Uniwersytet Morski

adres
81-225 Gdynia, Morska 81-87
 
Inne oddziały:
telefon
58 558-64-42
e-mail
p...@umg.edu.pl pokaż
www
https://umg.edu.pl
messenger
/Uniwersytet.Morski.w.Gdyni
instagram
/uniwersytetmorskigdynia

Imprezy

O nas

Uniwersytet Morski jest uczelnią kształcącą przyszłych oficerów marynarki handlowej, wysoko kwalifikowanych specjalistów w zakresie eksploatacji statków, portów, zarządzania systemem transportowym oraz innych specjalistów dla gospodarki morskiej.

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Ponadto umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych.

Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą Uczelni jest to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno morskich, jak i lądowych. 

Obecnie Uniwersytet Morski w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, w ramach których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo – dydaktyczną na 9 kierunkach studiów.

Od października 2018 Wydział Elektryczny uruchomił studia I stopnia na kierunku Informatyka w specjalnościach: Aplikacje Internetu Rzeczy, Aplikacje Internetowe i Mobilne. Zmiany w ofercie edukacyjnej wprowadził również Wydział Nawigacyjny, który otworzył nowe specjalności na studiach II stopnia na kierunku Nawigacja, a są to specjalności: Administrowanie Polską Strefą Ekonomiczną, Eksploatacja Zbiornikowców, Morskie Systemy Informacyjne, Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne. Ponadto Wydział Nawigacyjny otworzył nową specjalność na studiach II stopnia na kierunku Transport: Zarządzanie Infrastrukturą i Środkami Transportu Śródlądowego. Profil kształcenia na tej specjalności ukierunkowany będzie na elementy związane z bezpieczeństwem i inżynierią ruchu śródlądowego, zarządzaniem istniejącą i rozbudową infrastruktury transportu śródlądowego.

Kolejny z Wydziałów, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa również otworzył nowe specjalności na studiach II stopnia. Na kierunku Innowacyjna Gospodarka jest to specjalność: Menedżer Innowacji, a na kierunku Towaroznawstwo: Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami. 

Osoby zainteresowane studiami podyplomowymi mogą skorzystać z oferty Wydziału Nawigacyjnego, który prowadzi studia podyplomowe: Systemy Informacji Przestrzennej w Nawigacji Morskiej, Modern Ship Management oraz z oferty Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa: Logistyka i Transport Międzynarodowy, Usługi Żywieniowe i Dietetyka oraz Rzeczoznawstwo i Kontrola Jakości.

Uniwersytet Morski w Gdyni jest armatorem dwóch jednostek szkoleniowych: sławnego na całym świecie żaglowca „Dar Młodzieży” i nowoczesnego statku badawczo – szkoleniowego „Horyzont II”. Na statkach tych studenci wydziałów: Elektrycznego, Mechanicznego i Nawigacyjnego odbywają praktyki morskie.
 

Zdjęcia

wyznacz trasę » przejdź do pełnej mapy »

Co nowego

  • pin
    Zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego kierunku studiów? Zapraszamy na Dzień Otwarty Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - online! Już 22 maja 2020 r.
  • pin
    Zapraszamy na wydarzenie Dziewczyny na Politechniki online! Morze dla Dziewczyn! 23.04.2020 r.