Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

Wybierz numer

58 557-53-41
a...@spoa.org.pl pokaż
Zamknięte - otwarte od 9:00 więcej
  • Zdjęcie 1/4 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Gdańsk 4
  • Zdjęcie 2/4 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Gdańsk 3
  • Zdjęcie 3/4 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Gdańsk 2
  • Zdjęcie 4/4 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Gdańsk 1
 

O nas

Celem działań Stowarzyszenia jest zorganizowanie systemu pomocy dla osób z autyzmem od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały. Ich efektem jest powstanie w Trójmieście placówek terapeutyczno - edukacyjnych.
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego KRS 000011263430 lat działamy na rzecz osób z autyzmem, obejmując codziennie specjalistyczną terapią 400 osób. Ponad 19000 godzin terapii miesięcznie realizuje 150 zaangażowanych terapeutów, asystentów i opiekunów. Prowadzimy 3 placówki dzienne: Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku i Gdyni oraz Specjalistyczny Dom Samopomocy dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku, w których dorosłe osoby z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną korzystają z codziennej terapii oraz aktywizacji zawodowej i społecznej. Dzięki tym placówkom nasi podopieczni mają swój drugi dom, a rodziny szansę na wykonywanie pracy zawodowej i odpoczynek od ciągłej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.
Zbudowaliśmy dom stałego pobytu - Wspólnotę Domową dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego, w której w przyszłości pod opieką terapeutów zamieszka kilkanaście osób uczestniczących obecnie w treningach mieszkalnictwa. Dajemy im w ten sposób perspektywę godnego, aktywnego życia, którego nie zapewniają będące jedyną ofertą państwa, duże domy pomocy społecznej. Uczestniczymy w pracach na rzecz powstawania tego typu placówek w całym kraju. Zmieniamy świat osób z autyzmem.