Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wybierz numer

58 769-08-00
r...@wsz.pl pokaż
Otwarte do 17:00 więcej
 • Zdjęcie 1/30 - Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku Gdańsk 4
 • Zdjęcie 2/30 - Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku Gdańsk 3
 • Zdjęcie 3/30 - Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku Gdańsk 2
 • Zdjęcie 4/30 - Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku Gdańsk +27 1
 

TV Filmy

Wyższa Szkoła Zdrowia 388

Wyższa Szkoła Zdrowia

Artykuły o nas

O nas

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to uczelnia z ponad 22 letnim doświadczeniem, która kształci specjalistów z zakresu dietetyki, kosmetologii, fizjoterapii i zdrowia publicznego, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Od semestru zimowego 2022/23 do oferty kształcenia dołączył również nowy, prestiżowy kierunek studiów I stopnia - PIELĘGNIARSTWO.

Tym co nas wyróżnia to innowacyjność działania, ukierunkowanie na rozwój, a także ciągłe dążenie dostosowania oferty do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Przewagę konkurencyjną Uczelni stanowi wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia  kadra dydaktyczna składająca się z wybitnych specjalistów w tym lekarzy i praktyków oraz profesjonalnie wyposażone pracowanie specjalistyczne.
Uczelnia coraz silniej identyfikowana jest jako centrum kształcenia wykwalifikowanych specjalistów z obszaru nauk o zdrowiu. Kluczowym aspektem w realizacji programu studiów jest dla nas praktyka. Do tej części nauki przywiązujemy szczególną wagę, jako niezbędny element w przyszłej pracy dietetyka, kosmetologa oraz fizjoterapeuty. Dzięki takiemu podejściu mamy pewność, że absolwenci opuszczając mury naszej uczelni będą godnie i z pełnym profesjonalizmem kontynuować swoją karierę zawodową i nieść pomoc innym.

Wysoka jakość kształcenia, bogate doświadczenie, kadra dydaktyczna składająca się z wybitnego zespołu lekarzy, specjalistów, ekspertów, konsultantów z obszaru nauk o zdrowiu a także własne profesjonalnie wyposażone pracownie decydują, że Wyższa Szkoła Zdrowia jest bardzo ważnym ośrodkiem kształcenia fizjoterapeutów, dietetyków, kosmetologów. Dbamy o doskonałą organizację procesu kształcenia, umożliwiając dostęp do najlepszego źródła wiedzy praktycznej – studenci obowiązkowo odbywają zajęcia kliniczne w szpitalach.
Dla zapewnienia odpowiednich warunków oraz komfortu podczas nauki i pracy, Uczelnia oddała do dyspozycji 4 nowe sale w tym 3 pracownie specjalistyczne zlokalizowane w nowoczesnym obiekcie. Nowoczesna infrastruktura oraz bliskość obiektu sprawiły, że  nowy campus idealnie wpasował się w potrzeby związane z rozbudową siedziby Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Wysokie standardy kształcenia Uczelnia zapewnia również poprzez nieustanną modernizację istniejących pracowni, regularny zakup nowego sprzętu, a także zapewnienie materiałów dydaktycznych zgodnych z sugestiami prowadzących zajęciach.

Studia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku umożliwiają studentom, poza zdobyciem wykształcenia, rozwój na wielu dodatkowych płaszczyznach, a także udział w interesujących projektach, które niejednokrotnie stanowią wstęp do przyszłej ścieżki zawodowej. Studenci mają możliwość realizowania swoich zainteresowań poprzez udział w takich projektach jak:

Projekt „Praktycznie dla zdrowia” – rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia (POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00) uczelnia powołała Akademickie Centrum Zdrowia, w którym nasi studenci w sposób praktyczny wykorzystują zdobytą wiedzę, poprzez dodatkowe szkolenia, warsztaty i projekty.
Studenckie Koła Naukowe – celem organizacji jest zrzeszanie studentów dążących rozwijania zainteresowań, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych w ramach studiowanego kierunku.
Akademicki Związek Sportowy – skupia studentów, którzy trenują lub osiągają sukcesy w wybranej dyscyplinie sportowej.
Certyfikowane kursy i szkolenia – cyklicznie organizowane są bezpłatne szkolenia dla Studentów, które stanowią atrakcyjną możliwość poszerzenia wiedzy, a także zdobycia dodatkowych umiejętności. Udział w większości z oferowanych szkoleń potwierdzany jest wydaniem certyfikatu.
Spotkania z przedstawicielami firm branżowych – Uczelnia podejmuje liczne współprace z przedstawicielami firm działających w obszarze około medycznym, dzięki którym Studenci mają okazję gościć w ramach realizowanych zajęć osoby, które poprzez swoje osiągnięcia i wieloletnią praktykę mogą dzielić się doświadczeniami z młodym pokoleniem fizjoterapeutów, dietetyków i  kosmetologów.

Warto podkreślić, że uczelnia realizuje projekt „Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku dostępna dla wszystkich", którego celem jest zapewnienie dostępności studentom z niepełnosprawnością poprzez przeprowadzenie zmian organizacyjnych, zwiększenie dostępności architektonicznej i technologicznej oraz podniesienie kompetencji pracowników.
Więcej informacji na stronie.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku w swojej działalności może pochwalić się również współpracą z licznymi placówkami medycznymi, szpitalami, placówkami oświatowymi, fundacjami, poradniami i gabinetami specjalistycznymi, a także przedsiębiorstwami związanymi z branżą zdrowia. Relacje z partnerami zawodowymi umożliwiają Studentom Uczelni realizacje praktyk w renomowanych i cenionych placówkach na obszarze Pomorza, co stanowi cenne doświadczenie zawodowe dla osób wchodzących wkrótce na rynek pracy. Dysponujemy również liczną bazą placówek nie tylko na terenie całego kraju, ale także za granicą co sprawia, że studenci mogą realizować program na najwyższym poziomie.

Ważnym aspektem funkcjonowania Uczelni jest także organizacja wydarzeń mających na celu rozwój profilaktyki i promocję zdrowia. Cyklicznie organizowane są konferencje takie jak m.in.: Wiosenne Spotkania ze Zdrowiem, Jesienne Spotkania ze Zdrowiem, Obchody Światowego Dnia Zdrowia. Wydarzenia są okazją zarówno dla Studentów jak i interesariuszy zewnętrznych do wysłuchania prelekcji ekspertów, spotkania z przedstawicielami firm z branży około medycznej, udziału w warsztatach. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku regularnie włącza się również w udział w wielu wydarzeniach zewnętrznych o charakterze charytatywnym lub mającym na celu promowanie profilaktyki i ochrony zdrowia. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku regularnie doceniana i nagradzana jest w różnego rodzaju plebiscytach i konkursach. Uczelnia uzyskała ponownie jeden z prestiżowych certyfikatów akredytacyjnych na polskim rynku szkolnictwa wyższego – Certyfikat i Znak Jakości “Studia z przyszłością”. Certyfikatem wyróżnione zostały jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia zarówno w 2021 jak i 2022 roku. Konkurs „Studia z przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków na polskich uczelniach realizowanych według programów dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.  W 2021 roku Uczelnia również zajęła II miejsce w plebiscycie edukacyjnym w kategorii Uczelnia Roku w województwie pomorskim. Jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi wiedząc, że nasze wieloletnie starania nad wypracowaniem silnej i stabilnej pozycji Uczelni zostały docenione i uhonorowane w tak szczególny sposób.
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest również posiadaczem Karty Uczelni Erasmus (ECHE), która  uprawnia do korzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na organizację wymian międzyinstytucjonalnych w ramach Programu Erasmus+, w tym m.in.: mobilności studentów i nauczycieli akademickich. Dzięki programowi studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest również członkiem organizacji European Network of Physiotherapy in Higher Education (Europejska Sieć Fizjoterapii w Szkolnictwie Wyższym została założona w Holandii i jest jedną z wiodących organizacji fizjoterapeutycznych w Europie) oraz członkiem organizacji międzynarodowej SPA Industry Association (Stowarzyszenie Branży Spa). Jako dodatkowe wsparcie dla Studentów Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku oferuje również atrakcyjny program stypendialny. Na wsparcie finansowe mogą liczyć Studenci, którzy odnoszą sukcesy. Stypendium Rektora przysługuje za  wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe. Na pomoc mogą liczyć również studenci w trudnej sytuacji finansowej.Pragniemy, aby Uczelnia była dla Naszych Studentów miejscem nie tylko nauki, ale także relaksu i spotkań z przyjaciółmi. Z myślą o tym powstała lenia strefa relaksu, która umożliwia Studentom przyjemne spędzenie czasu między zajęciami.Znaczącym atutem jest także nadzwyczaj dogodna lokalizacja siedziby Uczelni, która mieści się w dzielnicy Żabianka – doskonalone skomunikowanej części Gdańska. Bliskość linii tramwajowych, przystanków, a przede wszystkim  stacji SKM oraz PKP umożliwia szybki dojazd studentom z odległych części miasta, jak i innych miejscowości. Ponadto, uczelnia znajduje się w niedalekiej odległości od plaży oraz otaczających ją terenów zielonych, co niejednokrotnie wykorzystywane jest przez prowadzących podczas realizacji zajęć sportowych na świeżym powietrzu.

OFERTA KSZTAŁCENIA:

Studia I stopnia (licencjackie)
- Dietetyka - forma stacjonarna i niestacjonarna - 7 lat doświadczenia!
- Kosmetologia - forma stacjonarna i niestacjonarna - 12 lat doświadczenia!
- Kosmetologia w języku angielskim - forma stacjonarna i niestacjonarna
- Zdrowie publiczne - forma stacjonarna i niestacjonarna
- Pielęgniarstwo - forma stacjonarna - NOWOŚĆ!  

Studia II stopnia (magisterskie):
- Dietetyka - forma stacjonarna i niestacjonarna
- Kosmetologia - forma stacjonarna i niestacjonarna
Dostępne ścieżki kształcenia na studiach magisterskich na kierunku kosmetologia: kosmetologia w onkologii, kosmetologia anti-aging, odnowa biologiczna, podologia, trychologia kosmetologiczna.

Studia jednolite magisterskie:
- Fizjoterapia* - forma stacjonarna i niestacjonarna - 15 lat doświadczenia!

*Miło nam poinformować, iż Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku uzyskała pozytywną ocenę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku fizjoterapia prowadzonym na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym.
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku uzyskała także jeden z prestiżowych certyfikatów akredytacyjnych na polskim rynku szkolnictwa wyższego – Certyfikat i Znak Jakości “Studia z przyszłością”. Certyfikatem wyróżnione zostały jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia.
Blisko 15 letnie doświadczenie w  kształceniu na kierunku fizjoterapia umożliwiło wdrożenie właściwych udoskonaleń pozwalających w pełni realizować i zachować praktyczny charakter studiów. Lata praktyki i wypracowane w tym okresie rozwiązania stanowią dziś potwierdzenie naszej efektywności.

Studia podyplomowe:
- Analiza sensoryczna kosmetyków i żywności - NOWOŚĆ
- Dietetyka
- Dietetyka w sporcie
- Edukator diabetologiczny - NOWOŚĆ
- Kosmetologia bioestetyczna
- MBA w ochronie zdrowia
- Opieka geriatryczna 
- Podologia
- Prawo medyczne z elementami prawa kosmetycznego i farmaceutycznego
- Psychodietetyka - NOWOŚĆ
- Trychologia kosmetologiczna

Kursy i szkolenia:
- joga twarzy
- kurs makijażu
- makijaż okolicznościowy
- makijaż fotograficzny
- psychodietetyka (również w wersji online)
- przedłużanie i zagęszczanie rzęs
- manicure hybrydowy i praca frezarką
- manicure żelowy
- perfekcyjna "kępka"
- rzęsy objętościowe metodą 2D-6D
- masaż tkanek głębokich
- fizjoterapia pacjentów po COVID-19
- masaż klasyczny I stopnia
- masaż klasyczny II stopnia
- bańki ogniowe i bezogniowe - fizjoterapia, estetyka, leczenie infekcji dróg oddechowych
- indywidualny wzorzec ruchowy w terapii zaburzeń i dolegliwości kręgosłupa i kończyn
- obsługa pacjenta zagranicznego
- elektrokoagulacja 
- praktyczna diagnostyka trychologiczna 
- praktyczna diagnostyka trychologiczna - poziom zaawansowany

Najczęściej zadawane pytania

Do kiedy trwa rekrutacja?
Rekrutacja na semestr zimowy (zajęcia rozpoczynające się od października) trwa od 15 marca do 15 września. Rekrutacja na semestr letni (zajęcia rozpoczynające się od marca) trwa od 15 listopada do 15 lutego.
Jakie przedmioty należy wybrać na maturze, aby dostać się na studia?
Nie weryfikujemy przedmiotów, które kandydaci zdają na maturze. Aby dostać się na wybrany kierunek należy złożyć komplet wymaganych dokumentów – w tym kserokopię świadectwa dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Skąd mam wziąć podanie dot. przyjęcia na studia?
Wydruk podania jest możliwy po zakończeniu rejestracji elektronicznej na stronie e.wsz.pl.
Gdzie mam złożyć dokumenty rekrutacyjne?
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w biurze ds. promocji i rekrutacji (pok. 101) lub przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, biuro ds. promocji i rekrutacji ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk.
Kto może wystawić zaświadczenie lekarskie?
Zaświadczenie lekarskie może być wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych.
Czy dokumenty można przesłać mailowo?
Nie. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście, przekazać przez osobę trzecią (wraz z upoważnieniem) lub przesłać pocztą (listem).
Kiedy otrzymam wyniki rekrutacji?
Wyniki rekrutacji są przekazywane zapisanym kandydatom po zakończonej rekrutacji.
Z kim mogę się kontaktować w przypadku problemów z rejestracją online?
W sytuacji problemów z rejestracją należy kontaktować się z biurem ds. promocji i rekrutacji mailowo – rekrutacja@wsz.pl lub telefonicznie – 58 769 08 00/02/03/04.
Po złożeniu dokumentów mam problem z zalogowaniem na konto studenta, co zrobić?
Dostęp do konta „student” w wirtualnym dziekanacie, kandydaci na studia uzyskują po zakończonej rekrutacji i po przyjęciu na studia. Przed tym kandydaci w wirtualnym dziekanacie korzystają z zakładki „kandydat”.
Czy obecność na inauguracji roku akademickiego jest obowiązkowa?
Inauguracja roku akademickiego nie jest uroczystością, na której obecność jest obowiązkowa. Jest to ważne wydarzenie w trakcie roku akademickiego i warto w nim uczestniczyć.
Kiedy mogę otrzymać zaświadczenie, że jestem studentem?
Zaświadczenie o byciu studentem można otrzymać po rozpoczęciu roku akademickiego.
Kiedy otrzymam legitymację studencką?
Legitymację można otrzymać po Inauguracji roku akademickiego.
Gdzie zamieszczony będzie plan zajęć?
Plan zajęć zamieszczony zostanie w wirtualnym dziekanacie i dostępny będzie po zalogowaniu na konto studenta.
Czy deklaracja dotycząca sposobu płatności obowiązuje na cały okres studiów?
Student ma możliwość po każdym semestrze dokonania zmiany sposobu płatności. W tym celu należy złożyć podanie o rozłożenie płatności na raty lub w przypadku zmiany na płatność w całości, poinformowania odpowiedniego biura o swojej decyzji.
Czy Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku dysponuje akademikiem dla studentów?
Aktualnie nie posiadamy akademika dla studentów.

Opinie (13)

Mateusz04
Opinia wyróżniona  |  Termin skorzystania z usługi: styczeń 2021 

Jestem bardzo zadowolony z wyboru tej uczelni. Kadra w pełni profesjonalna i pozytywnie nastawiona do studentów. Szkoła kładzie duży nacisk na praktykę, przez co świetnie przygotowują do zawodu. Szczerze polecam!

Odpowiedź obiektu:

Panie Mateuszu, bardzo dziękujemy za miłe słowa.

w kategorii

Szkoły wyższe

6.0
 • poziom nauczania:
  6
 • zajęcia dodatkowe:
  6
 • wyposażenie:
  6
 • przystępność cen:
  6
 • ocena ogólna:
  6
Oliwia
Termin skorzystania z usługi: czerwiec 2022 

Kończę pierwszy rok fizjoterapii. Super, jestem zadowolona atmosferą panującą na uczelni, wykładowcami i ćwiczeniami. Budynek i baza nowoczesna,nauka przebiega w miłej atmosferze, wykładowcy przyjaźni studentom. Starają się i pomagają nam. Tak szybko zleciał ten rok. Zachęcam do studiowania tego kierunku przyszłości. O pracę nie trudno.

w kategorii

Szkoły wyższe

5.2
 • poziom nauczania:
  6
 • zajęcia dodatkowe:
  5
 • wyposażenie:
  6
 • przystępność cen:
  4
 • ocena ogólna:
  5
Studentka kosmetologii
Termin skorzystania z usługi: styczeń 2022 

Poziom nauczania zerowy, tragedia z materiałem i z wyposażeniem, płaci się bardzo duże pieniądze za praktycznie brak sprzętu lub przeterminowane produkty. Z nauką też słabo, więcej nauki na przedmiotach takich jak etyka niż typowo kierunkowych. Podczas covida wrzucili cały kierunek do tak małej sali, że 20% ludzi miało miejsca siedzące, 30% ludzi siedziało na podłodze, a pozostałe 50% nie mieściło się do sali, dodam tylko, że był taki ścisk, że nie dało się oddychać, ale uczelnia twierdzi, że stosują się do "reżimu sanitarnego" ;)

Odpowiedź obiektu:

Szanowna Pani,
przykro nam z powodu wystawionej przez Panią opinii, tym bardziej, że nie daje nam Pani możliwości potwierdzenia czy jest Pani studentką kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku ze względu na brak podpisania się pod wystawioną opinią.
Mimo to, postanowiliśmy odpowiedzieć na tę opinię i zapraszamy na spotkanie, aby poznać jej źródło. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt mailowy na adres: rektorat@wsz.pl

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to uczelnia, która od lat identyfikowana jest jako organizacja o silnej i stabilnej pozycji na mapie trójmiejskich oraz pomorskich Szkół Wyższych.
Studenci Wyższej Szkoły Zdrowia trenują swoje umiejętności w oparciu o wysoko zaawansowany technologicznie sprzęt oraz najlepszej jakości, profesjonalne kosmetyki. Bogate wyposażenie własnych pracowni specjalistycznych jest z pewnością powodem do dumy, a jednocześnie powodem, dla którego uczelnia corocznie wybierana jest przez liczne grono nowych studentów. Niezmiennie od wielu lat przewagę konkurencyjną uczelni stanowi wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia m. in. kadra dydaktyczna Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Ze względu na praktyczny profil kształcenia wielu nauczycieli akademickich, wykładowców to uznani specjaliści i eksperci, w tym lekarze, praktycy, konsultanci z zakresu nauk o zdrowiu o znaczącym dorobku praktycznym posiadający liczne certyfikaty potwierdzające zdobycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w zdecydowanej większości z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Pozdrawiamy,
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

w kategorii

Szkoły wyższe

1.0
 • poziom nauczania:
  1
 • zajęcia dodatkowe:
  1
 • wyposażenie:
  1
 • przystępność cen:
  1
 • ocena ogólna:
  1
Nie polecam zaocznych
Termin skorzystania z usługi: wrzesień 2021 

Same dobre opinie sklonily mnie do podjecia nauki na WSZ. Nie wiem jak na dziennych, ale zaoczne- dramat. Do wiedzy wykladowcow nie mam zastrzerzen- to jedyny plus uczelni. Jezeli pracujecie to nie jest uczelnia dla Was! Zjazdy praktycznie co weekend (a mialy byc co 2), ktore uniemozliwiaja prace. Dodatkowo brak organizacji, chaos, plany zajec ukladane na ostatnia chwile. Mam wrazenie, ze tu chodzi tylko o kase- Ty studencie plac, a my i tak mamy to gdzies, ze musisz na te czesne zarobic. Uczelnia nie szanuje czasu pracujacych studentow. Jednym slowem- ogromne rozczarowanie!

Odpowiedź obiektu:

Szanowna Pani,
przykro nam z powodu wystawionej przez Panią opinii, tym bardziej, że nie daje nam Pani możliwości potwierdzenia czy była Pani lub jest kandydatem na studia/studentem Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku ze względu na brak podpisania się pod wystawioną opinią.
Zdecydowaliśmy się jednak odpowiedzieć na Pani opinię.

Uprzejmie informujemy, że nasz system w oparciu, o który pracujemy jest na bieżąco aktualizowany. Prawdopodobnie podczas procesu zapisywania planów nastąpił błąd systemu informatycznego, na skutek którego poszczególne zajęcia wyświetliły się w systemie co tygodniowym. Zweryfikowaliśmy plany i informujemy, że zajęcia na studiach niestacjonarnych (dotyczy kosmetologii i dietetyki) w roku akademickim 2021/2022 odbywają się zgodnie z opublikowanym harmonogramem zjazdów, tj. co 2 tygodnie w soboty i niedziele, a także a piątki od godz. 17:00. Zastrzegamy sobie w harmonogramie, że w wyjątkowych sytuacjach może być doplanowany jeden dodatkowy zjazd, ale nie musi.

Pragniemy nadmienić, że zapewnienie wysokiej jakości kształcenia naszym Studentom oraz Słuchaczom studiów podyplomowych jest dla nas priorytetem i dokładamy wszelkich starań, aby proces organizacji Uczelni był na jak najwyższym poziomie.

Pozdrawiamy, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.

w kategorii

Szkoły wyższe

4.0
 • poziom nauczania:
  6
 • zajęcia dodatkowe:
  6
 • wyposażenie:
  3
 • przystępność cen:
  3
 • ocena ogólna:
  2
Mirela Jary
Termin skorzystania z usługi: lipiec 2021 

Właśnie kończę studia podyplomowe na kierunku Trychologia Kosmetologiczna, jutro czeka mnie egzamin ;) Muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem programu i poziomu studiów. Kadra jest fantastyczna - sami praktycy, co jest ogromnym atutem Uczelni! Pełen profesjonalizm, dużo praktyki i przedmiotów, które trychologię pięknie uzupełniają. Zarówno na wykładach, jak i ćwiczeniach byłam oczarowana przekazywaną wiedzą, wszystko świetnie przemyślane i co najważniejsze - w bardzo przystępny sposób przekazywane studentom. Praktyka w tym zawodzie najważniejsza, a tutaj było jej bardzo dużo, dzięki mgr Marioli Piotrowskiej, która chętnie dzieliła się praktyką ze swojego gabinetu. Polecam z całego serca wszystkim, którym zależy na dobrej uczelni, z dobrą renomą i dyplomem, który przypieczętuje zdobytą wiedzę. Rozważam kolejny kierunek w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku! :)

Odpowiedź obiektu:

Pani Mirelo,
bardzo dziękujemy i oczywiście zapraszamy do kontynuowania nauki w naszych murach. Kadra to nasz niewątpliwy atut, choć, jak Pani zauważa, nie jedyny. Bardzo się cieszymy, że studia tutaj dały Pani tyle pozytywnych wrażeń. Polecamy się na przyszłość i pozdrawiamy serdecznie.

w kategorii

Szkoły wyższe

5.8
 • poziom nauczania:
  6
 • zajęcia dodatkowe:
  6
 • wyposażenie:
  6
 • przystępność cen:
  5
 • ocena ogólna:
  6
OA
Termin skorzystania z usługi: maj 2021 

Szkola dobrze przygotowuje do wejscia na rynek pracy. Wychodzisz z praktyczna wiedza, a nie tylko notatkami w zeszycie. Bardzo ladne pracownie

Odpowiedź obiektu:

Bardzo dziękujemy. Jako uczelnia z dwudziestoletnim doświadczeniem, kształcimy z dużym naciskiem na praktykę. A pracownie rzeczywiście mamy bardzo ładne i dobrze wyposażone. Pozdrawiamy serdecznie.

w kategorii

Szkoły wyższe

6.0
 • poziom nauczania:
  6
 • zajęcia dodatkowe:
  6
 • wyposażenie:
  6
 • przystępność cen:
  6
 • ocena ogólna:
  6
Mateosz
Termin skorzystania z usługi: marzec 2021 

Najlepsza uczelnia z najlepszym samorządem!

