Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wybierz numer

58 769-08-00
r...@wsz.pl pokaż
Zamknięte - otwarte od 8:00 więcej
Ocena 4.4 (5 ocen) + Oceń
 • Zdjęcie 1/50 - Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku Gdańsk 4
 • Zdjęcie 2/50 - Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku Gdańsk 3
 • Zdjęcie 3/50 - Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku Gdańsk 2
 • Zdjęcie 4/50 - Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku Gdańsk +47 1
 

TV Filmy

Wyższa Szkoła Zdrowia
398

Wyższa Szkoła Zdrowia

O nas

Dni Otwarte Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku - 10-11.08.23 r.
Zaplanuj zwiedzanie nowoczesnych pracowni specjalistycznych WSZ, uzyskaj informacje dotyczące rekrutacji na studia, a także skorzystaj z wielu atrakcji jakie przygotowaliśmy.
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to uczelnia z 24 letnim doświadczeniem, która kształci specjalistów z zakresu dietetyki, kosmetologii, fizjoterapii, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego, a także psychologii na poziomie studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.Tym co nas wyróżnia jest innowacyjność działania, ukierunkowanie na rozwój, a także ciągłe dążenie dostosowania oferty do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Przewagę konkurencyjną Uczelni stanowi wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia kadra dydaktyczna składająca się z wybitnych specjalistów w tym lekarzy i praktyków oraz profesjonalnie wyposażone pracowanie specjalistyczne. Uczelnia coraz silniej identyfikowana jest jako centrum kształcenia wykwalifikowanych specjalistów z obszaru nauk o zdrowiu. Kluczowym aspektem w realizacji programu studiów jest dla nas praktyka. Dzięki takiemu podejściu mamy pewność, że absolwenci opuszczając mury naszej uczelni będą godnie i z pełnym profesjonalizmem kontynuować swoją karierę zawodową i nieść pomoc innym.
Wysoka jakość kształcenia, bogate doświadczenie, kadra dydaktyczna składająca się z wybitnego zespołu lekarzy, specjalistów, ekspertów, konsultantów z obszaru nauk o zdrowiu a także własne profesjonalnie wyposażone pracownie decydują, że Wyższa Szkoła Zdrowia jest bardzo ważnym ośrodkiem kształcenia fizjoterapeutów, dietetyków, kosmetologów, pielęgniarek i pielęgniarzy, psychologów czy specjalistów zdrowia publicznego. Dbamy o doskonałą organizację procesu kształcenia, umożliwiając dostęp do najlepszego źródła wiedzy praktycznej – studenci obowiązkowo odbywają zajęcia kliniczne w szpitalach. Studia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku umożliwiają studentom, poza zdobyciem wykształcenia, rozwój na wielu dodatkowych płaszczyznach, a także udział w interesujących projektach, które niejednokrotnie stanowią wstęp do przyszłej ścieżki zawodowej. Studenci mają możliwość realizowania swoich zainteresowań poprzez udział w takich projektach jak:
Projekt „Praktycznie dla zdrowia” – rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia (POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00) uczelnia powołała Akademickie Centrum Zdrowia, w którym nasi studenci w sposób praktyczny wykorzystują zdobytą wiedzę, poprzez dodatkowe szkolenia, warsztaty i projekty.
Studenckie Koła Naukowe – celem organizacji jest zrzeszanie studentów dążących rozwijania zainteresowań, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych w ramach studiowanego kierunku.
Akademicki Związek Sportowy – skupia studentów, którzy trenują lub osiągają sukcesy w wybranej dyscyplinie sportowej.
Certyfikowane kursy i szkolenia – cyklicznie organizowane są bezpłatne szkolenia dla Studentów, które stanowią atrakcyjną możliwość poszerzenia wiedzy. Udział w większości z oferowanych szkoleń potwierdzany jest wydaniem certyfikatu. W ofercie Uczelni dostępna jest również bogata oferta dodatkowych, płatnych kursów i szkoleń skierowanych nie tylko do studentów, ale także osób spoza społeczności akademickiej, które pragną rozwinąć swoją wiedzę lub nabyć nowe umiejętności. Regularnie organizowane są szkolenia z zakresu m.in. masażu klasycznego, masażu KOBIDO, masażu tkanek głębokich, jogi twarzy, psychodietetyki, różnych form makijażu, przedłużania rzęs, a także stylizacji paznokci metodą hybrydową i żelową. Oferta szkoleń jest nieustannie aktualizowana i dostosowywana do aktualnie obowiązujących trendów. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców – praktyków. Uczestnicy każdego szkolenia otrzymują certyfikat potwierdzający udział.
Spotkania z przedstawicielami firm branżowych – Uczelnia podejmuje liczne współprace z przedstawicielami firm działających w obszarze około medycznym, dzięki którym Studenci mają okazję gościć w ramach realizowanych zajęć osoby, które poprzez swoje osiągnięcia i wieloletnią praktykę mogą dzielić się doświadczeniami z młodym pokoleniem fizjoterapeutów, dietetyków i kosmetologów.
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku w swojej działalności może pochwalić się również współpracą z licznymi placówkami medycznymi, szpitalami, placówkami oświatowymi, fundacjami, poradniami i gabinetami specjalistycznymi, a także przedsiębiorstwami związanymi z branżą zdrowia. Relacje z partnerami zawodowymi umożliwiają Studentom Uczelni realizacje praktyk w renomowanych i cenionych placówkach na obszarze Pomorza, co stanowi cenne doświadczenie zawodowe dla osób wchodzących wkrótce na rynek pracy. Dysponujemy również liczną bazą placówek nie tylko na terenie całego kraju, ale także za granicą co sprawia, że studenci mogą realizować program na najwyższym poziomie.
Ważnym aspektem funkcjonowania Uczelni jest także organizacja wydarzeń mających na celu rozwój profilaktyki i promocję zdrowia.  Cyklicznie organizowane są konferencje takie jak m.in.: Wiosenne Spotkania ze Zdrowiem, Jesienne Spotkania ze Zdrowiem, Obchody Światowego Dnia Zdrowia. Wydarzenia są okazją zarówno dla Studentów jak i interesariuszy zewnętrznych do wysłuchania prelekcji ekspertów, spotkania z przedstawicielami firm z branży około medycznej, udziału w warsztatach. Niesłychanym sukcesem była zorganizowana w listopadzie 2022 roku III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Trychologia holistyczna”, która okazała się największym dotychczas wydarzeniem poświęconym trychologii w Polsce.
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to Uczelnia, która chętnie angażuje się w różnego rodzaju zewnętrzne działania, których cel uważa za istotny dla społeczeństwa. Aktywność Uczelni jest dostrzegana i doceniana przez wiele organizacji i instytucji, czego wyrazem są liczne zaproszenia do współpracy. W tym roku były to takie działania jak m.in.:
- organizacja Konferencji Naukowej URODA SCIENCE, podczas Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA 2022 .
- wystąpienie w roli partnera  podczas Międzynarodowych Targów Turystyki Medycznej
i Profilaktyki Zdrowotnej Curatio.
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku regularnie włącza się również do udziału w wielu wydarzeniach zewnętrznych o charakterze charytatywnym lub mającym na celu promowanie profilaktyki i ochrony zdrowia. Za swoje działania Uczelnia niejednokrotnie nagradzana była różnego rodzaju plebiscytach i konkursach. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku uzyskała trzykrotnie prestiżowy certyfikat akredytacyjny na polskim rynku szkolnictwa wyższego – Certyfikat i Znak Jakości “Studia z przyszłością”. Certyfikatem wyróżnione zostały jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Ponadto uczelnia została uhonorowana tytułem LIDERA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na kierunku FIZJOTERAPIA. To niezwykłe wyróżnienie, to powód do wielkiej dumy, a także satysfakcji z codziennie podejmowanych wyzwań i starań. Każde dodatkowe wyróżnienie umacnia nas w przekonaniu, jak silną i stabilną pozycję na rynku osiągnęliśmy. Konkurs „Studia z przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków na polskich uczelniach realizowanych według programów dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. Warto podkreślić, że Certyfikat i Znak Jakości “Studia z przyszłością” w roku 2023 otrzymały również studia podyplomowe - Trychologia kosmetologiczna. W 2021 i 2022 roku Uczelnia również zajęła II miejsce w plebiscycie edukacyjnym w kategorii Uczelnia Roku w województwie pomorskim. Niezwykłym wyróżnieniem oraz zaskoczeniem była otrzymana w tym roku nagroda Smart Metropolii. Nagrody przyznawane są osobom, firmom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla budowania i promowania idei metropolii. To jedne z wielu przykładów uhonorowania Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku za wieloletnie starania, rozwój i zaangażowania w różnego rodzaju działania.
