Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wybierz numer

58 769-08-00
r...@wsz.pl pokaż
Otwarte do 17:00 więcej
  • Zdjęcie 1/50 - Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku Gdańsk 4
  • Zdjęcie 2/50 - Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku Gdańsk 3
  • Zdjęcie 3/50 - Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku Gdańsk 2
  • Zdjęcie 4/50 - Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku Gdańsk +47 1
 

TV Filmy

38

Wyższa Szkoła Zdrowia

O nas

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to uczelnia z 25 letnim doświadczeniem, która kształci specjalistów z zakresu dietetyki, kosmetologii, fizjoterapii, pielęgniarstwa, psychologii oraz zdrowia publicznego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Uczelnię wyróżnia innowacyjność działania, ukierunkowanie na rozwój, a także ciągłe dążenie dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Przewagę konkurencyjną uczelni stanowi wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia kadra dydaktyczna składająca się z wybitnych specjalistów i ekspertów w tym lekarzy i praktyków oraz profesjonalnie wyposażone pracowanie specjalistyczne. Uczelnia coraz silniej identyfikowana jest jako centrum kształcenia wykwalifikowanych specjalistów z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Kluczowym aspektem w realizacji programu studiów jest praktyka. Dzięki takiemu podejściu uczelnia ma pewność, że absolwenci opuszczając mury Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku będą godnie i z pełnym profesjonalizmem kontynuować swoją karierę zawodową i nieść pomoc innym.
Wysoka jakość kształcenia, bogate doświadczenie, kadra dydaktyczna składająca się z wybitnego zespołu lekarzy, specjalistów, ekspertów, konsultantów z obszaru nauk o zdrowiu a także własne profesjonalnie wyposażone pracownie sprawiają , że Wyższa Szkoła Zdrowia jest bardzo ważnym ośrodkiem kształcenia fizjoterapeutów, dietetyków, kosmetologów, pielęgniarek i pielęgniarzy, psychologów czy specjalistów zdrowia publicznego.  Uczelnia dba o doskonałą organizację procesu kształcenia, umożliwiając dostęp do najlepszego źródła wiedzy praktycznej – studenci obowiązkowo odbywają zajęcia kliniczne w szpitalach. Studia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku umożliwiają studentom, poza zdobyciem wykształcenia, rozwój na wielu dodatkowych płaszczyznach, a także udział w interesujących projektach, które niejednokrotnie stanowią wstęp do przyszłej ścieżki zawodowej. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to Uczelnia innowacyjna, która zawsze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich interesariuszy. Obserwując postęp technologiczny i wynikające z niego zmiany, wie jak istotne jest to, aby nieustannie aktualizować wiedzę, poszerzać kompetencję i rozwijać się zarówno jako zespół jak i również jako instytucja. Dlatego, z uwagi na potrzeby szczególnie młodych ludzi, dla których cyfryzacja jest procesem wszechobecnym, zdecydowała się na wdrożenie innowacyjnych form kształcenia. Platforma edukacyjna Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku to projekt, którego celem jest umożliwienie uczestnikom bezpłatnego i nielimitowanego dostępu do serii branżowych kursów i szkoleń. Nauka i testy odbywają się online. Każdy z użytkowników po ukończonym szkoleniu otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Każdy kurs składa się ze szkolenia w formie nagrania wideo oraz materiałów uzupełniających tzw. e-booków. Szkolenia opublikowane na platformie edukacyjnej WSZ to efekt współpracy uznanych zarówno w Polsce jak i zagranicą, ekspertów. W skład wyselekcjonowanej kadry specjalistów zaproszonych do udziału w projekcie znaleźli się lekarze, praktycy, wykładowcy akademicy i inni eksperci z obszaru nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Użytkownicy mają możliwość skorzystania ze szkoleń z obszarów, które wzbudzają największe zainteresowanie i są najistotniejsze z perspektywy wybranego kierunku studiów. Wśród nich znalazły się takie kategorie jak: fizjoterapia kliniczna, kosmetologia praktyczna, anatomia, biochemia, fizjologia, genetyka, pierwsza pomoc, propedeutyka zdrowia, żywienie człowieka, opieka pielęgniarska. Dostęp do platformy pozwala zarówno studentom jak i maturzystom nie tylko na rozwój zainteresowań i zgłębienie wiedzy, ale także zapewnia lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy poprzez udokumentowaną uzyskanymi certyfikatami, wiedzę. Ponadto studenci mają możliwość realizowania swoich zainteresowań poprzez udział między innymi w następujących projektach:
-Projekt „Praktycznie dla zdrowia” – rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia (POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00) realizowany w okresie od 01.04.2019 r. do 30.10.2022 r. dzięki, któremu uczelnia powołała do istnienia Akademickie Centrum Zdrowia, gdzie studenci w sposób praktyczny wykorzystują zdobytą wiedzę, poprzez dodatkowe szkolenia, warsztaty i projekty.
-Studenckie Koła Naukowe – celem organizacji jest zrzeszanie studentów dążących do rozwijania zainteresowań, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych w ramach studiowanego kierunku.
-Akademicki Związek Sportowy – skupia studentów, którzy trenują lub osiągają sukcesy w wybranej dyscyplinie sportowej.