Odpowiedź obiektu:

Bardzo dziękujemy, również w imieniu wzruszonego Samorządu. Pozdrawiamy.

w kategorii

Szkoły wyższe

6.0
 • poziom nauczania:
  6
 • zajęcia dodatkowe:
  6
 • wyposażenie:
  6
 • przystępność cen:
  6
 • ocena ogólna:
  6
Paula
Termin skorzystania z usługi: marzec 2021 

Uczelnia skupiona jest na swoich kierunkach dotyczących zdrowia, dając przy tym możliwość rozwoju i wsparcie studentom. Poziom nauczania na wysokim poziomie, nie ma problemu z kontaktem z władzami uczelni. Jest sporo dodatkowych wydarzeń i konkursów. Jeśli prywatna uczelnia, to tylko wsz :)

Odpowiedź obiektu:

Pani Paulo, zgadzamy się w pełni. Jeśli prywatna uczelnia, to tylko WSZ. Pozdrawiamy serdecznie.

w kategorii

Szkoły wyższe

6.0
 • poziom nauczania:
  6
 • zajęcia dodatkowe:
  6
 • wyposażenie:
  6
 • przystępność cen:
  6
 • ocena ogólna:
  6
Klaudia
Termin skorzystania z usługi: styczeń 2021 

Studiuję fizjoterapię w WSZ i moge powiedzieć, że to świetna uczelnia, która się rozwija i ma potencjał. Bardzo dobra kadra wykładowców.

Odpowiedź obiektu:

Pani Klaudio, dziękujemy za komentarz.

w kategorii

Szkoły wyższe

6.0
 • poziom nauczania:
  6
 • zajęcia dodatkowe:
  6
 • wyposażenie:
  6
 • przystępność cen:
  6
 • ocena ogólna:
  6
Sonja
Termin skorzystania z usługi: styczeń 2021 

Jestem studentką I roku kosmetologii stacjonarnej. Nauka w Wyższej Szkole Zdrowia to sama przyjemność. Wykładowcy oraz obsługa jest pomocna i sympatyczna :) Polecam, jestem bardzo zadowolona :)

Odpowiedź obiektu:

Pani Sonju, przesyłamy ukłony niskie.

w kategorii

Szkoły wyższe

6.0
 • poziom nauczania:
  6
 • zajęcia dodatkowe:
  6
 • wyposażenie:
  6
 • przystępność cen:
  6
 • ocena ogólna:
  6
A
Termin skorzystania z usługi: styczeń 2021 

Jestem studentką dietetyki i mogę polecić Wyższą Szkołę Zdrowia. Nauczenie na dobrym poziomie, zajęcia praktyczne również super. W tych czasach zajęcia on-line również spełniają swoją funkcję.

Odpowiedź obiektu:

Szanowna A, dziękujemy za opinię. Zwłaszcza tą, o zajęciach on-line. Przykładamy dużą wagę do jakości tej formy nauczania.

w kategorii

Szkoły wyższe

5.0
 • poziom nauczania:
  6
 • zajęcia dodatkowe:
  4
 • wyposażenie:
  6
 • przystępność cen:
  4
 • ocena ogólna:
  5
Arkadiusz
Termin skorzystania z usługi: grudzień 2020 

Super... super super super super super super

Odpowiedź obiektu:

Panie Arkadiuszu, o lepszą opinię chyba będzie nam trudno, ale będziemy próbować. Pozdrawiamy.

w kategorii

Szkoły wyższe

6.0
 • poziom nauczania:
  6
 • zajęcia dodatkowe:
  6
 • wyposażenie:
  6
 • przystępność cen:
  6
 • ocena ogólna:
  6
Marta
Termin skorzystania z usługi: grudzień 2020 

Uczelnia nie szanuje studenta. Skreślono mnie z listy studentów nawet mnie o tym nie powiadamiając. Łaskawie napisano mi to w odpowiedzi na mojego maila dotyczącego problemów z logowaniem do portalu studenta. Skreślono z powodu braku ocen z przedmiotów, które zaliczałam lecz prowadzący nie potrafili miesiącami nie odpisywać na maile. Ucięte zostały godziny praktyczne podczas semestru trwającego w epidemii i do tej pory ich nie zwrócono choć dziekanat mówi że odbywały się w lipcu. Nie wiem gdzie było o tym jakiekolwiek powiadomienie. Wyposażenie sal ćwiczen jak na liczebność grup to porażka. Za mało łóżek kosmetycznych, za dużo osób. Budynek słabo ogrzany. Część wykładowcow to faktycznie specjaliście w swojej dziedzinie, a część myli się nawet czytając swoje prezentacje ze slajdów. Raczej nie polecam.

w kategorii

Szkoły wyższe

2.0
 • poziom nauczania:
  3
 • zajęcia dodatkowe:
  2
 • wyposażenie:
  2
 • przystępność cen:
  1
 • ocena ogólna:
  2