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest również posiadaczem Karty Uczelni Erasmus (ECHE), która uprawnia do korzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na organizację wymian międzyinstytucjonalnych w ramach Programu Erasmus+, w tym m.in.: mobilności studentów i nauczycieli akademickich. Dzięki programowi studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest również członkiem organizacji European Network of Physiotherapy in Higher Education (Europejska Sieć Fizjoterapii w Szkolnictwie Wyższym została założona w Holandii i jest jedną z wiodących organizacji fizjoterapeutycznych w Europie) oraz członkiem organizacji międzynarodowej SPA Industry Association (Stowarzyszenie Branży Spa). Jako dodatkowe wsparcie dla Studentów Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku oferuje również atrakcyjny program stypendialny. Na wsparcie finansowe mogą liczyć Studenci, którzy odnoszą sukcesy. Stypendium Rektora przysługuje za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe. Na pomoc mogą liczyć również studenci w trudnej sytuacji finansowej. Pragniemy, aby Uczelnia była dla Naszych Studentów miejscem nie tylko nauki, ale także relaksu i spotkań z przyjaciółmi. Z myślą o tym powstała lenia strefa relaksu, która umożliwia Studentom przyjemne spędzenie czasu między zajęciami. Znaczącym atutem jest także nadzwyczaj dogodna lokalizacja siedziby Uczelni, która mieści się w dzielnicy Żabianka – doskonalone skomunikowanej części Gdańska. Bliskość linii tramwajowych, przystanków, a przede wszystkim stacji SKM oraz PKP umożliwia szybki dojazd studentom z odległych części miasta, jak i innych miejscowości. Ponadto, uczelnia znajduje się w niedalekiej odległości od plaży oraz otaczających ją terenów zielonych, co niejednokrotnie wykorzystywane jest przez prowadzących podczas realizacji zajęć sportowych na świeżym powietrzu.
Warto podkreślić, że uczelnia realizuje projekt realizuje projekt nr POWR.03.05.00-00-A041/21 „Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku dostępna dla wszystkich", współfinansowany przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem jest zapewnienie dostępności studentom z niepełnosprawnością poprzez przeprowadzenie zmian organizacyjnych, zwiększenie dostępności architektonicznej i technologicznej oraz podniesienie kompetencji pracowników. Projekt zakłada podniesienie kompetencji 40 osób kadry uczelni, w tym 25 kobiet, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.10.2023 r. W ramach tego realizowane są następujące zadania:
Poprawa dostępności w obszarze struktury organizacyjnej i procedur; Poprawa dostępności w obszarze architektury i technologii wspierających; Poprawa dostępności w obszarze wsparcia edukacyjnego; Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności.
Zrealizowanie projektu zakłada uzyskanie następujących efektów:
wdrożenie rozwiązań niwelujących zidentyfikowane bariery dla OzN; wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia; podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry WSZ; podniesienie kompetencji zarządczych pracowników WSZ; podniesienie kompetencji kadry WSZ w zakresie edukacji włączającej;
W ramach projektu Uczelnia została doposażona w nowoczesne sprzęty takie jak:  ekrany multimedialne, pętle indukcyjną, telefon dla Głuchych, okulary VR,
Rozwój infrastruktury - dla zapewnienia odpowiednich warunków oraz komfortu podczas nauki i pracy, Uczelnia oddała do dyspozycji nowe sale oraz  pracownie specjalistyczne zlokalizowane w nowoczesnym obiekcie nieopodal siedziby głównej WSZ. Nowoczesna infrastruktura oraz bliskość obiektu sprawiły, że nowy kampus idealnie wpasował się w potrzeby związane z rozbudową siedziby Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Wysokie standardy kształcenia Uczelnia zapewnia również poprzez nieustanną modernizację istniejących pracowni, regularny zakup nowego sprzętu, a także zapewnienie materiałów dydaktycznych zgodnych z sugestiami prowadzących zajęciach. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy powstały 4 nowe pracownie ( w pracownie dwie do pielęgniarstwa, pracownia trychologiczna, pracowania chemii i analiza sensorycznej), a 4 kolejne zostały kompleksowo zmodernizowane: pracownia kosmetologiczno-podologiczna, pracownia masażu i terapii manualnej, kinezyterapii oraz pierwszej pomocy.
Nieustanny rozwój, potrzeba doskonalenia, wychodzenia naprzeciw zmieniającemu się otoczeniu – to cele jakie od zawsze towarzyszyły Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, opierając się na nich, a także na wieloletnim doświadczeniu, wybitnej kadrze specjalistów i wysokiej jakości kształcenia, tworzymy jedną z najlepiej rozwijających się Uczelni w rejonie. Ta stabilna pozycja to gwarancja dobrego wyboru.
 Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku – otwieramy nowe możliwości.
OFERTA KSZTAŁCENIA:
Studia I stopnia (licencjackie)
- Dietetyka - forma stacjonarna i niestacjonarna - 8 lat doświadczenia!
- Kosmetologia - forma stacjonarna i niestacjonarna - 13 lat doświadczenia!
- Zdrowie publiczne - forma stacjonarna i niestacjonarna
- Pielęgniarstwo - forma stacjonarna i stacjonarna weekendowa - NOWOŚĆ!  

Studia II stopnia (magisterskie):
- Dietetyka - forma stacjonarna i niestacjonarna
- Kosmetologia - forma stacjonarna i niestacjonarna
Dostępne ścieżki kształcenia na studiach magisterskich na kierunku kosmetologia: kosmetologia w onkologii, kosmetologia anti-aging, odnowa biologiczna, podologia, trychologia kosmetologiczna.

Studia jednolite magisterskie:
- Psychologia - NOWOŚĆ! - - forma stacjonarna i niestacjonarna
Dostępne ścieżki kształcenia na studiach magisterskich na kierunku psychologia: psychologia kliniczna, psychoterapia, neuropsychologia.
- Fizjoterapia* - forma stacjonarna i niestacjonarna - 16 lat doświadczenia!

*Miło nam poinformować, iż Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku uzyskała pozytywną ocenę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku fizjoterapia prowadzonym na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym.

Od 2020 roku Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku corocznie uzyskuje  prestiżowy certyfikat akredytacyjnych na polskim rynku szkolnictwa wyższego – Certyfikat i Znak Jakości “Studia z przyszłością”. w 2023 roku certyfikatem wyróżnione zostały jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia oraz studia podyplomowe na kierunku trychologia kosmetologiczna. W tym roku roku dodatkowo Uczelnia została uhonorowana tytułem Lidera jakości kształcenia na kierunku fizjoterapia.Certyfikat „Lider Jakości Kształcenia” otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych, przyznanych przez członków Komisji Eksperckiej. Blisko 16 letnie doświadczenie w  kształceniu na kierunku fizjoterapia umożliwiło wdrożenie właściwych udoskonaleń pozwalających w pełni realizować i zachować praktyczny charakter studiów. Lata praktyki i wypracowane w tym okresie rozwiązania stanowią dziś potwierdzenie naszej efektywności.
Konkurs „Studia z przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków na polskich uczelniach realizowanych według programów dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Studia podyplomowe:
- Dietetyka
- Dietetyka w sporcie
- Edukator diabetologiczny
- Kosmetologia bioestetyczna
- Opieka geriatryczna 
- Onkokosmetologia - NOWOŚĆ
- MBA w ochronie zdrowia
- Podologia
- Prawo medyczne z elementami prawa kosmetycznego i farmaceutycznego
- Psychodietetyka
- Trychologia kosmetologiczna
- Hi-Tech w kosmetologii -  NOWOŚĆ.

Kursy i szkolenia:
- masaż KOBIDO i kinesiotaping estetyczny twarzy 
- bańki ogniowe i bezogniowe - fizjoterapia, estetyka , leczenie infekcji dróg oddechowych. 
- joga twarzy
- kurs makijażu
- makijaż okolicznościowy
- makijaż fotograficzny
- tajniki charakteryzacji filmowej 
- psychodietetyka (również w wersji online)
- przedłużanie i zagęszczanie rzęs
- manicure hybrydowy i praca frezarką
- manicure żelowy
- perfekcyjna "kępka"
- masaż tkanek głębokich
- fizjoterapia pacjentów po COVID-19
- masaż klasyczny I stopnia
- masaż klasyczny II stopnia
- elektrokoagulacja 
- praktyczna diagnostyka trychologiczna 
- praktyczna diagnostyka trychologiczna - poziom zaawansowany

Najczęściej zadawane pytania

Do kiedy trwa rekrutacja?
Rekrutacja na semestr zimowy (zajęcia rozpoczynające się od października) trwa od 15 marca do 15 września. Rekrutacja na semestr letni (zajęcia rozpoczynające się od marca) trwa od 15 listopada do 15 lutego.
Jakie przedmioty należy wybrać na maturze, aby dostać się na studia?
Nie weryfikujemy przedmiotów, które kandydaci zdają na maturze. Aby dostać się na wybrany kierunek należy złożyć komplet wymaganych dokumentów – w tym kserokopię świadectwa dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Skąd mam wziąć podanie dot. przyjęcia na studia?
Wydruk podania jest możliwy po zakończeniu rejestracji elektronicznej na stronie e.wsz.pl.
Gdzie mam złożyć dokumenty rekrutacyjne?
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w biurze ds. promocji i rekrutacji (pok. 101) lub przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, biuro ds. promocji i rekrutacji ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk.
Kto może wystawić zaświadczenie lekarskie?
Zaświadczenie lekarskie może być wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych.
Czy dokumenty można przesłać mailowo?
Nie. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście, przekazać przez osobę trzecią (wraz z upoważnieniem) lub przesłać pocztą (listem).
Kiedy otrzymam wyniki rekrutacji?
Wyniki rekrutacji są przekazywane zapisanym kandydatom po zakończonej rekrutacji.
Z kim mogę się kontaktować w przypadku problemów z rejestracją online?
W sytuacji problemów z rejestracją należy kontaktować się z biurem ds. promocji i rekrutacji mailowo – rekrutacja@wsz.pl lub telefonicznie – 58 769 08 00/02/03/04.
Po złożeniu dokumentów mam problem z zalogowaniem na konto studenta, co zrobić?
Dostęp do konta „student” w wirtualnym dziekanacie, kandydaci na studia uzyskują po zakończonej rekrutacji i po przyjęciu na studia. Przed tym kandydaci w wirtualnym dziekanacie korzystają z zakładki „kandydat”.
Czy obecność na inauguracji roku akademickiego jest obowiązkowa?
Inauguracja roku akademickiego nie jest uroczystością, na której obecność jest obowiązkowa. Jest to ważne wydarzenie w trakcie roku akademickiego i warto w nim uczestniczyć.
Kiedy mogę otrzymać zaświadczenie, że jestem studentem?
Zaświadczenie o byciu studentem można otrzymać po rozpoczęciu roku akademickiego.
Kiedy otrzymam legitymację studencką?
Legitymację można otrzymać po Inauguracji roku akademickiego.
Gdzie zamieszczony będzie plan zajęć?
Plan zajęć zamieszczony zostanie w wirtualnym dziekanacie i dostępny będzie po zalogowaniu na konto studenta.
Czy deklaracja dotycząca sposobu płatności obowiązuje na cały okres studiów?
Student ma możliwość po każdym semestrze dokonania zmiany sposobu płatności. W tym celu należy złożyć podanie o rozłożenie płatności na raty lub w przypadku zmiany na płatność w całości, poinformowania odpowiedniego biura o swojej decyzji.
Czy Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku dysponuje akademikiem dla studentów?
Aktualnie nie posiadamy akademika dla studentów.