-Certyfikowane kursy i szkolenia oraz specjalistyczne pokazy – cyklicznie organizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów z wiodącymi markami z branży zdrowia i Beauty, które stanowią atrakcyjną możliwość poszerzenia wiedzy. Udział w większości z oferowanych kursów i szkoleń potwierdzany jest wydaniem certyfikatu. W ofercie uczelni dostępna jest również bogata oferta dodatkowych, płatnych kursów i szkoleń skierowanych nie tylko do studentów, ale także osób spoza społeczności akademickiej, które pragną rozwinąć swoją wiedzę lub nabyć nowe umiejętności. Regularnie organizowane są szkolenia z zakresu m.in.: masażu klasycznego I i II stopnia, masażu KOBIDO, masażu tkanek głębokich, jogi twarzy, psychodietetyki, różnych form makijażu, przedłużania rzęs, a także stylizacji paznokci metodą hybrydową i żelową i innych. Oferta kursów i szkoleń jest nieustannie aktualizowana i dostosowywana do aktualnie obowiązujących trendów. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców – praktyków. Udział w każdym z kursów potwierdzany jest wydaniem certyfikatu.
-Spotkania z przedstawicielami firm branżowych – uczelnia podejmuje liczne współprace z przedstawicielami firm działających w obszarze około medycznym, dzięki którym studenci mają okazję gościć w ramach realizowanych zajęć osoby, które poprzez swoje osiągnięcia i wieloletnią praktykę mogą dzielić się obszerną wiedzą i doświadczeniem.
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku w swojej działalności może pochwalić się również współpracą z licznymi placówkami medycznymi, szpitalami, placówkami oświatowymi, fundacjami, poradniami i gabinetami specjalistycznymi, a także przedsiębiorstwami związanymi z branżą zdrowia. Relacje z partnerami zawodowymi umożliwiają studentom uczelni realizacje praktyk zawodowych w renomowanych i cenionych placówkach na obszarze Pomorza, co stanowi cenne doświadczenie zawodowe dla osób wchodzących wkrótce na rynek pracy. Uczelnia dysponuje również liczną bazą placówek nie tylko na terenie całego kraju, ale także za granicą co sprawia, że studenci mogą realizować program na najwyższym poziomie.
Ważnym aspektem funkcjonowania uczelni jest także organizacja wydarzeń mających na celu rozwój profilaktyki i promocję zdrowia. Spośród najważniejszych inicjatyw i projektów warto wymienić cyklicznie i od wielu lat organizowane, Wiosenne i Jesienne Spotkania ze Zdrowiem oraz ważne, naukowe i popularnonaukowe święto –Światowy Dzień Zdrowia, a także wieczorne spotkania z ekspertami. Wydarzenia są okazją zarówno dla studentów jak i interesariuszy zewnętrznych do wysłuchania prelekcji ekspertów, spotkania z przedstawicielami firm z branży około medycznej i udziału w ciekawych warsztatach. Dodatkowo uczelnia realizuje szereg inicjatyw, zawsze otwartych i bezpłatnych dla wszystkich naszych interesariuszy, w których aktywnie uczestniczą przedstawiciele Rady Pracodawców i otoczenia społeczno-gospodarczego, a przede wszystkim młodzież, kandydaci na studia, studenci i mieszkańcy Trójmiasta. Uczelnia jest organizatorem licznych konferencji na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacje oraz popularne trendy w kosmetologii medycznej”, II Ogólnopolska Konferencja naukowa „Fizjoterapia Ortopedyczna”, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Trychologia holistyczna”, która okazała się największym dotychczas wydarzeniem poświęconym trychologii w Polsce, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacje biotechnologiczne w branży trychologicznej.” Aktywność Uczelni jest dostrzegana i doceniana przez wiele organizacji i instytucji, czego wyrazem są liczne zaproszenia do współpracy w tym m.in.: organizacja Konferencji Naukowej URODA SCIENCE, podczas Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA 2022 jak i wystąpienie w roli partnera podczas Międzynarodowych Targów Turystyki Medycznej i Profilaktyki Zdrowotnej Curatio.
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku regularnie włącza się również do udziału w wielu wydarzeniach zewnętrznych o charakterze charytatywnym lub mającym na celu promowanie profilaktyki i ochrony zdrowia. Za swoje działania uczelnia niejednokrotnie nagradzana była w różnego rodzaju plebiscytach i konkursach. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku uzyskała kilkukrotnie prestiżowy certyfikat akredytacyjny na polskim rynku szkolnictwa wyższego – Certyfikat i Znak Jakości “Studia z przyszłością”. Certyfikatem wyróżnione zostały jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Ponadto uczelnia została uhonorowana tytułem LIDERA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na kierunku FIZJOTERAPIA. To niezwykłe wyróżnienie, to powód do wielkiej dumy, a także satysfakcji z codziennie podejmowanych wyzwań i starań. Każde dodatkowe wyróżnienie umacnia w przekonaniu, jak silną i stabilną pozycję na rynku uczelnia osiągnęła. Konkurs „Studia z przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków na polskich uczelniach realizowanych według programów dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. Warto podkreślić, że Certyfikat i Znak Jakości “Studia z przyszłością” w roku 2023 otrzymały również studia podyplomowe - Trychologia kosmetologiczna. Od 2021 roku uczelnia corocznie uzyskuje wysoką pozycję w plebiscycie edukacyjnym w kategorii Uczelnia Roku w województwie pomorskim. Niezwykłym wyróżnieniem oraz zaskoczeniem była otrzymana w 2022 roku nagroda Smart Metropolii. Nagrody przyznawane są osobom, firmom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla budowania i promowania idei metropolii.
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku została również doceniona jako uczelnia wspierająca młodych w wyniku czego od 2022 roku dołączyła do projektu Trójmiejskiej Mapy Akademickiej. To największy projekt edukacyjny w Polsce, który co roku wspiera maturzystów i studentów w kształtowaniu ścieżki nauki, edukacji i kariery objęty patronatem Ministra Edukacji i Nauki. To jedne z wielu przykładów uhonorowania Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku za wieloletnie starania, rozwój i zaangażowania w różnego rodzaju działania.
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest również posiadaczem Karty Uczelni Erasmus (ECHE), która uprawnia do korzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na organizację wymian międzyinstytucjonalnych w ramach Programu Erasmus+, w tym m.in.: mobilności studentów i nauczycieli akademickich. Dzięki programowi studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i praktyki zawodowe. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest również członkiem organizacji European Network of Physiotherapy in Higher Education (Europejska Sieć Fizjoterapii w Szkolnictwie Wyższym została założona w Holandii i jest jedną z wiodących organizacji fizjoterapeutycznych w Europie), członkiem organizacji międzynarodowej SPA Industry Association (Stowarzyszenie Branży Spa), a także partnerem Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy i członkiem Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.
Jako dodatkowe wsparcie dla studentów Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku oferuje również atrakcyjny program stypendialny. Na wsparcie finansowe mogą liczyć studenci, którzy odnoszą sukcesy. Stypendium Rektora przysługuje za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe. Na pomoc mogą liczyć również studenci w trudnej sytuacji finansowej. W myśl aby uczelnia nie była wyłącznie miejscem do nauki, ale także miejscem relaksu i spotkań z przyjaciółmi powstała lenia strefa relaksu, która umożliwia studentom przyjemne spędzenie czasu między zajęciami. Znaczącym atutem jest także nadzwyczaj dogodna lokalizacja siedziby uczelni, która mieści się w dzielnicy Żabianka – doskonalone skomunikowanej części Gdańska. Bliskość linii tramwajowych, przystanków, a przede wszystkim stacji SKM oraz PKP umożliwia szybki dojazd studentom z odległych części miasta, jak i innych miejscowości. Ponadto, uczelnia znajduje się w niedalekiej odległości od plaży oraz otaczających ją terenów zielonych, co niejednokrotnie wykorzystywane jest przez prowadzących podczas realizacji zajęć sportowych na świeżym powietrzu.
Warto podkreślić, że uczelnia realizuje projekt realizuje projekt nr POWR.03.05.00-00-A041/21 „Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku dostępna dla wszystkich", współfinansowany przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem jest zapewnienie dostępności studentom z niepełnosprawnością poprzez przeprowadzenie zmian organizacyjnych, zwiększenie dostępności architektonicznej i technologicznej oraz podniesienie kompetencji pracowników. Projekt zakłada podniesienie kompetencji 40 osobom kadry uczelni, w tym 25 kobietom, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.10.2023 r. W ramach ww. projektu realizowane są następujące zadania: poprawa dostępności w obszarze struktury organizacyjnej i procedur, poprawa dostępności w obszarze architektury i technologii wspierających; poprawa dostępności w obszarze wsparcia edukacyjnego; szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności. W ramach projektu uczelnia została doposażona w nowoczesne sprzęty takie jak: ekrany multimedialne, mapy interaktywne, pętle indukcyjną, stanowisko obsługi osób głuchych z dedykowanym telefonem, krzesła ewakuacyjne i inne.
Rozwój infrastruktury - dla zapewnienia odpowiednich warunków oraz komfortu podczas nauki i pracy, uczelnia oddała do dyspozycji nowe sale oraz pracownie specjalistyczne zlokalizowane w nowoczesnym obiekcie nieopodal siedziby głównej WSZ. Nowoczesna infrastruktura oraz bliskość obiektu sprawiły, że nowy kampus idealnie wpasował się w potrzeby związane z rozbudową siedziby Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Wysokie standardy kształcenia uczelnia zapewnia również poprzez nieustanną modernizację istniejących pracowni, regularny zakup nowego sprzętu, a także zapewnienie materiałów dydaktycznych zgodnych z sugestiami prowadzących zajęciach. Nieustanny rozwój, potrzeba doskonalenia, wychodzenia naprzeciw zmieniającemu się otoczeniu – to cele jakie od zawsze towarzyszyły Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, opierając się na nich, a także na wieloletnim doświadczeniu, wybitnej kadrze specjalistów i wysokiej jakości kształcenia, uczelnia stała się jedną z najlepiej rozwijających się uczelni w rejonie. Ta stabilna pozycja to gwarancja dobrego wyboru.
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku – Otwieramy Nowe Możliwości.

