Ankieta

wyłącznie własnym gustem

wymaganiami uprawowymi

tempem wzrostu

kieruje się kilkoma czynnikami

żadnym z powyższych

nie wiem, nie dotyczy mnie ta kwestia

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę