Muzeum Poczty Polskiej, oddział Muzeum Gdańska

Muzeum Poczty Polskiej, oddział Muzeum Gdańska

Wybierz numer

514-222-205
k...@muzuemgdansk.pl pokaż
Otwarte do 18:00 więcej
  • Zdjęcie 1/1 - Muzeum Poczty Polskiej, oddział Muzeum Gdańska Gdańsk 4
 

TV Filmy

Nowa wystawa w Muzeum Poczty Polskiej 4620

Nowa wystawa w Muzeum Poczty Polskiej

Imprezy

O nas

Muzeum Poczty i Telekomunikacji Oddział w Gdańsku powstało w 40-rocznicę napaści hitlerowskiej na Polskę w dniu 1 września 1979 roku.
W roku 1956 otwarto we Wrocławiu Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Była to w tym czasie jedyna placówka w Polsce, która zajmowała się gromadzeniem zabytków dotyczących historii poczty, a także zbieraniem pamiątek związanych z obroną Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku.

1 września 1979 roku otwarto w Gdańsku oddział wrocławskiego muzeum. Oddział ten został utworzony w historycznym gmachu Poczty Polskiej, a inicjatorem jego powstania było Ministerstwo Łączności w porozumieniu z Radą Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa oraz władz województwa gdańskiego.

Podczas uroczystości otwarcia oddziału Muzeum Poczty Polskiej odsłonięto pomnik i epitafium poświęcone Obrońcom Poczty Polskiej. Głównym projektantem monumentu był doc. dr Wincenty Kućma, rzeźbiarz z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, zaś projektantami epitafium byli Maria i Zygfryd Korpalscy z Gdańska.

W 1990 roku powstało Koło Rodzin Byłych Pracowników Poczty Polskiej w Gdańsku. Przewodniczącą Koła jest pani Henryka Flisykowska-Kledzik, córka zastępcy dowódcy obrony Poczty Polskiej. Siedziba Koła znajduje się w Muzeum Poczty Polskiej.

Koło Rodzin, Muzeum Poczty Polskiej oraz Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu podejmowały starania o rehabilitację Obrońców Poczty Polskiej, których sąd polowy III Rzeszy uznał za bandytów i skazał na karę śmierci. Senat RP uchwałą z dnia 5 czerwca 1997 roku oddał hołd gdańskim pocztowcom, uznając ich heroiczny czyn. 25 maja 1998 roku niemiecki parlament uchwalił ustawę, która unieważniła wszystkie nazistowskie wyroki wobec osób, które nie były pospolitymi kryminalistami. Dało to podstawę Sądowi Krajowemu w Lubece do zrehabilitowania polskich pocztowców.

Rodziny pocztowców podkreślają, że rewizja wyroków nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc niemieckiego pisarza Dietera Schenka. Został on za swe zasługi kilkakrotnie odznaczony, przyznano mu też tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.

Godziny otwarcia i ceny biletów.

Obiekt prezentowany w Przewodniku po Trójmieście