• Zdjęcie 1/1 - Złota Brama Gdańsk 4
 

TV Filmy

Święto Miasta Gdańska
7943

Święto Miasta Gdańska

O nas

Złota Brama - budowana była w latach 1612-1614 przez zaangażowanych przez Radę Miasta architekta Antoniego van Opbergena i budowniczego J. Strakowskiego.
Reprezentacyjny obiekt wzniesiono w latach 1612-1614. Złotą Bramę zbudowano pod kierownictwem Jana Strakowskiego, zgodnie z projektem opracowanym przez Abrahama van den Blocke.

Dwupoziomowa fasada bramy, zaopatrzona w trzy przejścia oraz cztery ogromne okna, zyskała wspaniałą oprawę gzymsowo-kolumnową oraz bardzo bogaty wystrój plastyczny. Bardzo ciekawym elementem jest wieńcząca bramę kamienna balustrada, uwagę przyciągają również rzeźby dłuta artysty gdańskiego Piotra Ringeringa. Od zewnętrznej strony zobaczyć możemy figury wyobrażające najcenniejsze dla miasta wartości: 'Pokój', 'Wolność', 'Bogactwo', 'Sławę'. Od strony ulicy Długiej widnieją natomiast postacie symbolizujące: 'Roztropność', 'Sprawiedliwość' i 'Zgodę'.

Złota Brama jest śladem najświetniejszego okresu w dziejach sztuki gdańskiej. To również doskonały dowód otwartości miasta na zagraniczne kanony budownictwa - brama jest bowiem znakomitym przykładem wykorzystania wzorów niderlandzkich oraz włoskich.

W okresie 1803-1872 Złota Brama służyła siedzibą Szkole Sztuk Pięknych, kierowanej m. in. przez Johana Schultza - słynnego rytownika gdańskiego. Cenny zabytek uległ poważnym uszkodzeniom podczas ostatniej wojny. Odbudowany został w latach pięćdziesiątych i wraz z przyległym Dworem św. Jerzego przekazany na potrzeby Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Obiekt prezentowany w Przewodniku po Trójmieście.