Jak poradzić sobie z kierowcami, którzy tracą prawo jazdy, a i tak wsiadają za kółko?

  • nakładać na ich wysokie kary finansowe

    44%
  • karać ich bezwzględnym więzieniem

    35%
  • tacy ludzie byli i będą, niezależnie od kar

    21%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 3065

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę