Czy często zażywasz antybiotyki?

  • tak, lekarz przepisuje mi antybiotyk przy okazji każdego zaziębienia

    5%
  • od czasu do czasu, kiedy ciężko przechodzę chorobę

    67%
  • nie, nawet jeśli jest to zalecenie lekarza

    28%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 274

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę