Czy maszyny będą w stanie zastąpić cię na pełnionym stanowisku?

  • nie, i nie sądzę, aby było to kiedykolwiek możliwe

    52%
  • tak, ale zapewne najwcześniej za kilkadziesiąt lat

    34%
  • tak, niedługo. W niektórych krajach maszyny już wykonują taką pracę jak moja

    14%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 228

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę