. powrócili do klasztoru i przejęli opiekę duszpasterską nad katolicką ludnością coraz bardziej protestanckiego Gdańska. Od tego momentu ponownie rozpoczyna się okres świetności "Mikołaja". W murach klasztoru mieszka coraz więcej zakonników, kwitnie życie intelektualne i kaznodziejstwo, kościół otrzymuje nowe, wspaniałe wyposażenie (główny ołtarz, stalle, ambonę, organy...). Potwierdzeniem znaczenia świątyni były regularne wizyty kolejnych królów Polski przy okazji ich pobytów w Gdańsku.

Kres świetności klasztoru (i całego Gdańska) przyniosły rozbiory Polski, a następnie wojny napoleońskie. W 1813 r. wskutek rosyjskiego ostrzału miasta klasztor całkowicie spłonął. Dwadzieścia lat później Dominikanie zostali zmuszeni do opuszczenia miasta, a zrujnowane zabudowania klasztorne ostatecznie wyburzono. Przy kościele powstała wówczas parafia katolicka (jedna z czterech w ówczesnym Gdańsku). Jej proboszczami do wybuchu II wojny światowej byli wyłącznie Niemcy, choć ich nazwiska (Maćkowski, Bruski) świadczą o polskich korzeniach. Ich wikariuszami natomiast bywali rodowici Polacy. Niemal do samego wybuchu II wojny światowej były w kościele odprawiane obok niemieckich także polskie nabożeństwa. Rok 1945 okazał się katastrofalnym dla Gdańska - miasto uległo zniszczeniu w 90 %, dotychczas zamieszkująca je ludność została wygnana... W gruzach legły w zasadzie wszystkie, oprócz jednego, kościoły Śródmieścia. Tym jedynym ocalałym był właśnie kościół św. Mikołaja. (Jedna z opowieści głosi, iż został on oszczędzony przez palących Gdańsk radzieckich żołnierzy ze względu na postać św. Mikołaja, otaczanego przez prawosławnych Rosjan szczególną czcią.)

W kwietniu 1945 r. znowu pojawili się w Gdańsku (po 112 latach przerwy) i zamieszkali przy swoim dawnym kościele bracia Dominikanie. Przybyli tu głównie z opuszczanego przez Polaków Lwowa - przywieźli stamtąd średniowieczną ikonę Matki Bożej Zwycięskiej, patronki tego miasta (do dzisiaj znajduje się ona w kościele).
W Gdańsku Dominikanie zajęli się pracą duszpasterską pośród coraz liczniej przybywającej do miasta ludności polskiej. Parafia, którą otrzymali, obejmowała znaczną część miasta. Z czasem, w miarę powstawania nowych parafii, zakonnicy mogli oddać się też innym rodzajom posługi duszpasterskiej bardziej związanymi z ich charyzmatem.

Msze:
w niedziele: 8. 00, 10.00, 11.30, 16.00, 19:00, 21.00
w dni powszednie: 8. 00, 12. 00, 19:00

Spowiedź
niedziele - 15 min przed każdą mszą św. do ostatniego penitenta
dni powszednie: od 11:30 do ostatniego penitenta i od 17:30 do 19:30

Różaniec
dni powszednie: 11:30

Adoracja: dni powszednie od 17:30 do 18:50.

Kancelaria parafialna:
wtorki 16:00 do 18:00
soboty 9:30 do 11:30
(w sierpniu kancelaria otwarta jest tylko we wtorki)

Oceny (1)

Marek
Termin usługi: grudzień 2023

Ok, dobra atmosfera i modlitwa

Zabytki

5.7