Oceny (4)

Marta
Termin usługi: czerwiec 2023 

Bardzo sie ciesze ze wybralam tą szkole, bardzo dobra atmosfera

Szkoły wyższe

6.0
Anna
Termin usługi: marzec 2023 

Studiowałam na tej uczelni dietetyke, kierunek bardzo mi sie podobał, naprawde sporo sie nauczyłam. Kadra na medal

Szkoły wyższe

6.0
 • poziom nauczania:
  6
 • zajęcia dodatkowe:
  6
 • wyposażenie:
  6
 • przystępność cen:
  6
 • ocena ogólna:
  6
Oliwia
Termin usługi: czerwiec 2022 

Kończę pierwszy rok fizjoterapii. Super, jestem zadowolona atmosferą panującą na uczelni, wykładowcami i ćwiczeniami. Budynek i baza nowoczesna,nauka przebiega w miłej atmosferze, wykładowcy przyjaźni studentom. Starają się i pomagają nam. Tak szybko zleciał ten rok. Zachęcam do studiowania tego kierunku przyszłości. O pracę nie trudno.

Szkoły wyższe

5.2
 • poziom nauczania:
  6
 • zajęcia dodatkowe:
  5
 • wyposażenie:
  6
 • przystępność cen:
  4
 • ocena ogólna:
  5
Studentka kosmetologii
Termin usługi: styczeń 2022 

Poziom nauczania zerowy, tragedia z materiałem i z wyposażeniem, płaci się bardzo duże pieniądze za praktycznie brak sprzętu lub przeterminowane produkty. Z nauką też słabo, więcej nauki na przedmiotach takich jak etyka niż typowo kierunkowych. Podczas covida wrzucili cały kierunek do tak małej sali, że 20% ludzi miało miejsca siedzące, 30% ludzi siedziało na podłodze, a pozostałe 50% nie mieściło się do sali, dodam tylko, że był taki ścisk, że nie dało się oddychać, ale uczelnia twierdzi, że stosują się do "reżimu sanitarnego" ;)

Odpowiedź obiektu:

Szanowna Pani,
przykro nam z powodu wystawionej przez Panią opinii, tym bardziej, że nie daje nam Pani możliwości potwierdzenia czy jest Pani studentką kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku ze względu na brak podpisania się pod wystawioną opinią.
Mimo to, postanowiliśmy odpowiedzieć na tę opinię i zapraszamy na spotkanie, aby poznać jej źródło. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt mailowy na adres: rektorat@wsz.pl

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to uczelnia, która od lat identyfikowana jest jako organizacja o silnej i stabilnej pozycji na mapie trójmiejskich oraz pomorskich Szkół Wyższych.
Studenci Wyższej Szkoły Zdrowia trenują swoje umiejętności w oparciu o wysoko zaawansowany technologicznie sprzęt oraz najlepszej jakości, profesjonalne kosmetyki. Bogate wyposażenie własnych pracowni specjalistycznych jest z pewnością powodem do dumy, a jednocześnie powodem, dla którego uczelnia corocznie wybierana jest przez liczne grono nowych studentów. Niezmiennie od wielu lat przewagę konkurencyjną uczelni stanowi wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia m. in. kadra dydaktyczna Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Ze względu na praktyczny profil kształcenia wielu nauczycieli akademickich, wykładowców to uznani specjaliści i eksperci, w tym lekarze, praktycy, konsultanci z zakresu nauk o zdrowiu o znaczącym dorobku praktycznym posiadający liczne certyfikaty potwierdzające zdobycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w zdecydowanej większości z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Pozdrawiamy,
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Szkoły wyższe

1.0
 • poziom nauczania:
  1
 • zajęcia dodatkowe:
  1
 • wyposażenie:
  1
 • przystępność cen:
  1
 • ocena ogólna:
  1