OFERTA KSZTAŁCENIA:
Studia I stopnia (licencjackie)
- Dietetyka - forma stacjonarna i niestacjonarna - 9 lat doświadczenia!
- Kosmetologia - forma stacjonarna i niestacjonarna - 14 lat doświadczenia!
- Zdrowie publiczne - forma stacjonarna i niestacjonarna
- Pielęgniarstwo - forma stacjonarna i stacjonarna weekendowa

Studia II stopnia (magisterskie):
- Dietetyka - forma stacjonarna i niestacjonarna
Ścieżki kształcenia: psychodietetyka z elementami medycyny i stylu życia, dietetyka kliniczna, dietetyka sportowa
- Kosmetologia - forma stacjonarna i niestacjonarna
Ścieżki kształcenia: kosmetologia w onkologii, kosmetologia anti-aging, odnowa biologiczna, podologia, trychologia kosmetologiczna.

Studia jednolite magisterskie:
- Psychologia - NOWOŚĆ! - forma stacjonarna i niestacjonarna
Ścieżki kształcenia: psychologia kliniczna, psychoterapia, neuropsychologia.
- Fizjoterapia* - forma stacjonarna i niestacjonarna - 17 lat doświadczenia!

*Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku uzyskała pozytywną ocenę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku fizjoterapia prowadzonym na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym. Blisko 17 letnie doświadczenie w kształceniu na kierunku fizjoterapia umożliwiło wdrożenie właściwych udoskonaleń pozwalających w pełni realizować i zachować praktyczny charakter studiów. Lata praktyki i wypracowane w tym okresie rozwiązania stanowią dziś potwierdzenie efektywności uczelni.
Przyznany trzy krotnie Certyfikat i Znak Jakości “Studia z przyszłością” oraz uhonorowanie tytułem LIDERA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dla kierunku fizjoterapia.

Studia podyplomowe:
- Dietetyka
- Dietetyka w sporcie
- Edukator diabetologiczny
- Kosmetologia bioestetyczna
- Onkokosmetologia - NOWOŚĆ
- MBA w ochronie zdrowia
- Podologia
- Psychodietetyka
- Trychologia kosmetologiczna
- Hi-Tech w kosmetologii - NOWOŚĆ.

