Specjalistyczne centrum języka angielskiego - Specialize your English

Specjalistyczne centrum języka angielskiego

Wybierz numer

500-052-211
o...@kowalska.com.pl pokaż
Zamknięte - otwarte od 14:00 więcej
Działalność on-line 
  • Zdjęcie 1/12 - Specjalistyczne centrum języka angielskiego Sopot 4
  • Zdjęcie 2/12 - Specjalistyczne centrum języka angielskiego Sopot 3
  • Zdjęcie 3/12 - Specjalistyczne centrum języka angielskiego Sopot 2
  • Zdjęcie 4/12 - Specjalistyczne centrum języka angielskiego Sopot +9 1
 

TV Filmy

Specjalistyczne centrum języka angielskiego 937

Specjalistyczne centrum języka angielskiego

Artykuły o nas

O nas

Podnosimy kompetencje językowe w ramach określonych branż. Uczymy języka w kontekście. Kształtujemy nowe umiejętności i przełamujemy bariery w komunikacji ustnej i pisemnej. Nasze autorskie kursy i doświadczenie w nauczaniu języka obcego branżowego w kraju i za granicą idą w parze z wymogami środowiska biznesowego, finansowego, prawniczego i medycznego. Pracujemy w systemie 4 modułów, uzupełnionych dodatkowymi zajęciami/warsztatami electives, które służą jeszcze większej specjalizacji językowej w danej dziedzinie.

Wąska specjalizacja językowa
Rozwijamy kompetencje językowe przedstawicieli środowiska biznesowego, finansowego, prawniczego i medycznego. Skupiamy się na określonych branżach lub zawodach. Uczymy języka w kontekście już od podstaw.

Autorski podręcznik
Jako jedyna szkoła językowa posiadamy własny kompleksowy podręcznik English for business Professionals (C.H. Beck) do nauki języka angielskiego branżowego, zawierający elementy biznesu, finansów, prawa, HR, IT, marketingu oraz spedycji.

Kadra lektorska
Nasi lektorzy to angliści, metodycy i specjaliści w swojej dziedzinie z wieloletnią praktyką w kraju i za granicą oraz native speakerzy z przygotowaniem do nauczania. Nasze kursy to efekt pracy zespołu z pasją do nauczania języków obcych.

Precyzyjny cel
Naszym celem jest osiągnięcie przez naszych kursantów poprawności i płynności językowej, umożliwiającej swobodną komunikację ustną i pisemną w danej branży czy zawodzie. Wierzymy, że kompetencje językowe przekładają się na sukces zawodowy.

NASZE KURSY:

Business English
– kompleksowy kurs terminologiczno-konwersacyjny Business English podzielony na 15 modułów tematycznych, obejmujących kluczowe zagadnienia biznesowe,
np. kariera i rozwój zawodowy, profil firmy i jej otoczenie biznesowe, finanse osobiste i
finanse firmy, dokumenty aplikacyjne, umowa o pracę, podróże służbowe, obsługa klienta,
nawiązywanie relacji biznesowych, udział w spotkaniach biznesowych, etc.

Legal English TOLES – kurs przygotowujący do egzaminu TOLES (jako autoryzowane centrum egzaminacyjne Global Legal English przeprowadzamy egzaminy TOLES w naszej siedzibie.)

Legal English basic – kurs języka angielskiego prawniczego od podstaw, pozwalający
przekrojowo opanować terminologię i struktury leksykalne z zakresu kluczowych gałęzi
prawa i umiejętność komunikacji ustnej/pisemnej.

Legal English inter – kurs języka angielskiego prawniczego, który składa się z dwóch
modułów: intensywna powtórka podstaw Legal English i rozszerzenie treści o terminologię
i struktury leksykalne wykorzystywane w pracy zawodowej prawnika.

English for Logistics – kurs dedykowany osobom pracującym w szeroko pojętej spedycji
międzynarodowej, które na co dzień wykorzystują język angielski jako narzędzie pracy
w komunikacji ustnej i pisemnej.

Financial English – kurs języka angielskiego finansowo-księgowego dla osób
pracujących w korporacjach międzynarodowych na stanowiskach związanych z finansami
lub księgowością, pozwalający opanować terminologię/struktury z tego zakresu
przydatne w komunikacji ustnej i pisemnej.

HR English – kurs dedykowany osobom pracującym w branży HR, które na co dzień
potrzebują języka angielskiego do komunikacji ustnej w czasie spotkań czy prezentacji biznesowych oraz do komunikacji pisemnej z podmiotami anglojęzycznymi.

Medical English – kurs profilowany w oparciu o specyfikę pracy lekarzy oraz
stomatologów, którzy potrzebują terminologii medycznej do komunikacji z pacjentem czy
wyjazdów służbowych oraz do prowadzenia korespondencji mailowej