Oddział Rehabilitacyjny dla dzieci Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko

 

O nas

Warunkiem wpisu na listę pacjentów oczekujących na przyjecie jest posiadanie skierowania do Oddziału Rehabilitacji dla Dzieci wystawionego przez lekarza POZ lub lekarza specjalisty.

Na podstawie posiadanego skierowania pacjent rejestruje się:
- osobiście w Izbie przyjęć Oddziału mieszczącej się w Sopocie przy ul. 23 Marca 93 lub
- telefonicznie pod numerem (58) 522-67-91
W wyznaczonym dniu pacjent zgłasza sie na Izbe przyjęć o godzinie 8:00.