Kursy i szkolenia:
- masaż KOBIDO i kinesiotaping estetyczny twarzy
- bańki ogniowe i bezogniowe - fizjoterapia, estetyka , leczenie infekcji dróg oddechowych
- joga twarzy
- kosmetologia ajurwedyjska
- kurs makijażu
- makijaż okolicznościowy
- makijaż fotograficzny
- tajniki charakteryzacji filmowej
- psychodietetyka (również w wersji online)
- przedłużanie i zagęszczanie rzęs 
- laminacja brwi i lifting rzęs
- manicure hybrydowy i praca frezarką
- manicure żelowy
- masaż tkanek głębokich
- fizjoterapia pacjentów po COVID-19
- masaż klasyczny I stopnia
- masaż klasyczny II stopnia
- kosmetologia ajurwedyjska
- knee from science to practice -diagnostyka i leczenie w uszkodzeniach stanu kolanowego

Najczęściej zadawane pytania

Do kiedy trwa rekrutacja?
Rekrutacja na semestr zimowy (zajęcia rozpoczynające się od października) trwa od 15 marca do 15 września. Rekrutacja na semestr letni (zajęcia rozpoczynające się od marca) trwa od 15 listopada do 15 lutego.
Jakie przedmioty należy wybrać na maturze, aby dostać się na studia?
Nie weryfikujemy przedmiotów, które kandydaci zdają na maturze. Aby dostać się na wybrany kierunek należy złożyć komplet wymaganych dokumentów – w tym kserokopię świadectwa dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Skąd mam wziąć podanie dot. przyjęcia na studia?
Wydruk podania jest możliwy po zakończeniu rejestracji elektronicznej na stronie e.wsz.pl.
Gdzie mam złożyć dokumenty rekrutacyjne?
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w biurze ds. promocji i rekrutacji (pok. 101) lub przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, biuro ds. promocji i rekrutacji ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk.
Kto może wystawić zaświadczenie lekarskie?
Zaświadczenie lekarskie może być wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych.
Czy dokumenty można przesłać mailowo?
Nie. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście, przekazać przez osobę trzecią (wraz z upoważnieniem) lub przesłać pocztą (listem).
Kiedy otrzymam wyniki rekrutacji?
Wyniki rekrutacji są przekazywane zapisanym kandydatom po zakończonej rekrutacji.
Z kim mogę się kontaktować w przypadku problemów z rejestracją online?
W sytuacji problemów z rejestracją należy kontaktować się z biurem ds. promocji i rekrutacji mailowo – rekrutacja@wsz.pl lub telefonicznie – 58 769 08 00/02/03/04.
Po złożeniu dokumentów mam problem z zalogowaniem na konto studenta, co zrobić?
Dostęp do konta „student” w wirtualnym dziekanacie, kandydaci na studia uzyskują po zakończonej rekrutacji i po przyjęciu na studia. Przed tym kandydaci w wirtualnym dziekanacie korzystają z zakładki „kandydat”.
Czy obecność na inauguracji roku akademickiego jest obowiązkowa?
Inauguracja roku akademickiego nie jest uroczystością, na której obecność jest obowiązkowa. Jest to ważne wydarzenie w trakcie roku akademickiego i warto w nim uczestniczyć.
Kiedy mogę otrzymać zaświadczenie, że jestem studentem?
Zaświadczenie o byciu studentem można otrzymać po rozpoczęciu roku akademickiego.
Kiedy otrzymam legitymację studencką?
Legitymację można otrzymać po Inauguracji roku akademickiego.
Gdzie zamieszczony będzie plan zajęć?
Plan zajęć zamieszczony zostanie w wirtualnym dziekanacie i dostępny będzie po zalogowaniu na konto studenta.
Czy deklaracja dotycząca sposobu płatności obowiązuje na cały okres studiów?
Student ma możliwość po każdym semestrze dokonania zmiany sposobu płatności. W tym celu należy złożyć podanie o rozłożenie płatności na raty lub w przypadku zmiany na płatność w całości, poinformowania odpowiedniego biura o swojej decyzji.
Czy Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku dysponuje akademikiem dla studentów?
Aktualnie nie posiadamy akademika dla studentów.

Oceny (12)

Anka
Termin usługi: maj 2024 

Jestem bardzo zadowolona, uczelnia pozwala rozwinąc skrzydła i zdobyć niezbędne umiejętności :)

Szkoły wyższe

6.0
Oliwia
Termin usługi: czerwiec 2024 

Poziom bardzo zadowalający :) ja sie ciesze, że wybralam tą uczelnie. Niesamowite podejscie,kadra świetna

Szkoły wyższe

6.0
Ania
Termin usługi: marzec 2024 

uczelnia swietna , mozna z czystym sumieniem polecic.poziom spoko

Szkoły wyższe

5.7
Kasia
Termin usługi: marzec 2024 

Szkola spelnia moje oczekiwania, jestem zadowolona z zajec

Szkoły wyższe

6.0
Marta
Termin usługi: marzec 2024 

Szkoła spełnia oczekiwania, bardzo wysoki poziom nauczania.

Szkoły wyższe

6.0
Magda
Termin usługi: luty 2024 

Jak dla mnie najlepszy wybór na studia kosmetologiczne jeżeli chodzi o woj. pomorskie. Kończę aktualnie mgr na specjalizacji trychologia i naprawdę nie mogę powiedzieć złego słowa. Zajęcia z mgr Karoliną Czyżowską lub Magdaleną Plichta były chyba najlepszymi z całych studiów. Kadra naprawdę super, prawie wszyscy praktycy, pracujący w gabinetach, dzięki temu wiedza nam przekazywana była bardzo aktualna i wzbogacona o praktyczne porady. Organizacja na każdej uczelni mogłaby być lepsza, ale w porównaniu do innych to WSZ i tak jest ogarnięte. Plany zajęć na innych uczelniach niekiedy wystawiane są dwa dni przed zajęciami a tutaj studenci płaczą jak mają ponad tydzień przed wstawiony. Więc polecam dowiedzieć się jak jest na innych uczelniach a dopiero potem oceniać. Reasumując, jeżeli ktoś przychodzi na te studia bo chce się uczyć i rozwijać to uczelnia stoi dla niego otworem. Będąc jeszcze na licencjacie nie miałam problemu aby znaleźć pracę w zawodzie więc to świadczy o tym, że jednak uczelnia jest w stanie porządnie przygotować do pracy. Wystarczy chcieć.

Szkoły wyższe

6.0
Wiktoria
Termin usługi: luty 2024 

Polecam z całego serca, świetna uczelnia dużo praktycznej wiedzy i doskonale przygotowanie do przyszłej pracy w zawodzie

Szkoły wyższe

6.0
WM
Termin usługi: luty 2024 

Jeżeli komuś zależy na specjalistycznej wiedzy od praktyków i dużej ilości zajęć praktycznych to Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest najlepszym wyborem.

Szkoły wyższe

6.0
ZM
Termin usługi: luty 2024 

Uczelnia bardzo przyjazna studentom. Jeśli ktoś chce wspominać dobrze swój czas na studiach i prowadzących to będzie dobry wybór.

Szkoły wyższe

6.0
Monika Marciniak
Termin usługi: styczeń 2024 

Skończyłam już jeden kierunek studiów w Wyższej Szkole Zdrowia i ze względu na podejście do studenta zdecydowałam się rozpocząć drugi. Jestem już na tyle śmiała, żeby stwierdzić, że była to jedna z najlepszych w moim życiu decyzji. Jeżeli ktoś ceni sobie komunikatywność i prostudenckie traktowanie w dziekanacie oraz biurach studenta to również się nie zawiedzie. Jestem pewna, że będę dobrą pielęgniarką kończąc studia na tej uczelni, o czym może świadczyć choćby fantastyczna kadra dydaktyczną składająca się w większości z praktyków czynnie działających w zawodzie, u których na pierwszy rzut oka widać miłość do zawodu. Każdemu przyszłemu studentowi niepewnemu swojej decyzji mogę powiedzieć, że jeżeli wiedza nie jest jego wrogiem, to tym bardziej Wyższa Szkoła Zdrowia nie będzie.

Szkoły wyższe

6.0
Kinga
Termin usługi: styczeń 2024 

Kończę magistra w tym roku i bardzo się cieszę że wybrałam ta uczelnie. Duża dawka wiedzy przydatnej w zawodzie. Polecam

Szkoły wyższe

6.0
Anna
Termin usługi: marzec 2023 

Studiowałam na tej uczelni dietetyke, kierunek bardzo mi sie podobał, naprawde sporo sie nauczyłam. Kadra na medal

Szkoły wyższe

6.0